مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

مشخصات محصول
قیمت:19500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M599

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

عنوان انگلیسی:

Competency Based Management In Organizational Context: A Literature Review

چکیده فارسی:

در محیط جهانی و رقابتی امروز، برای هر سازمانی مهم است که کارکنان توانمندی را برای بقا حفظ کند. موفقیت یک سازمان نه تنها به این امر بستگی دارد که چطور از توانمندی های انسانی بهره می برد، بلکه به این بستگی دارد که چطور تعهد به سازمان را ایجاد می کند. تعهد کارکنان، همراه با نیروی توانمند، اهمیت زیادی برای سازمان دارد تا بتواند در مورد کیفیت رقابت کرده و با تغییرات کنار بیاید. این مقاله به بررسی مبانی نظری درباره ی مدیریت توانایی مبنا و استفاده های آن در حوزه ی سازمان های هندی می پردازد. این مقاله مفهوم مدیریت توانایی مبنا را تعریف کرده و نیروی برانگیزاننده ی ورای استفاده  از مدیریت توانایی مبنا و استفاده هایش در سازمان و نیز چشم انداز آینده ی پژوهش در این حوزه و به صورت خاص در زمینه ی سازمان های هندی را بیان می کند. سازمان ها از مدیریت توانایی مبنا به عنوان ابزاری برای موفقیت سازمان بهره می برند. پژوهش ها نشان داده اند که رهیافت توانمندی نسبت به مدیریت منابع انسانی، جدید نیست. سازمان ها از چارچوب توانمندی، در کاربست های گوناگون منابع انسانی همانند فراخوان و انتخاب، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، توسعه شغلی، پاداش و پرداخت بهره می برند تا عملکرد سازمان و نیز کارکنان را ارتقا دهند. رهیافت مدیریت توانایی مبنا بر افزایش توان بالقوه ی کارکنان برای داشتن دیدگاه رقابتی نسبت به سازمانها در دوره ی کنونی تمرکز می کند. محققان و دانشمندان گزارش کرده اند که مدیریت توانایی مبنا، تاثیر مثبتی را بر عملکرد سازمان و نیز بر عملکرد کارکنان دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت توانایی مبنا، عملکرد سازمانی

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد