مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدلهای مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M420

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدلهای مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری : یک بررسی انتقادی

عنوان انگلیسی:

Brand personality factor based models: A critical review

چکیده فارسی:

شخصیت نام تجاری به طور فزاینده ای به یک مفهوم مهم با تئوری نام تجاری تبدیل شده و پژوهش های مبتنی بر عامل ، روشی است که  به طور گسترده در مطالعه شخصیت نام تجاری مورد استفاده قرار میگیرد . برخی از جنبه های مدل عامل اولیه مورد انتقاد قرار گرفته که، منجر به تحول و توسعه ای در روش های بکاربرده شده در گسترش مدل عامل شده است  . با این حال، مشکلات متعددی باقی مانده که هنوز به آنها رسیدگی نشده ، و سوالاتی را در مورد اینکه این مدلها دقیقا چه چیزی را  اندازه گیری میکنند ایجاد کرده است .این مقاله به معرفی و بیان مشکلات سردرگمی های دسته ای ، دامنه تغییرات با معنی و مشکل انتخاب توصیفگر میپردازد . در انجام این کار، این مقاله به گسترش انتقاد های موجود در مورد روش های پژوهش عامل شخصیت تجاری پرداخته ، و پرسشهایی را در مورد اعتبار مدلهایی مبتنی بر عامل برمی انگیزد . این مقاله با توصیه ای نتیجه گیری میکند که محققان شخصیت نام تجاری ارزیابی مجددی رابر مدل های خود و مفهوم شخصیت نام تجاری انجام داده  و شخصیت نام تجاری به ریشه های خود در روش های کیفی تصویری باز می گردد .

  1. ۱. مقدمه

شخصیت نام تجاری (BP) در مقاله موثر آکر (۱۹۹۷) به عنوان “مجموعه ای از ویژگی های انسانی مرتبط با یک نام تجاری ” تعریف می شود . اولین نکته از علامت های تجاری در رابطه با شخصیت به عنوان یک استعاره نوین برای ویژگی های نام تجاری غیر کاربردی ، با اساسی برای مفهوم مبتنی بر تحقیق از روش های تصویری بود . بخش عمده ای از نوشته های اولیه در bp پس ازاستخراج شدن از پژوهش های تصویری ، به ویژه، از تحقیقات کیفی تجسمی تصویری توسط پزشکان ادامه یافت . ارتباط میان انسان و شخصیت نام تجاری در دو مطالعه تحقیقاتی اولیه ساخته شد ، اما رویکرد عامل برای اندازه گیری شخصیت نام تجاری با مقاله های اصلی آکردر سال (۱۹۹۷) برجسته شد. بخاطر مقاله آکر در سال (۱۹۹۷) ، تحقیقات BP توسط روش آکر ولی فقط با یک مقیاس اندازه گیری با استفاده از روش های عامل تحت سلطه درآمد  و توسعه مقیاس جدید به طور گسترده روش های مبتنی بر روش مورد استفاده آکر را دنبال کرد . در بررسی نوشته های مرتبط با  BP، تنها دو پروژه تحقیقاتی کیفی یافت شده ، و تحقیقات BP پس از سال ۱۹۹۷ تقریبا به طور انحصاری به استفاده از روش های تحقیقات عامل پرداخته است . بنابراین این امر می تواند معقول باشد  که روش های تحقیقات عامل دارای اهمیت اساسی در نظریه و تحقیقات BP هستند. تا به امروز، پنج مدل عامل شخصیت نام تجاری آکر موضوع برخی انتقادها قرار گرفته ، از جمله نگرانی هایی در مورد خروج عوامل منفی در توسعه مقیاس، گنجاندن مواردی که صفات شخصیتی مناسبی نیستند  و همچنین پرسشهایی را در مورد اینکه آیا این مقیاس میتواند به عنوان یک مقیاس عمومی مورد استفاده قرار گیرد یا نه را بوجود آورده است . در حالیکه بسیاری از این نگرانی ها در مدل های قبل و بعد از آن مورد بررسی قرار گرفته ، ولی این مقاله به شناسایی مشکلات احتمالی که در سراسر تمام تدابیر عامل BP گسترش میابد میپردازد. هدف این مقاله ، توضیح برخی از انتقادات موجود، و ایجاد برخی نگرانی های اساسی در مورد ورود مدل های عاملی است ، که به نوبه خود سوالاتی را در مورد اینکه این مدلها دقیقا جه چیزی را اندازه گیری میکنند بوجود میآورند .خصوصا ، این مقاله به شناسایی مشکلاتی نظیر  انتخاب توصیفگر، تغییر معانی واژه زمانی میپردازد وقتی  که مقیاس ها در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند ، و پتانسیلی برای رده شخصیت برای سردرگمی با BPمیپردازد . با این حال، پس از شناسایی مشکلات بالقوه ، آشکار است که این مسئله مشروط بر این است که آیا مصرف کنندگان برند ها را به عنوان نهادهای بشری میپندارند یا نه  . بخش گفتگوی این مقاله علاوه بر در نظر گرفتن برخی راه حل های ممکن به منظور مشکلات شناسایی شده  درمی یابد که این مشکلات جدیدارائه شده مرتبط  با  مفهوم و ارتباط BP هستند . این مقاله نتیجه گیری خود را با بیان اینکه تحقیقات بیشتر و شفاف سازی نظریه و مفهوم BP مورد نیاز است ارائه میدهد .

  1. مدل پنج عاملی شخصیت انسان(FFM)

تحقیقات عامل BP به شدت بر روش تحقیق مورد استفاده در مدل پنج عامل شخصیت انسانی (FFM) تاثیر گذار بوده ، و بنابراین خلاصه ای از نوشته ها  در ملاحضات روش های تحقیقی عامل BP مفید خواهد بود .

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد