مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت : مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۹ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: M632

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی  ترجمه شده مدیریت :  مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت : مورد ایتالیایی:

عنوان انگلیسی:

Enterprise risk management and firm performance: The Italian case

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی رابطه ی بین میزان سیستم اجرایی مدیریت ریسک شرکت وعملکرد شرکتهای ایتالیایی فهرست شده می پردازد.در حالی که بسیاری از عوامل کمک کننده بر تعیین اتخاذ مدیریت ریسک شرکت تمرکز دارند و از ویژگیهای یک بعدی برای اجرای مدیریت ریسک شرکت استفاده می کنند ما نتیجه ی اجرای مدیریت ریسک شرکت را شناسایی کرده و انواعی از ویژگیها را برای اندازه گیری پیچیدگی سیستم مدیریت ریسک ایجاد کرده ایم.نتایج بیانگر این است که شرکتهایی که از سطوح پیشرفته ی مدیریت ریسک شرکت استفاده می کنند عملکرد بهتری هم از نظر مالی وهم از نظر ارزیابی بازاری دارند .آزمایش های بیشتر این انتظار را که سیستم موثر مدیریت ریسک شرکت با کاهش خطر منجر به عملکرد بالاتری می شود را تائید می کند واینکه در زمان کوتاه  رابطه ی علت ومعلولی معکوسی بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد وجود ندارد.این پژوهش  یک سهم دوبرابر برای آثار مدیریت ریسک شرکت فراهم می کند.نخست, یک مقیاس کامل وجدید برای اجرای مدیریت ریسک شرکت فراهم می کند که نه تنها به مجموعه ی حاکمیت شرکتی مختص مدیریت ریسک مرتبط است بلکه به ویژگی های فرایند ارزیابی خطر نیز مرتبط است. علاوه بر این، شواهدی از رابطه ی مثبت بین اجرای مدیریت ریسک شرکت وعملکرد شرکت در محیط های مورد مطالعه ای مانند ایتالیا فراهم می کند.

۱-        مقدمه

ادبیات بین المللی در مورد ریسک شرکت (ERM) بحث می‌کند که سازمان‌ها ممکن است عملکردشان را از طریق پذیرش یک رویکرد جامع برای مدیریت ریسک (RM) تقویت کنند. معرفی و توسعه سیستم‌های ERM به گونه ای فرض شده تا هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم فشار مالی و تنوع درآمدها را علاوه بر فعالیت‌های منفی در بازارهای مالی کاهش دهد. بعلاوع آن ممکن است فرایند تصمیم گیری را برای انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه گذاری تقویت کند. در نتیجه ERM ممکن است طرفدار افزایش ارزش شرکت باشد. با وجود چنین بررسی‌هایی، مدرک تجربی در مورد رابطه بین ERM و عملکرد هنوز محدود است. بیشتر مطالعات ERM رابطه بین عوامل تعیین کننده و کیفیت سیستم‌های ERM را بررسی می‌کند در حالیکه فقط تعداد کمی روی نتایج ERM روی شرکت مالی و عملکرد بازار متمرکز است. یک دلیل پشت این کمبود مدرک تجربی بصورت مشکل در توضیح رابطه بین ERM و عملکرد شرکت بصورت یک رابطه مثبت است یا نتیجه کاهش ریسک است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد