مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل کسب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M620

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل کسب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

عنوان انگلیسی:

Knowledge Management in Value Creation Networks: Establishing a New Business Model through the Role of a Knowledge-Intermediary

چکیده فارسی:

توزیع مکانی و رشد granularity(بخشی از حافظه در کامپیوتر) زنجیره های ارزش در شبکه های ساخت و تولید باعث افزایش پیچیدگی فرایند خلق ارزش بین سازمانی می شود و چالش های جدیدی در مشارکت آن ها و ایجاد یک نوآوری معمول مطرح می کند. دانش منبع اصلی پرداختن به این پیچیدگی است. با این حال در یک موقعیت بین سازمانی، تعارض هایی بین اهداف مدیریت دانش و اهداف مدیریت عمومی ایجاد می شود که باید جبران گردد. در مقالۀ حاضر به نقش واسطۀ دانش که نقش حمایتی در شبکه های خلق ارزش دارد پرداخت می شود. واسطه از ساختارهای خلق ارزش، پروسه ها و محصولات مصنوعی پشتیبانی و حمایت می کند و یک هم زیستی مناسب بین اهد اف مدیریت دانش و اهداف مدیریت عمومی ایجاد می کند.

کلید واژه ها: مدیریت دانش، شبکه های هم عملیات، خلق مشترک ارزش، نوآوری و خلق ارزش، ساخت و تولید توزیعی

۱٫مقدمه

موفقیت و قابلیت رقابتی شبکه های خلق ارزش به “دانش مولد” که در طی پروسه های خلق ارزش بین سازمانی موجود است بستگی دارد. دانش مولد یعنی قابلیت شناختی انتقال دانش به عمل (یا استفاده مناسب از دانش در یک موقعیت خاص). بازیگران منفرد در یک شبکه صرفاً  دارای ظرفیت محدود در جمع آوری دانش مولد هستند علت این امر هم پیچیدگی و تنوع موجودی دانش است. از این رو بازیگر منفرد (یا تشکیلات اقتصادی) بر توانایی های اصلی خود  تمرکز دارد و پروسه های کسب و کاری دوم و سوم را برون رسایی می کند. دانش که طی سال ها و دهه ها در شرکت ایجاد شده است در بین شرکای مستقل توزیع می گردد و آشکار می گردد و غالباً به صورت مستقیم قابل دسترسی نیست. این  امر منجر به توزیع فضایی (مکانی) حاملان دانش و پروسه های خلق ارزش می گردد.

granularity(بخشی از حافظه در کامپیوتر) روزافزون زنجیره های ارزش نه تنها منجر به افزایش شفافیت می شود که پیچیدگی  روزافزون پروسۀ توسعه محصول را نیز نشان می دهد. این پیچیدگی خود چالش هایی جدیدی در طراحی  و همکاری زنجیره های ارزش بین سازمانی ایجاد می کند. مدیریت دانش (KM) پیش شرایطی برای حل مسائل پیچیدۀ به وجود آمده در یکپارچه سازی عملیات های انتشار یافته واحد به پروسه های کارآمد کسب و کاری  بین سازمانی در شبکه مقدر می کند. پتانسیل مشترک بازیگران را می توان از طریق تجمع (تجمع مجدد) دانش با توزیع مکانی …. متخصصان مربوطه به بهترین نحو بهره برداری کرد.

  1. مدیریت دانش در خوشۀ هوانوردی منطقه ایی Hamburg Aviation

بازیگران خوشۀ هوانوردی در هامبورگ (Hamburg Aviation) در حال حاضر با چالش های واقعی و دقیقی رو به رو هستند. تراکم استثنایی فاکتورهای تولید در این خوشه پتانسیل های بالای نوآوری و حل مسأله مشارکتی را مطرح می کند. با وجود این که ابتکارات خوشه در جهت تأمین واقعی پیچیدگی رو به رشد خلق ارزش بین سازمانی احراز می شوند اما فعالیت های مشارکتی بین سازمانی، طبق ارزیابی بسیاری از بازیگران خوشه های هوانوردی (هوا و فضا) ناکافی هستند.  ولوآن که پتانسیل مدیریت کارآمد دانش منبع مشترک شناسایی می شوند، عدم توانایی در عملی کردن آن ها وجود دارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد