مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

مشخصات محصول
قیمت:17500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h130

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

عنوان انگلیسی:

Triangulation of audit evidence in fraud risk assessments

چکیده فارسی:

اخبار منفی و مثبتی که در مورد عملکردهای اساسی شرکت از شواهد خارجی بدست می‏آید تحت شرایطی موجب می‏شود حسابرسان صورت‏های مالی ارزیابی خود از خطر تقلب را با توجه به این اخبار تعدیل کنند. با الهام از چارچوب مثلثی شواهد حسابرسی (Bell, Peecher, & Solomon, 2005;Peecher, Schwartz, & Solomon, 2007) این شرایط را به صورت تجربی مورد آزمون قرار دادیم. در این آزمون بر شرایطی تمرکز می‏کنیم که در آن دو نوع شواهد حسابرسی که تحت کنترل مدیریت هستند (یعنی شواهدی که از صورت‏های مالی بدست می‏آید و شواهدی که از اطلاعات داخلی بدست می‏آید و عملکرد شرکت را در فرایندهای کلیدی نشان می‏دهد) در مقابل آن دسته از شواهد خارجی قرار می‏گیرد که بیانگر عدم تحقق هدف کلیدی شرکت هستند. بنا به چارچوب مثلثی، این گونه شواهد خارجی متناقض باید تردید حسابرسان در مورد صحت شواهد تحت کنترل مدیریت و در نتیجه ارزیابی آن‌ها از خطر تقلب را افزایش دهد.یافته‏های تجربی نشان می‏دهد تنها زمانی که پیام‏های ضد و نقیضی از دو نوع شواهد داخلی بدست آید، ارزیابی حسابرسان از خطر تقلب بطور قابل ملاحظه‏ای به این موضوع بستگی پیدا می‏کند که آیا این شواهد خارجی، دستیابی به هدف کلیدی شرکت را تایید می‏کند یا رد می‏کند. شایان ذکر است که در صورتی که هر دو نوع شواهد حسابرسی تحت کنترل مدیریت سطح پایینی از خطر تقلب را نشان دهند، حسابرسان دیگر تنها به شواهد خارجی اتکا نخواهند کرد. ناتوانی حسابرسان در استفاده از شواهد خارجی به عنوان ابزاری برای اطمینان از صحت شواهد داخلی تحت کنترل مدیریت بیشتر به یک اندیشه ساده‏لوحانه شباهت دارد

مقدمه

مقررات اخیر در امریکا و جهان مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب صورت های مالی را افزایش داده است. هیات نظارت بر حسابداری شرکت های عمومی به حسابرسان اهمیت تمرکز دقیق بر مسئولیت شان در کشف تقلب را یادآور شده است در هر صورت به سبب آنکه “حتی امکان دارد برخی از اعضای مدیریت با تغییر استراتژیک در آن دسته از اطلاعاتی که انتظار دارند حسابرس از آن ها به عنوان شواهد استفاده نماید، تلاش کنند تا تقلب ها را پنهان نمایند” می توان گفت که کشف تقلب امر دشواری خواهد بود

این محیط مقرراتی جدید و همچنین تقاضای جامعه به حمایت بیشتر مستلزم افزایش در حداقل میزان شواهد و همچنین افزایش مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب می باشد این امر توجه ها را به چگونگی واکنش حسابرسان در مقابل انواع مختلف شواهد در قضاوت های مربوط به تقلب جلب می کند. با هدف برآوردن انتظارات جامعه در ارتباط با تقلب در صورت های مالی، چارچوب جدیدی از شواهد ارائه شده است. در مفهوم مثلث شواهد مطرح شده است که از لحاظ مفهومی روشی هنجاری برای حسابرسان محسوب می شود که بوسیله آن قادرند منابع مکملی از شواهد را دریافت و ارزیابی نموده تا بتوانند در هنگام به روزرسانی ارزیابی خطر تقلب به آن ها اتکا کنند. بر اساس این مثلث، حسابرس می تواند شواهد را هم از فرایند صورت های مالی تحت کنترل مدیریت کسب نماید، که این نوع شواهد عملکرد در فرایندهای کلیدی شرکت را نشان می دهد (یعنی کنترل های داخلی، گزارشات تولید و بازاریابی) و هم می تواند از شواهد خارجی استفاده نماید که عملکرد مربوط به تحقق اهداف کلیدی شرکت را نشان می دهد (یعنی اطلاعاتی که از مشتریان و گروه های خارجی دیگر بدست می آید). استفاده از این منابع خارجی دارای منافع خاصی است زیرا دستکاری این گونه شواهد بوسیله مدیریت در مقایسه با شواهد که از منابع دیگری , بدست آمده و به شکل های گوناگونی تحت نفوذ مدیریت قرار دارند، چندان آسوده نیست

با توجه به این دیدگاه که “این مثلث منجر به بهبود کیفیت حسابرسی می شود”، بویژه در شرایطی که حسابرسان نگران گمراه کنندگی در سطح بین المللی باشند، درک کاربرد مثلث شواهد (که از این پس آن را “مثلث” می نامیم) توسط حسابرسان از اهمیت خاصی برخوردار خواهد شد بلت(۲۰۰۷) اظهار می کند در حالی که چارچوب مثلثی برای بهبود توانایی در کشف تقلب توسط حسابرسان را بطور قابل ملاحظه ای تضمین می کند، اما در عین حال از آنجا که یک دسته از شواهد خارجی می تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد اساسی شرکت ارائه دهد و تحت شرایطی موجب بهبود کشف گمراه کنندگی بااهمیت ناشی از تقلب مدیریت گردد، همچنان نیاز به تحقیقاتی داریم که بتواند اینگونه شرایط را بصورت دقیق تری تشریح نماید این موضوعی است که ما به آن پرداخته ایم.

در زمینه تقلب حسابداری، ما مفروضاتی را درباره استفاده حسابرسان از شواهد خارجی که بیانگر عملکرد فرایند کلیدی شرکت هستند را مورد آزمون قرار می دهیم. مدیریت بوسیله یکی از دو نوع استراتژی پنهان سازی تقلب (استراتژی های پنهان سازی) مرتکب یک تقلب حسابداری شده و میزان درآمد (و سودآوری) را بیشتر از واقع نشان داده است. این دو استراتژی پنهان سازی یک سری نتایج مالی را ایجاد می کند که دارای سطوح متفاوتی از سازگاری با اهداف استراتژیک شرکت و نتایج فعالیت ها در طول دوره می باشد. رئیس حسابداری در تمام حالت ها، درمورد میزان درآمد که بیش از حد انتظار بوده توضیحات فریب دهنده یکسانی ارائه می کند. برای ارزیابی خطر تقلب در مرحله برنامه ریزی حسابرسی ، ارقام حسابرسی نشده صورت های مالی (با دو استراتژی پنهان سازی متفاوت)، شواهد مربوط به عملکرد فرایند شرکت و شواهد خارجی درباره میزان رضایت مندی مشتری برای فروش بالا در اختیار حسابرسان ارشد قرار می گیرد. با توجه به پیامدهای متناقض و نامتناقضی که اطلاعات صورت های مالی و شواهد مربوط به عملکرد فرایند داخلی شرکت می تواند داشته باشد، ما تاثیر ارزیابی خطر تقلب بوسیله شواهد خارجی را بر عملکرد اهداف کلیدی شرکت مورد بررسی قرارمی دهیم.

در این تحقیق سه عامل اصلی مطرح است. اول اینکه لازم است در محیطی که تاکید زیادی بر کشف تقلب وجود دارد، در مورد انواع شواهد مورد استفاده تجدیدنظر شود ما در این مقاله در شرایطی به بررسی ارزیابی حسابرسان از خطر تقلب می پردازیم که حسابرسان همزمان از منابع مختلفی برای کسب شواهد استفاده می کنند؛ این در حالی است که میزان نفوذ مدیریت در این شواهد می تواند متفاوت باشد و در حالی که مدیریت می تواند برخی از شواهد را دستکاری نماید، نوع دیگری از شواهد وجود دارند که چون منشا آن ها خارج از سازمان است، بطور کلی دستکاری آن ها مشکل تر خواهد بود.

دوم اینکه طبق پیشنهاد (پیچر،۲۰۰۷) باید تحقیقاتی صورت بگیرد تا مشخص شود که حسابرسان در چه شرایطی کمتر با این مثلث مخالفت می کنند. شایان ذکر است که دریافته ایم شواهد خارجی در رابطه با اهداف کلیدی شرکت زمانی بر ارزیابی تقلب تاثیرگذار است که نتایج دو نوع شواهد تحت کنترل مدیریت با یکدیگر نامتناقض باشند. در هر صورت، در شرایطی که هر دو نوع شواهد  تحت کنترل مدیریت بصورت مشابه، احتمال کمی برای تقلب قائل باشند، با توجه به توانایی مدیریت در دستکاری این شواهد، شواهد خارجی مربوط به اهداف شرکت هم می تواند برای کشف تقلب مفید واقع شود. اگر چه این نوع شواهد در چنین شرایطی برای کشف تقلب می تواند بسیار مفید باشد اما موضوع بحث ما در این مقاله این نیست.

سوم اینکه، ما نتایجی را درباره توانایی حسابرسان در استفاده از شواهد مربوط به عملکرد مدل تجاری شرکت برای ارزیابی خطر تقلب حسابداری گزارش می نماییم. ما صورت های مالی را بگونه ای دستکاری می کنیم که اعداد و ارقام صورت های مالی با طرح و عملکرد مدل تجاری شرکت سازگاری نسبی بالا یا پایینی داشته باشد. اگر چه فقدان سازگاری لزوما به معنای گمراه کنندگی نیست، اما باعث می شود حسابرسان انتظارات خود را در مورد گمراه کنندگی و عدم گمراه کنندگی اصلاح نمایند ما دریافتیم که حسابرسان برای تفسیر صحیح پیامدهای خطر تقلب می توانند از شواهدی در مورد عملکرد مدل تجاری شرکت و همچنین سازگاری آن با صورت های مالی استفاده نماید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد