مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مهارت هایی که باعث بهبود سودآوری می شوند: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های فناوری اطلاعات و سودآوری شرکت های کوچک تا متوسط

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M622

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  مهارت هایی که باعث بهبود سودآوری می شوند: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های فناوری اطلاعات و سودآوری شرکت های کوچک تا متوسط

عنوان انگلیسی:

Skills that improve profitability: The relationship between project management, IT skills, and small to medium enterprise profitability

چکیده فارسی:

به طور کلی عقیده بر این است که استفاده از مدیریت پروژه و مهارت های فناوری اطلاعات برای عملکرد تجاری، مناسب می باشد. این پژوهش فرضیه حاضر را از طریق آزمایش تاثیر مثبت استفاده از مدیریت پروژه و مهارت های فناوری اطلاعات بر روی میزان فروش کل کار و سودآوری، مورد بررسی قرار داده است. داده های پژوهش از دو نظر سنجی طولی دولتی، شامل شرکت های کوچک تا متوسط در استرالیا بدست آمده است. مدل ها برای توصیف رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های فناوری اطلاعات، سودآوری و کل فروش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لجستیک دوتایی ایجاد گردیدند. نتایج نشان می دهد که هنگام کنترل تاثیر سایر مهارت های تجاری، مدیریت پروژه و مهارت های فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و خاصی بر فروش و سودآوری دارند.

  1. ۱. مقدمه

این یک فرض اساسی و بنیادی است که توسعه مهارت های تجاری در کارکنان باعث افزایش سودآوری تجاری می گردد. اگرچه آزمون هر مرحله از زنجیره علت و معلولیِ طولانی و پراکنده، از مجموعه مهارت های بهبود یافته کارمند تا تراز نامه ای بهتر ممکن است مشکل باشد، اما حلقه ارتباطی بین توسعه قابلیت های کارکنان و عملکرد شرکتی بهبود یافته معمولاً آنقدر آشکار است که به ندرت مورد سوال قرار می گیرد. این فرض مسلم برای مهارت هایی مانند توانایی مدیریت پروژه ها در نظر گرفته می شود، یعنی عقیده بر این است که استفاده از مدیریت پروژه برای رسیدن به اهداف استراتژیک و عملیاتی باعث بهبود عملکرد می شود. به طور مشابه، فرض می گردد که افزایش گنجایش فن آوری اطلاعات کارکنان نه تنها در زنده ماندن تجارت موثر است، بلکه در حال و هوای متغیر تکنولوژی، بهترین گزینه است. اگر این فرضیات نادرست می بودند، توجیه ناچیزی برای حمایت از سرمایه گذاری قابل توجه سازمان ها و افراد در توسعه فردی در این رشته ها وجود می داشت.

بسیاری از محققان بر این باورند که مدیریت پروژه احتمال موفقیت یک سازمان را بهبود می بخشد. مزایای مدیریت پروژه برای سازمان در بهبود عوامل زیر بیان گشته است: بهره وری (مک هیو و هوگان، ۲۰۱۱؛ کلیلند،^(۱*) ۱۹۸۴)، اثر بخشی (شنهار و همکاران،^(۲*) ۲۰۰۱)، بازدهی (استیمسون،^(۳*) ۲۰۰۸)، و عملکرد (عباسی و آل مرحمه،^(۴*) ۲۰۰۰)، در حالی که مزایای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات معمولا این گونه بیان گشته است: ارائه ارزش استراتژیک (کار،^(۵*) ۲۰۰۳)، بهبود بهره وری (هوانگ و همکاران،^(۶*) ۲۰۱۵)، و بهبود سطح کارآفرینی داخلی سازمانی (بنیتز-آماندو و همکاران،^(۷*) ۲۰۱۰). به نظر می رسد این مجموعه تحقیقات توجیهی قوی برای حفظ این فرض که مدیریت پروژه و مهارت های فناوری اطلاعات، باعث حمایت عملکرد مالی هستند ارائه می دهند.

با این حال، این فرض تا حد زیادی بررسی نشده باقی مانده است. در ادبیات مدیریت پروژه، بحث معمولاً بر توسعه مدل های آرمانی، یا مشروط مدیریت پروژه، راه های اجرای این ها، و بررسی معیاری که به موفقیت و یا شکست پروژه ها کمک می کند متمرکز است. از این نظر، ادبیات فناوری اطلاعات چندان متفاوت نیست، تنها تاکید بیشتری بر اثرات و فرصت های مرتبط با تحولات خاص فن آوری دارد. در سال ۲۰۱۲، هالگرن،^(۱*) (۲۰۱۲) خواستار افزایش تاکید بر تحقیق در بررسی مفروضات اساسی که زیر بنای تحقیقات مدیریت پروژه و عمل هستند شد، و این تحقیق در پاسخ به آن خواسته به پرسش در مورد اثر استفاده از مدیریت پروژه و فناوری اطلاعات به عنوان مهارت های اصلی تجاری، بر عملکرد مالی کار پرداخته، و بر روی نقش این مهارت ها در شرکت های کوچک تا متوسط (،^(۲*)SMEs) استرالیایی تمرکز دارد.

  1. بررسی ادبیات

تحقیقات زیادی به بررسی راه های بهبود، توسعه و اصلاح مدیریت پروژه پرداخته اند، به طوری که اهداف سازمانی بیشتر به صورت موثر تر به وقوع می پیوندند (به عنوان مثال هاگن و پارک، ۲۰۱۳؛ کلاپبورگ و همکاران،^(۳*) ۲۰۱۴). به عنوان مثال، مطالعات مختلفی که انواع شخصیت را به موفقیت پروژه مرتبط نموده است (کریسی و آنانتاتمولا، ۲۰۱۳؛ کوهن و همکاران،^(۴*) ۲۰۱۳)، و یا عواملی که بر بهره وری پروژه تاثیر می گذارند (ان جی و همکاران،^(۵*) ۲۰۰۴). تحقیقات دیگر بر مسائل مرتبط با فرایند تمرکز نموده اند، مانند ارتباط بین فرآیند بلوغ و رشد مدیریت پروژه و موفقیت پروژه (میر و پینینگتون،^(۵*)۲۰۱۴)، و یا ارتباط بین بلوغ نمونه

کارهای سیستم مدیریت در یک سازمان و موفقیت پروژه (ریک و همکاران،^(۱*) ۲۰۰۵). یک تاکید مداوم در این مطالعات این است که آنها بر موفقیت پروژه به جای عملکرد سازمان تمرکز می کنند. رابطه بین پروژه و موفقیت تجاری معمولاً در حد ضمنی باقی می ماند.

تحقیقاتی که مدیریت پروژه و موفقیت سازمانی را به هم متصل می سازد کمتر است، اما می توان نمونه هایی از آن را در ادبیات یافت. به عنوان مثال، اوزلیک،^(۲*) (۲۰۱۰) راهی را گزارش داده که عملکرد سازمانی از طریق نوع خاصی پروژه تحت تاثیر قرار گرفته است. لاپه و اسپرنگ،^(۳*) (۲۰۱۴) نیز با بازبینی ۲۵۱ پروژه که توسط یک شرکت بیمه عمر آلمانی مدیریت می شد، تأثیر مدیریت پروژه در سازمان را بررسی نموده اند. تحقیقات آنها شامل توسعه یک مدل توصیف کننده رابطه میان سرمایه گذاری شرکت در مدیریت پروژه و بازگشت سرمایه بود، و رابطه قابل اعتمادی بین هزینه های مدیریت پروژه و سود را نشان داد. مطالعه دیگر قابل مقایسه توسط توماس و مولالی،^(۴*) (۲۰۰۸) انجام شد، که همچنین بازگشت سرمایه گذاری خرج شده برای مدیریت پروژه را نیز بررسی می نمود. این مطالعه شامل ۶۵ سازمان شرکت کننده بود، و توانست نشان دهد که در بیش از نیمی از سازمان ها ارزش قابل اندازه گیری از استفاده ی مدیریت پروژه وجود داشت. با این حال، یافته های پژوهش به دلیل اینکه تعداد کمی از سازمان های شرکت کننده اطلاعات لازم در سرمایه گذاری خود در فرآیند های مدیریت پروژه جمع آوری نمودند، محدود است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد