مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی: ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶ صفحه  WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M538

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

عنوان انگلیسی:

Best Project Management Practices in the Implementation of an ISO 9001 Quality Management System

چکیده فارسی:

پیاده سازی سیستم های  مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در ۲۱ سازمان از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مدیران کیفیت مربوطه، مورد مطالعه قرار گرفت. به طور کلی به نظر می رسد سازمان ها به اجرای سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک پروژه می نگرند و ابزارهای استاندارد مدیریت پروژه  را به کار می گیرند، البته به اندازه ها و روش های مختلف. تعهد و مشارکت مستقیم مدیر، همچنین مشارکت مستقیم کارکنان و آماده سازی خوب و تعیین هدف، عوامل کلیدی برای اجرای موفقیت آمیز بود. می توان نتیجه گرفت سازمان هایی که برای هزینه های داخلی خود برای پیاده سازی، برنامه ریزی کرده اند یعنی هزینه های مشارکت مستقیم کارکنان، به احتمال زیاد پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت شان در زمان مورد انتظارشان بوده و زمان آنها  برای پیاده سازی کوتاه تر از آن است که این هزینه های داخلی را در نظر نگیرند.

۱)مقدمه

مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه رشته های مرتبط هستند. مدیریت پروژه مدت طولانی است که با واژه «سازمان موقت» در ارتباط است در حالی که مدیریت کیفیت با واژه «سازمان دائمی» مرتبط است. اما مدیریت پروژه به عنوان یک رشته به سمت مدیریت سازمان های دائمی بالغ شده است. این جهت گیری نشان دهنده یک سازمان مدرن است که از طریق پروژه ها برای مشتریان ارزش به ارمغان می آورد و برای سازماندهی فعالیت های آن تا حد زیادی با شروع، اجرا و ارائه پروژه ها انتخاب شده است. این روند با محیط کسب و کار و بازارها هدایت می شود  که می خواهد  سازمان ها به طور فزاینده پاسخگو و پویا باشند. بلوغ مدیریت پروژه در حال افزایش است. پالس حرفه ای موسسه مدیریت پروژه (PMI) در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که ۲۰% شرکت کنندگان در نظر سنجی جهانی سالانه مجریان و رهبران مدیریت پروژه، سازمان هایشان را به عنوان دارنده بلوغ بالای مدیریت پروژه توصیف کردند. رقم مشابه در سال ۲۰۰۶، ۱۱% بود (PMI,2012) . این مشاهدات با نظر سنجی بزرگ دیگری از شرکت PWC (پرایس واتر هاوس کوپرز) در یک رده است، نظر سنجی جهانی در مورد وضعیت مدیریت پروژه این است که بیش از ۶۲% از شرکت ها در نظر سنجی سال ۲۰۱۲ در سطح ۴ یا ۵ مقیاس بلوغ فعالیت می کردند. رقم مشابه در سال ۲۰۰۴، ۲۱٫۹% بود (کلاک، فس، گربر، هونان و ردی، ۲۰۱۲) . گزارش موسسه مدیریت پروژه یک ارتباط روشن میان سطوح بلوغ بالاتر و تحویل به موقع و منظم پروژه ها را نشان می دهد (PMI 2012)  .

افزایش بلوغ مدیریت پروژه روند روشنی را بازتاب می دهد. سازمان ها در حال استفاده از رویکردهای فرایند در عملیاتشان هستند، به عبارت دیگر، آنها در حال استفاده از مدیریت کیفیت در مدیریت پروژه شان هستند. سازمان ها به طور فزاینده ای در حال استانداردسازی شیوه های مدیریت پروژه خود در تمام یا بیشتر شرکت  خود هستند (PMI,2012).

یکی از جنبه های این هم نیروزایی شیوه سازمان ها در پیاده سازی مدیریت کیفیت در عملیاتشان است. به عنوان بخشی از پروژه تحقیقاتی کارکنان  ایزو ۹۰۰۱ سازمان ها را با توجه به سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان های خودشان تاٴیید کردند.  این روش درهر سازمانی که اجرا شده بود سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ آن مورد بررسی قرار می گرفت. هدف از این مقاله روشن کردن پیاده سازی مثلاً یک پروژه و شیوه های مدیریت پروژه است که در پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ به کار می رود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد