مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M528

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی:

Effect of diversity on human resource management and organizational performance

چکیده فارسی:

پژوهش های موجود درباره ی مدیریت منابع راهبردی (HRM) اساسا بر تولید و خدمات سازمانهای بزرگ مقیاس تمرکز دارد. گرچه با توجه به کمک اقتصادی مهم و فرصتهای اشتغال که صنعت طراحی شده مد تایوان فراهم کرده است، کارآمدی سازمانها در این صنعت موضوعی است که ارزش بررسی را دارد. این پژوهش از دیدگاهی منبع مبنا و تصمیم/ اطلاعات مدار استفاده می کند و به بررسی این موارد می پردازد: ۱) رابطه ی بین سیستم HRM شرکت و عملکرد آن و ۲) تاثیر تعاملی گوناگونی سن، تنوع مشاغل حرفه ای و گوناگونی تخصص در صنعت تولید مد. این پژوهش به جمع آوری داده ها از مدیران و نیز کارکنان حرفه ای خدمات در صنعت سبک طراحی شده مد می پردازد و از تحلیل رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیات پیشنهاد شده بهره می برد. این مقاله درباره ی معانی نظریه و کاربست نیز بحث می کند.

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی (HRM)، عملکرد سازمانی، تنوع سنی، تنوع تصدی شغلی، تنوع تخصص، صنعت طراحی مد

۱٫مقدمه

این صنعت خدمات بیش از ۷۰ درصد از اشتغال را در اقتصادهای پیشرفته تامین می کند (OECD, 2005). گرچه پیشرفت های فناوری منجر به تسهیل تغییر از تولید به خدمات شده اند، صنعت خدمات گردش کار بیشتری دارد و مستلزم سرمایه ی انسانی بیشتری می باشد. سازمانها برای موفقیت در محیط رقابتی که حجم کار در آن زیاد می باشد، به دنبال اجرای نظام مدیریت منابع انسانی موثری می باشند. افزون بر این، مدیریت ها اکنون به سوی اجرای مجموعه ی متمایزی از کاربستهای HRM می روند که بر بعد انسانی مدیریت تاکید می کند و رفتار مطلوب را برای دست یابی به اهداف سازمانی بر می انگیزد؛ این بعد مستلزم بررسی بیشتری می باشد.

پژوهش های موجود نشان می دهد که اجرای موثر سیستم HRM می تواند انگیزه ای برای عملکرد سازمانی و فردی باشد. بیشتر پژوهش های تجربی درباره ی رابطه ی عملکرد- HRM بر توضیح مکانیسم های واسطه ای تمرکز می کنند که چطور سیستم های HRM ، عملکرد سازمانی را بهبود می بخشند. پژوهش های کمی به بررسی احتمالات در این رابطه پرداخته اند. مرور دوری بین ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ نشان می دهد که نسبت کمی از پژوهش ها بر شرایط محدودی تمرکز کرده اند که رابطه ی عملکرد- HRM را تقویت یا تضعیف می کند. برای افزایش فهم در این زمینه، این پژوهش به دنبال پیشرفت مبانی نظری موجود درباره ی HRM راهبردی در شیوه های زیر می باشد.

اول این که پژوهش های موجود درباره ی رابطه ی عملکرد- HRM اغلب بر کارگران در کارخانه ها و یا سازمانهای خدماتی بزرگ مقیاس تمرکز می کنند. این دو بخش دارای ویژگیهای متمایزی می باشند؛ یک تفاوت مهم میزان تماس مشتری – کارکنان می باشد. محققان خواستار در نظر گرفتن HRM از دیدگاه خدمات می باشند. بنابراین این پژوهش به بررسی کاربستهای HRM می پردازد که مطابق با انتظارات سازمانها و کارکنان آنها در سازمانهای خدمات حرفه ای کوچک مقیاس می باشد.

دوم این که علاوه بر احتمالات راهبردی که این رابطه را تعدیل می کنند، این پژوهش به بررسی احتمالات درونی مرتبط با ویژگی های سطح جمعی سازمان همانند تنوع حجم کار حرفه ای و تنوع تخصص می پردازد. بنابراین، این مقاله با پژوهش های قبلی در تضاد است که بر رابطه ی تعاملی با عملکرد سازمانی در سطح مدیریتی تمرکز دارد. به نظر ون نیپنبرگ و شیپرز (۲۰۰۷، ۵۱۶) تنوع یک ویژگی گروه بندی اجتماعی می باشد که نشان دهنده ی میزان تفاوتهای ذهنی و عینی بین اعضای گروه می باشد. مبانی نظری تنوع اغلب به بررسی تفاوتهای عملکرد بین گروهها یا سازمانها می پردازند. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که چطور تنوع ترکیبی درون سازمانها می تواند رابطه ی عملکرد /HRM را تقویت یا تضعیف نماید. افزون براین، این مقاله به بررسی ابعاد گوناگون تنوع می پردازد که با ترکیب سازمان ارتباط دارند همانند سن، حجم کار حرفه ای، و تخصص و به دنبال فهم این است که آنها چطور رابطه ی عملکرد /HRM را تعدیل می کنند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد