مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M581

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)

عنوان انگلیسی:

New design for calculating Project Management Maturity (PMM)

چکیده فارسی:

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه در سازمان با الهام از بررسی نوشته‌ها برروی مدل‌های بلوغ موجود است. ارزیابی براساس وجود یا عدم وجود خصیصه‌ها در ابعاد یا منطقه است. هر بعد شامل تعداد قابلیت‌هایی برای ارزیابی است. این چارچوب مدل بلوغ مختلط است که ترکیبی از مدل‌های متوالی و مدل‌های مرحله مرحله بر طبق محدوده ارزیابی؛ ابعادی از سازمان یا کل سازمان است.

این مقاله دارای اثرات مثبت مستقیمی از طریق تسهیل شرکت است، اگرچه در ماهیتش، تصویب و توسعه مدل بلوغ خودش از مخازن یا متدلوژی‌هایی استفاده‌شده برگرفته شده‌است. PMO شرکت یا PMO استراتژیک می‌تواند از این چارچوب برای بهبود بلوغ سازمانش استفاده کند.

کلمات کلیدی : بلوغ مدیریت پروژه، ارزیابی، مدل‌های مختلط، ابعاد، قابلیت

۱٫مقدمه

هرسازمانی به دنبال بهبود روش مدیریت پروژه خودش است. به همین دلیل، برروی چندین عمل سرمایه‌گذاری می‌کند، اقداماتی که شامل ایجاد PMO، آموزش کارکنان، معرفی یک مدیریت پروژه یکپارچه است. اما برای تضمین اثرگذاری این اقدامات، ارزیابی آن‌ها برای اتخاذ سطح مورد انتظار پس از رویکرد PDCA ضروری است.

این مقاله با هدف ارائه ماتریسی برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه با الهام از بررسی‌ها برروی مدل‌های بلوغ ایجاد شده است. برای انجام این کار، در ابتدا، با یک بررسی از نوشته‌هایی که دو نوع از مدل‌های بلوغ PPM (متوالی و مرحله‌ای) و خصیصه اصلی آن را مشخص می‌کند شروع می‌کنیم و پارامترهای مطالعه مانند قابلیت، ابعاد و سطح بلوغ را تعیین می‌کنیم. سپس متدلوژی جستجو را براساس تحلیل جامع که به ما اجازه می‌دهد مدل مختلط را که ترکیبی از مزایای دو مدل است را ارائه‌دهیم، شرح می‌دهیم. و سرانجام طراحی فرمولی را برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه ارائه می‌دهیم، که موضوع این مقاله است.

  1. بررسی نوشته‌ها

در مدت سال‌های اخیر، چندین پژوهشگر (Crawford, 2002 – Kerzner, 2004 – Ibbs & Kwak, 2000 – Cooke & Davies, 2004 and others) و موسسه (PMI-OPM3, SEI-CMMI-PPMMM Gartner, OGC, P3M3 and other) موضوع بلوغ در مدیریت پروژه را بررسی کردند و مدل‌های توسعه یافته‌ای را برای ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه براساس بهترین عملیات به منظور سختار روش کار و برای ارتقا بهبودهای مداوم ارائه دادند. فاز اول شامل بررسی نوشته‌ها برروی ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه بود. این تعریفات اصطلاحات فراوانی را که برای بلوغ مدیریت پروژه بکار می‌رود را شفاف‌سازی می‌کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد