دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها

مشخصات محصول
قیمت:23000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H228

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها

عنوان انگلیسی:

Corporate social responsibility and corporate cash holdings

چکیده فارسی:

ما سه مسیر و مکانیسم متناظر را شناسایی می‌کنیم که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ (CSR) می‌تواند از طریق آن‌ها روی دارایی‌های نقدی شرکت تاثیر بگذارد. انتظار می‌رود که شرکت‌های CSR صاحب دارایی‌های نقدی نسبتا کمی باشند چون آن‌ها گرایش به داشتن ریسک ویژه‌ی کمی به علت سرمایه‌ی اجتماعی بالاتر خود با سهامداران دارند. شرکت‌های CSR همچنین گرایش به داشتن ریسک سیستماتیک پایین ناشی از وفاداری بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران و/یا مشتریان CSR دارند. ریسک سیستماتیک پایین‌تر ممکن است دارایی‌های نقدی را افزایش یا کاهش دهد. اگرچه ریسک سیستماتیک پایین به شرکت‌ها القا می‌کند که دارایی‌های نقدی خود را کاهش دهند، آن همچنین به شرکت‌ها القا می‌کند که یک ساختار سررسید بدهی‌های کوتاه، با ریسک‌های بهره‌ی بالاتر که دارایی‌های نقدیِ بیشتر ممکن است کاهش دهند را نگهداری کنند. دیدگاه نهادی SCR استدلال می‌کند که مدیران تثبیت شده در یک شرکت با حکومت (ادارای) شرکتی قوی ممکن است از فعالیت‌های CSR برای تبانی با سهامداران به منظور کسب بصیرت مدیریتی بالاتر (شامل پول نقد) برای به دست

کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ دارایی‌های نقدی.دارایی‌های نقدی شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت

۱ پیشگفتار

در حالی که تعیین کننده‌های دارایی‌های نقدی شرکتی به طور گسترده‌ای در مقالات مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، رابطه‌ی مستقیم بین مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و دارایی‌های نقدی شرکت، شدیدا کشف نشده باقی می‌ماند. ما این شکاف را با بررسی این که آیا و چگونه CSR با دارایی‌های نقدی شرکت ارتباط دارد پر می‌کنیم. علی‌الخصوص، ما سه مسیر را شناسایی و تست می‌کنیم، که CSR از طریق آن‌ها می‌تواند دارایی‌های نقدی را توضیح دهد. این کانال‌ها، کانال ریسک ویژه، کانال ریسک سیستماتیک، و کانال حکومت شرکتی هستند. شرکت‌های CSR دارای سرمایه‌ی اجتماعی بالاتری هستند چون آن‌ها گرایش به داشتن روابط بهتری با سهامداران دارند، که محافظت بیمه-مانندی را فراهم می‌کند که می‌تواند آسیب از سوی وقایع منفی (علی‌الخصوص خاص شرکت) را تقلیل می‌دهد و بنابراین نیاز به حفظ دارایی‌های نقدی در یک سطح بالا را کاهش می‌دهد. تقاضای غیرارتجاعی (غیر انعطاف‌پذیر) ناشی از وفاداری مشتری به شرکت‌های CSR یا اولویت سرمایه‌گذاران برای شرکت‌های CSR منجر به کاهش ریسک سیستماتیک شد که به نوبه‌ی خود، حساسیت شرکت‌های CSR به شوک‌های جمعی را کاهش می‌دهد. این دارای دو تاثیر رقابتی روی دارایی‌های نقدی شرکت است. از یک سو، حساسیت پایین به شوک‌های جمعی (تراکمی) باعث می‌شود که شرکت‌ها تمایل کمتری به ایجاد یک دارایی نقدی بزرگ داشته باشند. از سوی دیگر، شرکت‌های با ریسک سیستماتیک پایین‌تر، گرایش به داشتن ساختار سررسید بدهی کوتاه، و بنابراین یک ریسک بهره‌ی بالاتری دارند که نشان دهنده‌ی این است که دارایی نقدی بالاتری برای کاهش ریسک بهره لازم است. کانال حاکمیت شرکتی ممکن است ارتباط بین CSR دارایی‌های نقدی را تقویت یا تضعیف کند. اولا، نقش دولتی شرکتی CSR دلالت بر این دارد که CSR در کاهش مسائل نمایندگی (نهادی) مربوط به تصمیمات دارایی‌های نقدی نیز کارامد است؛ هرچه حکومت شرکتی قوی‌تر باشد، سطح دارایی‌های نقدی کمتر خواهد بود. اگرچه، دیدگاه نمایندگی CSR استدلال می‌کند که مدیران تثبیت شده در شرکت با حکومت شرکتی قوی، ممکن است از فعالیت‌های CSR برای تبانی (همکاری) با سهامداران به منظور کسب اختیارات مدیریتی بیشتر (شامل پول نقد) برای استخراج مزایای خصوصی استفاده کنند. .

با استفاده از معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ۲۳۶۴ شرکت بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۱۱، که توسط کیندر، لیندبرگ، و دامینی (KLD) معرفی شده، ما به بررسی اهمیت و مقایسه‌ی اهمیت نسبی این سه کانال می‌پردازیم و کشف می‌کنیم که همه‌ی آن‌ها در هدایت تاثیر CSR روی دارایی‌های نقدی، مفید نیستند. در میان این سه کانال که CSR از طریق آن‌ها ممکن است روی دارایی‌های نقدی شرکتی تاثیر بگذارد، تنها کانال ریسک سیستماتیک قوی است؛ بقیه‌ی کانال‌ها این طور نیستند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد