مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M563

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

عنوان انگلیسی:

Stirring the construction project management with co-creation and continuous improvement

چکیده فارسی:

جمع آوری اطلاعات که قادر به توضیح نیازهای مشتری می باشد، معمولا به عنوان بخشی ساده از فرآیند ساخت سنتی مشاهده می شود: یک مشتری در وهله ی اول باید قادر به بیان همه ی نیازهای مربوطه باشد، به طوریکه یک ساختمان باید با توجه به اطلاعات بدست آمده، طراحی و ساخته شود. اگر یک مشتری بخواهد اطلاعات ارائه شده را با توجه به تغییر شرایط تغییر دهد، این فرآیند فاقد توانایی های خدمت رسانی می باشد، البته چنین تغییری، به سادگی و به دلیل شرایط آشفته اقتصادی و محدوده های طولانی در پروژه های توسعه املاک، ایجاد می شود. از این رو، دیدگاه مشتری، با توجه به فرآیند مدیریت ساخت وساز (CM)، باید بهتر انطباق یابد. در این مقاله، مطالعات موردی از چهار پروژه بهبود فرضی، که در آن فرآیند CM، برای گنجاندن و به کار بردن مفاهیم همکاری در تولید و بهبود مستمر تغییر داده شده اند، گزارش داده شده است. مستندات فرآیند، اثرات پروژه موردی درباره ی قابلیت استفاده از ساختمان و محوطه، اندازه گیری شرایط آب و هوای داخلی (دی اکسید کربن و دما)، دوربین گذشت زمان و سیستم بازخورد کاربر خطی، را تحت پوشش قرار داده است. این اسناد و مدارک، شامل دقایق جلسات، گزارش های مالی و جداول زمانی می باشد. هر دو مورد فرآیندها و نتایج حاصل از این پروژه ها، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های کلیدی، برخی از پیشنهادات، بر چگونگی بهبود فرآیند CM برای خدمت بهتر به منافع مشتری و بهبود کیفیت در آینده، مطرح شده اند.

واژه های کلیدی: همکاری تولید، مدیریت ساخت و ساز، بهبود مستمر، مدیریت روابط مشتری، مدیریت کیفیت.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد