مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M555

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

عنوان انگلیسی:

Management Efficiency in Japanese Regional Banks: A Network DEA

چکیده فارسی:

تحلیل پوششی داده ها (DEA)، روشی است که برای ارزیابی بهره وری مدیریت بانک، به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور ارزیابی کارایی مدیریت بانکهای منطقه ای ژاپنی، محدودیتی در مدل ساده و سنتی DEA وجود دارد. این مورد به این دلیل است که وضعیت مدیریت بانکهای منطقه ای ژاپنی، متنوع و گوناگون بوده است. این پژوهش، مدل DEA (NSBM-DEA) اندازه شبکه مبتنی بر سکون را برای ارزیابی کارایی مدیریت بانکهای منطقه ای ژاپنی، اعمال می کند. هدف از این تحقیق، ارزیابی کلی و بخشی از بانکهای منطقه ای ژاپنی می باشد. هنگامیکه بانکهای منطقه ای بهره وری مدیریت خود را ارزیابی می کنند، این مطالعه به درک مدیریت بهره وری بخش ها کمک می کند.

کلیدواژه ها: بهره وری مدیریت، بانک، بانک منطقه ای ژاپنی، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، شبکه (DEA)، اندازه گیری DEAمبتنی بر سکون (SBM-DEA)، شبکه اندازه گیری DEA مبتنی بر سکون (NSBM-DEA).

۱– مقدمه- وضعیت فعلی بانکهای منطقه ای ژاپنی

در میان بانکهای تجاری ژاپن، بانکهای شهری و بانکهای منطقه ای وجود دارد. بانکهای منطقه ای سنتی و بانکهای منطقه ای رده دوم در بانکهای منطقه ای ژاپن وجود دارد. با این حال، وظایف مخصوص و نقش های آنها، یکسان می باشد. بنابراین، آنها در ادامه به عنوان “بانکهای منطقه ای” نامیده شده اند.

بانکهای شهری، از کسب وکار بزرگ پشتیبانی کرده و دارای شعبات خود در سراسر کشور می باشد. به عبارت دیگر، بانکهای منطقه ای، برای حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط ضروری بوده وعمدتا، در مناطقی که در آن، مدیر دفتر سکونت دارد، دارای شعباتی می باشد. بانکهای منطقه ای، نقش مهمی در حمایت از اقتصاد منطقه ای ایفا می کند. سهم مقدار سپرده بانکهای منطقه ای در ۲۰۱۲FY، ۲۶درصد از کل موسسات مالی ژاپن می باشد.

این مورد، در مقایسه با سهم ۲۷ درصدی بانکهای شهری، سهم زیادی می باشد. سهم وام ها و صورت حساب مقدار تخفیف بانکهای منطقه ای در ۲۰۱۲FY، ۳۶درصد از کل موسسات مالی ژاپن می باشد. این مورد، در مقایسه با سهم ۲۷ درصدی بانکهای شهری، سهم زیادی می باشد. سهم وام ها و صورت حساب مقدار تخفیف بانکهای منطقه ای در ۲۰۱۲FY، ۳۶درصد از کل موسسات مالی ژاپن می باشد.

این مورد نیز، در مقایسه با سهم ۳۱ درصدی بانکهای شهری، سهم زیادی می باشد. اینها نشان می دهند که بانکهای منطقه ای، برای حمایت از اقتصاد ژاپن ضروری می باشند. اخیرا، شکاف سپرده گذاری برای وام در بانکهای منطقه ای افزایش یافته است (بانک مرکزی ژاپن،۲۰۱۴). شکاف سپرده گذاری برای وام، مقدار سپرده، منهای مقدار وام و مقدار صورتحساب تخفیفات می باشد.

شکاف سپرده گذاری برای وام، در قرن حاضر در حال بزرگ و بزرگتر شدن می باشد. به این دلیل است که مقدار سپرده، بیش از افزایش مقدار وام ها و صورتحساب تخفیفات است. به این معنی است که بانکهای منطقه ای ژاپن، توانایی استفاده موثر از سپرده ها بوسیله ی وام ها و صورتحساب تخفیفات را ندارند. علاوه برآن، باتوجه به کاهش نرخ وام، بهره ی وام و صورتحساب تخفیف بانکهای منطقه ای ژاپنی نیز کاهش یافته است.

از این رو، درآمد جاری کاهش یافته است. درکنار آن، کسب وکار مبتنی بر هزینه مانند اعتماد سرمایه گذاری، و سرمایه گذاری اوراق بهادار قابل عرضه به بازار و از جمله بدهی های ملی سرمایه گذاری، افزایش یافته است. وضعیت مدیریت بانکهای منطقه ای ژاپنی، دارای تنوع شده است.

با نگاهی به سقوط ناگهانی درآمد فعلی بانکهای منطقه ای ژاپنی در ۲۰۱۲FY، ۵۹درصد از آنها، بهره وام و صورتحساب تخفیفات، ۱۵درصد از آن هزینه ها و کمیسیون ها، ۱۵درصد نیز بهره و سود سهام اوراق بهادار، و۵ درصد آن سود فروش اوراق قرضه بوده است. این چهار مورد به طور عمده، درآمد فعلی بانکهای منطقه ای ژاپنی را تشکیل می دهند. مدیریت بانکهای منطقه ای ژاپنی، به اعطای وام محدود نمی شود.

دراین سال ها، بانکهای منطقه ای ژاپن، با توجه به ادغام و حفظ استقرار شرکت، یکپارچه سازی مدیریت را دو چندان کرده اند. با توجه به کاهش درآمد فعلی، این مورد برای بهبود بهره وری مدیریت درنظر گرفته شده است. با ادغام مدیریت، شرایط مدیریت متنوع شده است. با توجه به همه ی پیش زمینه های فوق، ارزیابی کارایی مدیریت متنوع بانکهای منطقه ای ژاپنی ضروری می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد