مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی : فن آوری های اطلاعات : چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۲ صفحه فایل WORD

کد محصول: h16

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی :  فن آوری های اطلاعات : چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری

عنوان انگلیسی:

INFORMATION TECHNOLOGIES: CHALLENGE AND OPPORTUNITY FOR MODERN MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS

چکیده فارسی:

پس از اوایل دهه ۹۰، زمانی که کار بسیار خوبی بر روی تاثیر غیر مستقیم در زمینه حسابداری مدیریت انجام شد در موردآورده های اخیر تولید شده توسط تغییرات فن آوری، منافع پژوهش به نظر می رسد با تجزیه و تحلیل روابط مستقیم بین فن آوری اطلاعات (فناوری اطلاعات) و سیستم های حسابداری مدیریت متمرکز است. هدف از این مقاله به تجزیه و تحلیل این روابط، به عنوان یک چالش و فرصت برای سیستم حسابداری مدیریت مدرن در شرکت های جدید می پردازد.

این تجزیه و تحلیل، برمبنای پیشنهاد یکپارچه و انعطاف پذیر سیستم حسابداری مدیرت در محیط رقابتی امروز برای بهترین شرکت ها قرار گرفته است. بعد از این، مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت این ابزار جدید تکنولوژیکی موجود، به منظور توجیه، پاسخ مناسب ترین پیشنهاد به سیستم اطلاعات اولیه می باشد.

۱) مقدمه:

اختلاط عمومی فناوری اطلاعات مستلزم تغییر بنیادی در اقتصاد و زمینه های اجتماعی به دلیل تغییر از عوامل اصلی در توسعه اقتصاد (از منابع مشهود به اطلاعات و دانش نامشهود)، قوانین بازی (میدان جهانی) و به تبع آن، ارزش ها را برای توسعه اجتماعی مردم و شرکت های (سازگاری سریع با محیط) دارد. انقلاب تکنولوژیک علت و نتیجه فرایند تغییر سازمانی در شرکت های بزرگ و کوچک بوده است، که در انطباق با تغییرات محیطی میان مدت و بلند مدت باقی مانده است. همانطور که مربوط می شود، فناوری اطلاعات به عنوان تسهیل از تعداد زیادی از این فرآیندهای انطباق کارآفرینی دیده می شود. هر دو، وضع از آن و تشدید رقابت که به نظر می رسد در اکثریت بخش های اقتصادی، به احتمال زیاد بهترین اطلاعات به مدیریت و کنترل لزوما” مربوط است، که آن در توسعه سیستم های جدید به منظور گرفتن مزایای رقابتی از اطلاعات خوب نشان داده می شود. در این مفهوم، سیستم حسابداری مدیریت، به عنوان یکی از بیشترین زیر سیستم های اطلاعات رسمی مهم در این سازمان، چالش انطباق با رویکردهای سازمانی جدید را از طریق مدل های خود طراحی مجدد و تجدید نظر از ابزار نموده، و به منظور تضمین کاربرد آن به عنوان ابزار خدمات برای مدیران به عهده گرفته است.

۲) پیشنهاد یکپارچه سیستم حسابداری مدیریت در پنج نوع ازشرکت های مدرن

در عصر جهانی شدن، اقتصاد جهانی تبدیل شده است ازانعکاس آغشته نگرش جامع، به خصوص، با تأمل در مدیریت منطقه با رویکردهای گوناگون : ارتباط زمینه های اقتصادی و اجتماعی در مفهومی از شرکت، تعریف بین کوتاه مدت و دراز مدت در پروسه تصمیم گیری، اتصال محدود بین مناطق واقعی و مالی و همجواری از عوامل انسانی و تکنولوژیکی است. وهمه اینها، آن را آشکارا در داخل ساختار انعطاف پذیر و مجازی به عنوان مدلی برای بیشتر شرکت های متناسب با محیط رقابتی ارایه می کند.

این نگرش جامع و انعطاف پذیر برای تکنیکهای مدیریت توسعه یافته شده است. سیستم حسابداری مدیریت در نتیجه باید جواب : استقرار یکپارچه از ابزارها، ساختار همه کاره و منسجم با مدل جدید سازمانی را بدهد. این مسئله به ما اجازه می دهد مناسب بودن کارت امتیاز دهی متعادل را به عنوان مدلی برای طراحی سیستم حسابداری مدیریت پیشنهاد کنیم

۲٫۱ نیازمندیهای سیستم حسابداری مدیریت در پنج نوع شرکت

تطابق برخی از عوامل سازمانی (استراتژی، ساختار، فرهنگ، و غیره) ارزش هم جنس برای حسابداری مدیریت (MA) می باشد که اگر بخواهد تبدیل شود به ابزار سرویس موثر برای مدیریت اطلاعات مختلف نیاز دارد (تئوری مشروط). با مدل های جدید سازمانی، آن را تطابق سریع به محیط رقابتی و مورد نیاز مشتری وانمود می کند. آنها را به نام ساختار سازمانی مجازی و یا انعطاف پذیر می نامند. ویژگی های اساسی سازمان مجازی عبارتند از :

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد