مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

مشخصات محصول
قیمت:11000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۹ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M418

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

عنوان انگلیسی:

Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction

چکیده فارسی:

تحقیقات قبلی نشان داده است که کنتراکتورهای الکتریکی موجود در ساختار و ابقای خطوط انتقال و توزیع (T&D) در معرض ریسک بالای الکتروکاتیون قرار دارند. نتیجه تماس ناهمجوار با خطوط T&D عبارت از نابودی یا جراحتی است که آسیب به ارگان های داخلی، اختلالات ماهیچه های اسکلتی، آسیب‌های نورولوژیکی و سوختگی شدید را شامل می شود. فونداسیون بین المللی ایمنی الکتریکی نشان داده است که تماس با خطوط سربار برق بزرگترین و یگانه دلیل تسهیلات الکتریکی در طی دهه اخیر بوده است. برای کاستن از میزان غیرتحمل آسیب، کنتراکتورهای الکتریکی اقدام به اجرای استراتژی هایی مثل کاربرد تجهیزات عایق پلاستیکی و تجهیزات قفل کننده می نمایند. متاسفانه این استراتژی ها در ساختارهای مشخص و سناریوهای نگهداری به لحاظ هزینه محدود شده اند. بنابراین کنتراکتورهای الکتریکی با تصمیمات جامعی روبرو می شوند که شامل مقایسه هزینه بازداری از جراحت با فواید مورد انتظار ایمنی می‌باشد. این مقاله تحقیقی را ارائه می کند که بطور هدفمند اقدام به ارزیابی موارد مربوط به ریسک با فعالیتهای ساختاری و معمول T&D و کارآیی فنون خاص بازداری از جراحت می کند. تیم تحقیق در ادامه یک چارچوب پشتیبانی از تصمیم را توسعه دادند که موجب ایمنی هدفمند و پسخوراند هزینه کنتراکتورهای الکتریکی با فرض ویژگیهای مشخص پروژه می گردد. نتایج نشان می دهد که بسیاری از استراتژی های مؤثر انجام شده برای کاهش جراحت های T&D الکتریکی مستلزم هزینه های بسیار می باشد. متعاقباً تحت اکثر شرایط، هزینه های بازداری جراحت فراتر از صرفه جویی در هزینه همراه با کاهش آسیب می باشد. تلویح این یافته ها آن است که کنتراکتورهای الکتریکی T&D باید عمدتاً ارزش بالای فواید غیرپولی بازداری از جراحت باشد که به منظور بهبود ایمنی در بخش آنها می باشد.

  1. ۱. مقدّمه

طبق اداره اجرایی اطلاعات انرژی ایالات متحده (۲۰۱۰)، بیش از ۴ میلیارد mW h الکتریسته در ایالات متحده برای خدمت رسانی به بیش از ۳۰۰ میلیون نفر تولید شده است. این الکتریسیته برای مصرف از طریق خطوط انتقال و توزیع الکتریکی (T&D) جابجا می شود. ولتاژ نامی خطوط حجیم می تواند تا kV 750 بالا برود که منجر به ایجاد نابودی فوری به هنگام تماس می شود ( شرت، ۲۰۰۴). کارگران فعال در ساختار و ابقاء این خطوط T&D الکتریکی در معرض ریسک بالای الکتروکاتیون قرار دارند. در واقع طبق فونداسیون بین المللی ایمنی الکتریکی (۲۰۱۰) تماس با خطوط سربار برق برای میانگین ۴۳ درصد تمامی الکتروکاتیون های موجود بین سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹ بوده است. دلایل عمده دیگر الکتروکاتیون شغلی شامل تماس با سیم کشی، ترانسفورمر یا سایر عوامل الکتریکی و نیز تماس با جریان الکتریکی ماشینها، ابزار آلات، تجهیزات خانه یا کاربندهای روشنایی می باشد.

فونداسیون بین المللی ایمنی الکتریکی (۲۰۱۰) چنین می گوید که در بین تمامی حرفه ها، کنتراکتورهای ساختاری بالاترین میزان الکتروکاتیون را به خود اختصاص داده اند. در تجارت ساخت و ساز، الکتریسین ها ۱۷درصد مرگ و میر ناشی از الکتروکاتیون را به خود اختصاص داده اند؛ کارگران ساخت و ساز ۹ درصد؛ و سقف کارها، نقاشها، نجارها و کارگران نگهداری در کل ۷ درصد آن را تشکیل می دهند. بعد از ساخت و ساز، کارگران خط T&D دومین مقام الکتروکاتیون را دارا می باشند. اداره آمار کار (۲۰۱۰) چنین برآورد نموده است که در بین ۱۹۲ مورد مرگ ثبت شده در سال ۲۰۰۸، ۵۳ درصد آن شامل کارگران T&D بوده است که با خطوط فشار قوی برق تماس داشتند و نهاد ملی بهداشت و ایمنی (۲۰۰۹) اذعان نموده است که ۸۰ درصد مرگ و میر بین کارگران خط در نتیجه تماس مستقیم با خطوط T&D برق روی داده است. میزان جراحت حاصله اداره آمار کار را مجبور به طبقه بندی ساخت و ساز و نگهداری خطوط T&D به عنوان یکی از خطرناک ترین شغلها در اقتصاد آمریکا نموده است. متاسفانه حوزه ادبی مربوطه حاوی هیچ تحقیق قابل توجهی در دلایل پروگزیمال یا شیوه های بازداری از مرگ و میر T&D نبوده است.

اثرات ناشی از جراحت های T&D الکتریکی قابل توجه است. نتایج حاصل از تماس با خطوط T&D اغلب منجر به مرگ یا جراحت شدید می شود که شامل آسیب به اعضای داخلی، اختلالات ماهیچه های اسکلتی، آسیب نورولوژیکی و سوختگی های شدید می باشد. چنین جراحت هایی منجر به فشارهای طولانی فیزیکی و عاطفی کارگران و خانواده های آنها می شود. علاوه بر آن چنین جراحت ها و مرگ و میر ناشی از آن هزینه های اقتصادی بالاتری را به دنبال دارد: حق بیمه های بالاتر، هزینه های درمانی، غرامت، افت تولید، هزینه های اجرایی و غیره. طبق وائهرر و همکاران (۲۰۰۷) بخش خصوصی ساخت و ساز ۵/۱۱ میلیارد دلار صرف هزینه های جراحت های منجر به مرگ و میر و غیر آن در سال ۲۰۰۲ نموده است. بخش T&D الکتریکی مشارکت بالایی در این آمار داشته است. در واقع میانگین هزینه هر مرگ و میر الکتریکی برابر ۴ میلیون دلار و هزینه جراحت منجر به از دست رفتن کار برابر ۲۰۷/۴۲ دلار بوده است. علیرغم جراحت بالا و میزان مرگ و میر و اثرات شدید مالی و شخصی آنها، صنعت T&D الکتریکی همچنان در سطح هشدار دهنده رو به رشد می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد