مقاله انگلیسی ترجمه شده : مدیریت کیفیت: شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M615

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده :  مدیریت کیفیت: شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟

عنوان انگلیسی:

Quality Management: How do Brazilian Companies use it

چکیده فارسی:

مدیریت کیفیت کل (TQM) در طی بیش از ۳۰ سال به عنوان یک وضعیت راهبردی برای سازمان های سرتاسر دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال شمار قابل توجهی از ابداعات و ابتکارات مدیریت کیفیت (QM) تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. هدف از مقاله حاضر تشریح و توضیح چگونگی استفاده از شیوه های مدیریت کیفیت توسط برزیلی ها می باشد. با انجام یک نظرسنجی روی ۱۲۵ پاسخگو، وضعیت کنونی کاربرد شیوه های مدیریت کیفیت در برزیل بررسی شد. تحلیل شیوه های QM نشان می دهد که شرکت ها استفاده از شیوه های نرم مثل کارگروهی و تمرکز بر مشتری را ترجیح می دهند. به عبار ت دیگر شرکت ها برای شیوه های سخت مثل تحلیل واریانس و Six Sigma اهمیت کمتری قائل هستند و از آن ها استفاده نمی کنند. براساس پاسخ دهنده ها، شرکت های برزیلی در مرحله میانی سطح بلوغ QM به سر می برند. بیش از ۳۰% تصدیق کردند که شرکت آن ها در سن “بازرسی” قرار دارد و کمتر از ۲۰% تأیید کردند که شرکت آن ها به مدیریت کیفیت راهبردی دست یافته است. این میزان نارضایت بخش از بلوغ QM به این معنی است که شرکت های برزیلی کیفیت را با تمرکز بیشتر بر بازرسی و کنترل در مقایسه با بیمه کیفیت و مدیریت راهبردی مدیریت می کنند. از این رو بهبود موقعیت می تواند به معنی برگرداندن عملیات به استاندارد باشد تا در واقع بهبود عملیات. در نتیجه تحقیقات آینده حاصل از این یافته ها می توانند استفاده کارآمد از این شیوه های QM را بررسی کنند و به شرکت ها کمک کنند تا به میزان بلوغ QM بیشتر و مدیریت کیفیت راهبردی دست یابند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد