دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدل سازی فرآیند کسب وکار: دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷ صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h150

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی ترجمه شده مدل سازی فرآیند کسب و کار: دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

عنوان انگلیسی:

Business process modeling: An accounting information systems perspective

چکیده فارسی:

تعاریف بی شماری در مورد فرآیند کسب وکار را می توان در پژوهش ها یافت که در ادامه، یکی از مهمترین آنها ذکر شده است: ” یک فرآیند کسب وکار، مجموعه ای از فعالیت ها می باشد که یک یا چند نوع از ورودی ها را گرفته و یک خروجی ایجاد می کند که این ارزش به مشتری می باشد.” (Champy,Hammer1993). تعریف آنها، بر تحول و طبیعت ارزش افزوده ی فرآیندهای کسب وکار تأکید می کند. برای این موضوع خاص، و در نتیجه برای این مقاله، ما به گسترده ترین تفسیر ممکن از روند بلند مدت کسب وکار، پایبند خواهیم بود.

مدل، نمایش ساده و یا انتزاع بخشی از جهان است، و بنابراین مدل فرآیند کسب وکار، نمایش ساده ای از یک فرآیند کسب وکار می باشد. بازهم، برای اهداف ساده سازی، ما به گسترده ترین تفسیر ممکن از مدل روند بلند مدت کسب وکار پایبند خواهیم بود. برای مثال، و اینکه ما به طور کامل درک کردیم که این یک مورد بیش از حد ساده شده می باشد (فروشندگان هندرسون،۲۰۱۱)، ما به عنوان نوع خاصی از مدل روند کسب وکار، نمونه ای از انتولوژی(هستی شناسی) یک شرکت را در نظر می گیریم. دیدگاه پژوهشی مدلسازی فرآیند کسب وکار (BPM)، گسترده و پیچیده است، و در درجه اول منجر به طیف گسترده ای از استفاده هایی از چنین مدل ها و زوایای مختلفی می شود که این تحقیق آنها را انجام داده است.

فقط موارد زیر را در نظر می گیریم: نمایش مدل های as-is، اعتبارسنجی  مدل های as-is، بنا کردن علوم دستوری BPM از نظر اونتولوژی (هستی شناسی) در سطح بالاتر، نمایش فرآیندهای کسب وکاری که امکان ارزیابی دارند (مانند محاسبه زمان و هزینه)، نمایش فرآیندهای کسب وکار to-be برای تجزیه وتحلیل و اهداف شبیه سازی، ترجمه بین نمادهای مدل فرآیند کسب وکار برای استفاده های مختلف، و مشخصات برای توسعه و اجرای سیستمهای IT. اینها همه موضوعاتی هستند که بخشی از دیدگاه پژوهشی BPM می باشند و تجزیه وتحلیل ها و ساختار عمیقی از چنین حوزه وسیعی، فراتر از این مقاله است.

با این حال، شکل۱ چارچوبی را طراحی می کند که به ما اجازه می دهد (۱) برخی جریان های پژوهشی در این زمینه را شناسایی کنیم، و (۲) چهار مقاله ای را که بخشی از این مسئله خاص هستند را قرار دهیم. ادامه ی این مقاله به صورت زیر شرح داده شده است. سپس ما، به طور خلاصه، سه جزء اصلی شکل۱ را مورد بحث قرار می دهیم (۱) تعریف مدل های فرآیند کسب وکار در سطوح مختلف انتزاع، (۲) تحقیقات بین لایه ای، و (۳) تحقیقات درون لایه ای. سپس ما دیدگاه پژوهشی  BPMرا از دیدگاه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) مورد بحث قرار خواهیم داد.

در نهایت، به طور خلاصه، در مورد چهار مقاله ای که بخشی از این مسئله خاص بوده و در مورد کمک آنها به پژوهش های AIS بحث خواهیم کرد.

۱- تعریف مدل های فرآیند کسب وکار در سطوح مختلف انتزاع

در بالا، ما مدل را به عنوان یک انتزاع از بخشی از جهان تعریف کردیم، اما سطوح مختلفی از انتزاع وجود دارد که مدل ها می توانند در آن تعریف شوند. مرکز شکل۱، چهار سطح از انتزاع را نشان می دهد که به عنوان لایه هایی که بخشی از زیرساخت مدل سازی گروه مدیریت موضوع (OMG)- M0-M1 – M2– M3– در کاهش خطوط انتزاع از چپ به راست می باشند، شناخته شده اند. زیرساخت OMG با توسعه نرم افزاری در ذهن مطرح شده است، اما طبقه بندی آن نیز برای اهداف ما مفید می باشد.

در ادامه، ما به طور خلاصه، اهمیت هر لایه را برای BPM توضیح می دهیم.

M3– یک دستور با دامنه مستقل که می تواند برای تعریف زبان های  BPMمورد استفاده قرار گیرد. مثال هایی از این گرامرها، مرکز موضوع متای OMG و فرم  Backus-Naurتمدید شده از  EBNF می باشد.

M2– یک دستور  BPMاست که می تواند برای تعریف مدل های واقعی فرآیند کسب وکار مورد استفاده قرار گیرد. مثال هایی از گرامرهای BPM، شامل نشانه گذاری و مدل فرآیند کسب وکار (BPMN) و مدل منابع رویداد عامل (REA) می باشد.

M1– تعریف مدل فرآیند کسب وکار است، برای مثال یک مدل که توضیح می دهد چگونه یک سازمان، ایجاد ارزش می کند. برای مدل BPMN order-To-Cash، به  Silver(2012) مراجعه کنید.

M0– نمونه ی روند کسب وکار است، برای مثال، نمونه ی داده های واقعی مثلا موضوعات زمان اجرا از یک مدل روند کسب وکار. برای بررسی کلی از اینکه چگونه سیستم های مدیریت گردش کار می تواند برای مدل های نمونه فرآیند کسب وکار مورد استفاده قرار گیرند، به Van der Aalst ,Van Hee (2004) رجوع کنید.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد