دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی : مدل سازی حسابداری – یک رویکرد تعیین چندگانه

مشخصات محصول
قیمت:17000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h100

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی : مدل سازی حسابداری – یک رویکرد تعیین چندگانه

عنوان انگلیسی:

:Accounting modeling – a multiple determination approach

چکیده فارسی:

مدل­های حسابداری تحت تاثیر تغییرات محیط اقتصادی، مالی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی به  کار رفته  در آن قرار می گیرند. بررسی این تاثیر ضروری است،چرا که مدل سازی حسابداری یک فرایند بسیار پویا است که تا حد زیادی محیط اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.هدف این پژوهش ارائه فاکتورها وعواملی است که به تعیین ، ایجاد و توسعه مدل­های حسابداری و برجسته کردن مدل های اصلی حسابداری در هر لحظه و با توجه به گرایشهای واقعی شان می پردازد.

واژه های کلیدی: مدل حسابداری، نرمال سازی، اطلاعات حسابداری ، حاکمیت

  1. ۱. فرآیند مدل سازی حسابداری – محدودیت مفهومی

حسابداری، کلیدی برای لحظات مهم در تاریخ، و یکی از حرفه های مهم در اقتصاد و کسب و کار است. پروفسور( (G.Girouxبیان داشته است  که حرفه حسابداری در “توسعه شهرها، تجارت و مفاهیم ثروت و اعداد” مشارکت می کند. حسابداران نوشتن، مشارکت در توسعه پول و بانکداری، ابداع ساماندهی ثبت دو طرفه، نجات بسیاری از سرمایه گذاران با پایان بخشیدن کارآفرینان از ورشکستگی در طول انقلاب صنعتی وکمک به توسعه اطمینان در بازارهای سرمایه لازم جهت نظام سرمایه داری را  اختراع کردند.او همچنین حسابداری را به عنوان مرکز انقلابی که کل اقتصاد را متحول کرده در نظر گرفته است. مدل های حسابداری تاثیر مهمی در توسعه اقتصادی داشته،این توسعه، در میان عوامل دیگر، تحت تاثیر فرآیند مدل سازی حسابداری قرار گرفته و نتیجه آن در مدل حسابداری استاندارد شده، منعکس گردیده است که در سطح جهان پذیرفته شده است. مدل سازی حسابداری نتیجه تغییرات و اثرات تعدادی از فاکتورها و عوامل  در حسابداری است. یک مدل حسابداری
برای شرکت  نشانگر حسابداری از طریق ترازنامه، حساب سود و زیان ، جریان نقدی ارائه شده  و غیره است. آن شناخت، ضبط، و روش­های گزارشگری معاملات مالی را تعریف می کند. مدل­های حسابداری تحت تاثیر تغییرات محیط اقتصادی، مالی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی به  کار رفته  در آن قرار می گیرند. محتوا و روش های کاربردی حسابداری از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، که توسط چهار عامل شکل گرفته است: یک سابقه تاریخی، یک توصیفگر واقعیت جاری اقتصادی ، یک سیستم اطلاعاتی، و به عنوان یک کالا(داویس،منون ومورگان،۱۹۸۲). انجمن حسابداری آمریکا در سال ۱۹۶۶حسابداری  را به عنوان “فرآیند شناسایی ، اندازه گیری در ارتباط با اطلاعات اقتصادی جهت قضاوت و تصمیم گیری در باره اطلاعات توسط استفاده کننده گان از اطلاعات تعریف کرد”. این یک تعریف مهم است، زیرا:

  • آنحسابداری را به عنوان یک فرایندمرتبط باضبط رویدادهای کسب وکار،ضبطاثرات مالی شان،خلاصه کردنو گزارشنتیجهاین اثرات، و تفسیرنتایج آن شناسایی می کند.
  • آن بااطلاعاتاقتصادیمرتبط است: از آنجا که حسابداریعمدتابا شرایط مالی مرتبط است، آن همچنین با اطلاعاتغیرمالی نیز مرتبط است.
  • هدف آنحمایت از”قضاوت وتصمیمات آگاهانهتوسطاستفاده کننده گان است: که اینبرمفید بودناطلاعات حسابداریوطیفگسترده ای از’کاربران’ این اطلاعات تاکید می کند (کولیر،۲۰۰۳).

حسابداری دو هدف اساسی را دنبال می کند: برای اطلاع رسانی به کاربران خارجی، از جمله سهامداران و بستانکاران، و همچنین تقویت مدیریت مالی و عملیاتی توسط پیگیری  داخلی در سازمان. این نقشهای اساسی
با استفاده از سیستم­های مختلف و متنوع انجام می شود. بسیار مهم است که مدل حسابداری متناسب با استانداردها،
اهداف سازمان و رفع نیازهای کاربران برای اطلاعات ساختاریافته باشد(اوسید،۲۰۰۸). یک ابزار و سند افشا برای اینکه حسابداری یک زبان اقتصادی است، در نظر گرفته شده است. حسابداری تبدیل اطلاعات
و یا ایده ها به علائم ونشانه هاست، که معانی آن قابل فهم برای اعضای یک گروه فرهنگی است. بنابراین، زبان حسابداری توسعه یافته در سطح ملی ،با اهداف موضعی کاربر سازگار شده: گفت و گو با سرمایه گذاران، وام دهندگان و یا مقامات مالیاتی۰فیلیگا،۱۹۹۹).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد