مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

مشخصات محصول
قیمت:19500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M600

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۵۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

عنوان انگلیسی:

Analyse of the expectations of the sports management students in terms of quality

چکیده فارسی:

درحال حاضر، مدیران ورزشی باید به جای مدارک تحصیلی از هرگونه مدیریت، دارای مدارک تحصیلی رشته ی خاصی باشند.براین اساس،برنامه های مدیریت ورزشی که مدیران ورزش برای آنها آموزش دیده اند، باید با انتظارات دانشجویان وهمکاران روبرو شوند. هدف از این مطالعه تعیین انتظارات و دیدگاه های دانشجویانی است که در دانشکده ی تربیت بدنی و مدیریت برنامه ورزشی تحصیل می کنند. دراین پژوهش، به منظور یادگیری ترتیب انتخاب  و دلایل، مهارت افراد و دانشگاهیان از نظر کمیت و کیفیت، پرسشنامه ای آماده شده است که هدف آنها پس از فارغ التحصیلی و کیفیت انتظارات در مورد مزایا به جای اداره گروه آموزشی، چه چیزی می باشد.

گروه نمونه ی این مطالعه، ۱۵۰نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت بدنی و ورزش سقاریه می باشد. این آیتم ها و موارد، دراین پژوهش نسبت به کلاس و جنسیت، بررسی شده اند و تفاوت ها و متغیرهای آموزشی را در نظر گرفته اند. این مطالعه، درنظر گرفته است که پژوهش، باید از نظر شناسایی انتظارات دانشجویان وغنی سازی فرآیندهای برنامه، اسنادی ارائه نماید.

کلید واژه ها: برنامه های مدیریت ورزشی، انتظارات، کیفیت

۱– متن اصلی

۱-۱-ساختار

آموزش و پرورش دارای اهمیت می باشد، چراکه علم و فناوری می خواهند زندگی اجتماعی را تغییر دهند. آموزش وپرورش که به طور گسترده ای شامل زندگی اجتماعی می شود، دارای نقش بسیار مهمی دراین سیستم می باشد. دراین راستا، فعالیت های ورزشی، همگی دراین محدوده قرار دارند. تربیت بدنی و ورزش که اهمیت موازی تحولات سریع تکنولوژی را افزایش می دهند، تنها رشته هایی هستند که می توانند توسط بسیاری از اهداف آموزشی بدست آیند. ازآنجا که تربیت بدنی و ورزش، زمینه ای در تحولات جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی افراد می باشد، ارائه شده است. زمانی که ازاین نقطه نظر نگاه شود، اولین موردی که شناسایی خواهد شد، نیاز پرسنل واجد شرایط در زمینه ی تربیت بدنی و ورزش می باشد.

امید است که وضعیت ورزش ترکیه، با فرم دهی به شرایط ذهنیت مدیریتی کسانی که ورزش را در ترکیه و در دانشکده مدیریت ورزشی دانشگاه ها رهبری و مدیریت می کنند، بهتر از حال حاضر شود. در این راستا، نگرانی افرادی که درخدمت مشاغل حرفه ای خود به عنوان مدیران ورزشی موفق در مراکز دولتی و یا خصوصی هستند، باید ازبین برود. با توجه به این حقایق، هدف ازاین مطالعه، تحقیق دراین مورد است که چرا دانشجویان دانشکده ی تربیت بدنی و ورزش، گروه مدیریت ورزشی، این بخش و انتظارات و راه حل های آنها را با توجه به وضعیت کنونی، ترجیح می دهند.

۲-۱-ساختار تئوری

۱-۲-۱-تعریف مدیریت و مدیر ورزشی

همانطورکه می دانیم، مدیریت درهر زمینه ای که درآن یک گروه مردم برای کار خاصی تلاش می کنند، قابل اجرا می باشد. زمانی که مدیریت مورد بحث است، مدیر و مدیریت شده، وجود دارد. مدیر شخصی است که بتواند عملکرد سازمانی را به صورت کاملا کافی و کارآمد ارائه داده و از شرایطی مانند هوشمندی، تجربه، عاقلانه بودن و رهبری، در خلل انجام اهداف سازمانی، بهره مند باشد. مدیر ورزشی شخصی است که افراد مشغول به کار در موسسات ورزشی را سازماندهی کرده، دستور داده و گروه های کاری را برای هدف مشابه، سازماندهی و هدایت می کند، و هزینه ها را به عهده می گیرد و به منظور رسیدن به مجموعه اهداف، این فرآیند را حسابرسی کرده و وظایفی را در زمینه تربیت بدنی و ورزش انجام می دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد