مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مسائل طراحی در ارزیابی متوازن: کنترل «چیست» و «چگونه انجام می شود»

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M419

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت  ترجمه شده مسائل طراحی در ارزیابی متوازن: کنترل «چیست» و «چگونه انجام می شود»

عنوان انگلیسی:

Design issues in Balanced Scorecards: The “what” and “how” of control

چکیده فارسی:

طراحی و استفاده از سیستم اندازه گیری عملکرد (PMS) در تحقیقات مدیریتی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است. اما، تحقیق اخیر نشان داده است که پتانسیل اهمیت طراحی معامله و استفاده آن نه به عنوان ابعاد جداگانه، بلکه به عنوان مشخصه های پیچیده متقابل، نیاز به تحقیق بیشتر در تعامل خود دارند. با تمرکز بر تکنیک عملکرد وسیع و خاص اتخاذ شده، ارزیابی متوازن (BSC)، این تحقیق نشان می دهد چگونه استفاده از PMS با بُعد طراحی آن مرتبط است. با بررسی کاربرد PMS، یک امتیاز بین کنترل تشخیصی و تعاملی به عنوان چارچوبی تحلیلی اتخاذ می شود.. در سطح تجربی، تحقیق براساس چند مورد تحقیق دوساله ی هفت شرکت ایتالیاییست.

کلمات کلیدی:سیستم اندازه گیری عملکرد؛ارزیابی متوازن؛روش کنترل؛تشخیص؛تعامل

مقدمه

هم طراحی و هم استفاده از سیستم های اندازه گیری عملکرد (PMSها) توسط محققین مدیریتی و حسابداری مورد بررسی قرار گرفته اند. PMS را مجموعه ای از مکانیزم ها و پروسه های استفاده شده توسط یک سازمان برای شناسایی اهداف کلیدی و پشتیبانی اجرای فعالیت ها، برنامه ها، اندازه گیری، کنترل، پاداش دهی و یادگیری تعریف می کنند. تحقیق درباره طراحی PMS به طور کلی به بررسی چگونگی تعریف بهترین PMS براساس ویژگی های یک سازمان، با نگاهی به تاثیر عملکرد صعودی می پردازد. برای این منظور، تحقیقات اینچنینی تاثیر متغیرهای سازمانی و متنی بر طراحی PMS، و تاثیرات آن بر خروجی های عملکرد تحلیل کرده اند. اخیراً، توجه محققین با عنوان کاربرد PMS بیشتر شده است، با محققینی که برای درک اینکه چگونه مدیران استفاده می کنند یا ممکن است استفاده کنند، اطلاعات ارائه شده توسط یک PMS، و تعیین کننده های این سه کاربرد مختلف در تلاشند.

تحقیقات فوق تعیین کننده های طراحی و کاربرد PMS را به طور جداگانه بررسی کردند، و مدرکی پیدا کردند که هر دو این ابعاد، که در اینجا به عنوان «چیست» و «چگونه» مفهوم سازی شده اند، بر عملکرد PMS تاثیر دارد. با اینحال، تنوع اندازه گیری و کاربرد آنها «دو بُعد بسیار به هم پیچیده PMSها که باید به طور خاص بررسی شود» است، مشکل است، تحقیق تا به امروز از تعامل بین آنها چشم پوشی کرده است. اخیراً طراحی PMS همراه با کاربرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. این مشارکت ها به طور غیرمستقیم با موضوع تعامل بین طراحی و کاربرد مقابله می کند اما با یافته های ترکیبی این کار را نمی کند. برای مثال، دوهاس و کلینگلد (۱۹۹۹) یک چارچوب اصولی برای طراحی یک PMS که یک نوع کاربرد خاص را به نام تعاملی، قادر می سازد را ارائه می دهد. با ااستفاده از مورد تحقیق طولی در یک رستوران زنجیره ای، اهرنز و چاپمن (۲۰۰۴) نشان دادند چگونه اصول طراحی خاص یک کاربرد PMS فعال شده را تقویت کرده، و به مدیران اجازه می دهد تا همزمان کارایی و انعطاف را دنبال کنند. این تحقیقات نشان می دهند که «طراحی کنترل های سازمانی نقش مهمی در رفتار سازمانی مناسب به اهداف سازمانی ایفا می کند»، در نتیجه، طراحی رفتار یک عامل برجسته در شکل دهی تناسب PMS است. در مقابل، سار موارد تحقیق اذعان دارند که «کاربرد سیستم کنترل مدیریت (MCS) قابلیت مقابله موارد با طراحی MCS دارد». برای مثال، هنری (۲۰۰۶الف) متوجه شد که مسیری که در آن یک PMS بکار رفته است تفاوت هایی در اندازه گیری عملکرد به دنبال دارد. به علاوه، یک کاربرد نظارتی با یک برتری اندازه گیری های مالی مرتبط است، درحالیکه کاربرد استراتژیک به طور کلی توسط یک برتری اندازه گیری غیرمالی تعریف می شود. فیرا و اوتلی (۲۰۰۹ب) بر نقش برجسته کاربرد تاکید کرد، و نشان داد چگونه شدت کاربرد PMS نامناسبات طراحی PMS را موازنه می کند. این یافته های ترکیبی را می توان با این حقیقت که تحقیقات در مسئله ای که به طورهمزمان زراحی و کاربرد PMS را مورد بررسی قرارداد، اما از تعامل آنها چشم پوشی کرد، توضیح داد.

با اتکا به احتمال «سست»، تحقیق فعلی هدف ارزیابی تئوریک و تجربی این را دارد که چگونه ابعاد طراحی و کاربرد PMS، از طریق تمرکزی بر یک تکنیک اندازه گیری عملکرد معروف، BSC باهم مرتبطند. کاربرد به طور خاص با اتجاذ برتری سیمون (۱۹۹۵) بین کنترل تشخیص و تعاملی بررسی شد، درحالیکه بُعد طراحی با توجه به چهار مشخصه ناشی از ادبیات BSC قبلی مورد تحلیل قرار گرفتند. تعادل بین اندازه های عملکرد مالی و غیرمالی،  توالی BSC، تعیین سطوح هدف و سیستم پاداش مربوط به مقادیر BSC در اینجا به چگونگی کاربری PMS تشخیصی یا تعاملی مرتبطند. به لطف ارتباط نزدیکتر بین سازمان و محقق، انتخاب رویکرد احتمال «سست» از نیاز برای نتایج دقیق تر از نتایج آزمون احتمالی «سخت» نشات می گیرد. به همین روال، مسئله تحقیقی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده است این است: نوع کاربرد، که تشخیصی یا تعاملی نامیده می شود، مرتبط با طراحی BSC چگونه است؟ ما به طور تجربی این مسئله را به هفت شرکت غیرمالی که از BSC به مدت حداقل ۳ سال استفاده می کردند ارجاع دادیم. از طریق یک بررسی عمیق، ما دو نوع متمایز ارزیابی متوازن را شناسایی کردیم، که آنها را Diag-BSC و Int-BSC می نامیم که مربوط به روش های کاربرد متفاوت (تشخیصی یا تعاملی) و مشخصه های طراحی متمایز هستند.

نتایج تحقیق ما در ادامه این تحقیق مورد بحث قرار خواهند گرفت. ابتدا، ما تحقیقات قبلی درباره طراحی و کاربرد PMSها را ارائه می دهیم؛ سپس به اجرایی کردن مفاهیم طراحی و کاربرد خاص BSC، با هدف توضیح اینکه چگونه ما این ابعاد را در این زمینه شناسایی کردیم، می پردازیم. سپس، روش شناسی تحقیق توضیح داده خواهد شد، و به دنبال آن بحثی از نتایج موارد تحقیق. در آخر چند نتیجه می گیریم.

پیشینه نظری و دیدگاه مفهومی

این تحقیق به تعامل بین طراحی و کاربرد PMS، با تمرکز بر روشی که وسیعاً اتخاذ شده می پردازد: ارزیابی متوازن. تحقیقات قبلی درباره طراحی یا کاربرد PMS از واریته ای از دیدگاه های تحلیل، از نظریه استیکهولدر، تا نظریه رفتاری، نظریه نهادی، و منبع برپایه نظریه دیدگاه، استفاده کرده اند. درحالیکه هدف، بررسی عواملیست که طراحی و کاربرد PMS را پیش می برد، اکثر این مشارکت ها به نظریه احتمال نزدیکند که برپایه این مفهوم است که PMSها ثابت نیستند، و با مقتضات جداگانه هر سازمان شکل می گیرند. تحقیقات اولیه که این دیدگاه را اتخاذ کرده اند، نشان دادند که عوامل سازمانی و متنی، مانند محیط، اندازه، تکنولوژی، فرهنگ و استراتژی در طراحی PMS مهم هستند، و در اینکه چگونه PMS در عمل پیاده سازی شود عدم تجانس را افزایش می دهد. این یافته ها توسط دیگر تحقیقات احتمالی تکمیل شده اند، بررسی ارتباط بین عوامل متنی، انتخاب های طراحی و کارایی عملکرد. این مشارکت ها ادبیات قبلی را با مفهوم تناسب احتمال با ارائه توضیحی درباره چگونگی تاثیر احتمالات متفاوت بر طراحی PMS و خروجی های عملکرد متعاقب آن غنی کرده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد