مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴ صفحه  WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M537

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی

عنوان انگلیسی:

Multi-Criteria Model in Teaching Assessment

چکیده فارسی:

این مقاله نتایج حاصل از پروژه آزمایشی در ارزیابی معلمان دانشگاه منطقه ای بلومناو است. این مقاله شامل بحث هایی در مورد پروژه است که توسط تیم ارزیابی درونی دانشگاه، بحث در مورد ابعاد، مسائل و روشهای تجزیه و تحلیل کمی و ساخت و ساز شاخص کیفیتProfessor’s FURB (IFQD) به تفصیل شرح داده شده است. ابزارهای چند ضابطه ای مورد استفاده، نظریه اجماع، آنتروپی اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند ضابطه ای TOPSIS  بودند. دو دوره در مقطع کارشناسی – مهندسی شیمی و پداگوژی – بررسی شدند. در مجموع ۵۶ استاد توسط گروهی از ۱۹۷۹دانشجو مورد بررسی قرار گرفتند

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد