دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h57

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی

عنوان انگلیسی:

Risk management and financial derivatives: An overview

چکیده فارسی:

مدیریت ریسک برای مدیریت بهینه مجموعه اوراق بهادار بسیار مهم می باشد. یک از سریعترین بخشهای در حال رشد در امور مالی تجربی، توسعه مشتقات مالی است. هدف از این موضوع خاص در “ریسک مدیریت و مشتقات مالی ” برجسته سازی بخشهایی است که در آن اقتصاد مالی جدید، اقتصاد و روش های مالی تجربی قابل توجهی به تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک، با تاکید بر مشتقات مالی، به خصوص همبستگی مشروط و انتشار ناپایدار بین نفت خام و بازده شاخص سهام، قیمت گزینه های عجیب با استفاده از تبدیل Wang، صعود و نزول واریانس معاملات آینده S & P500، پیش بینی بی ثباتی با استفاده از مدل تعویض فراکتال چندگانه مارکو نسبت داده می شود: شواهد از شاخص S & P100 و گزینه های سهام، عملکرد مشاوران تجارت کالا: رویکرد آزمون نسبت واریانس به میانگین، پیش بینی بی ثباتی از طریق بازده سهام، دامنه، حجم معاملات و آثار انتشار: در مورد برزیل، محاسبه و شبیه سازی مدل های وایبول از خطر یا دوره قیمت: برنامه ACD مدل ها، ارزیابی گزینه های دو گانه عامل ناموفق با خطر متقابل، روز از هفته در VIXتاثیر دارد –نماینده مقتصد، عدالت و شاخص های بخش سی دی: مدل های پویا و ایمن سازی خطر، احتمال پیش فرض در عملکرد اعتباری وثیقه، خطر پاداش در شرکت های چند ملیتی، حل مشکلات تکرار مطالبات در یک بازار کامل توسط مجموعه ای متعامد توسعه، حرکت نزولی، مدیریت ریسک و VAR مبتنی بر اوراق بهادار بهینه برای فلزات گرانبها، نفت و سهام، و نسبت ضمنی سریع از مجموعه اوراق بهادار با گزینه های: کاربرد معاملات آتی بورس نیکی و اختیار معامله های لیست شده.

واژگان کلیدی : مدیریت ریسک، پرتفوی بهینه، مشتقات مالی، اقتصاد سنجی مالی، گزینه ها، قراردادهای آتی، نوسانات، سرریز، کیفیت خدمات، پیش فرض، اجر خطر، تکرار ادعاها

  1. مقدمه

مدیریت ریسک بسیار مهم برای مدیریت مجموعه اوراق بهادار بهینه می باشد. یکی از سریعترین بخش ها در بخش مالی تجربی، گسترش مشتقات مالی است. در حالی که برخی از مسائل کلیدی اساسی ریسک و مدیریت مجموعه اوراق بهادار به خوبی شناخته شده است، بسیاری از مسائل اساسی فنی و تجربی در ایجاد و جنبش در مشتقات مالی کمتر شناخته شده است.

هدف از این موضوع خاص در “ریسک مدیریت و مشتقات مالی “است برجسته سازی بخشهایی است که در آن اقتصاد مالی جدید، اقتصاد و روش های مالی تجربی قابل توجهی به تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک، با تاکید بر مشتقات مالی، به خصوص همبستگی مشروط و انتشار ناپایدار بین نفت خام و بازده شاخص سهام (چانگ، مکالیر و تانسوچت، در این موضوع b (قیمت گزینه های عجیب با استفاده از تبدیل فرم وانگ (لبسچاگن و آفوود، در این موضوع) صعود و نزول واریانس معاملات آینده S & P500 (چانگ، جیمنز-مارتین، مکالیر، و پیرز-آمارسال، در این موضوع a)، پیش بینی بی ثباتی با استفاده از مدل تعویض فراکتال چندگانه مارکو نسبت داده می شود: شواهد از شاخص S & P100 و گزینه های سهام (چانگ، هوانگ و لین در این موضوع)، عملکرد مشاوران تجارت کالا: رویکرد آزمون نسبت واریانس به میانگین (بای، فون، وانگ و وونگ، در این مقاله)، پیش بینی بی ثباتی از طریق بازده سهام، دامنه، حجم معاملات و آثار انتشار: در مورد برزیل (آسای و بروگال، در این موضوع) محاسبه و شبیه سازی مدل های وایبول از خطر یا دوره قیمت: برنامه ACD مدل ها (آلن، نگ و پیریس در این موضوع)، ارزیابی گزینه های دو گانه عامل ناموفق با خطر متقابل (جیانگ، یانگ، لیو و وانگ در این موضوع)، روز از هفته در VIXتاثیر دارد –نماینده مقتصد (گونزالز-پیرز و گوریرو، در این موضوع)، عدالت و شاخص های بخش سی دی: مدل های پویا و ایمن سازی خطر (کاپورین، در این موضوع)، احتمال پیش فرض در عملکردهای اعتباری وثیقه (دیوینو و روچا، در این موضوع)، خطر پاداش در شرکت های چند ملیتی (لوتز، در این موضوع)، حل مشکلات تکرار مطالبات در یک بازار کامل توسط مجموعه ای متعامد توسعه (دونگ و گائو، در این موضوع)، حرکت نزولی، مدیریت ریسک و VAR مبتنی بر اوراق بهادار بهینه برای فلزات گرانبها، نفت و سهام (هاموده، آراوجو-سانتوس و الحسن در این موضوع)، و نسبت ضمنی سریع از مجموعه اوراق بهادار با گزینه های: کاربرد به آینده نیکیی و گزینه های لیست شده (آکوزاوا و نیشیاما در این موضوع).

امید ما این است که مقالات ارزشمند و جالب توجه و نوآورانه در این موضوع خاص دیگران را برای انجام پژوهش در انواع زمینه های چالش برانگیز در ارتباط با زمینه های مدیریت ریسک و مشتقات مالی جالب و به سرعت در حال گسترش تشویق کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد