مقاله لاتین ترجمه شده حسابداری: مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و انتخاب

مشخصات محصول
قیمت:16500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۱۹۸۱

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۱ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h124

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ترجمه شده حسابداری: مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریان های قضاوت و انتخاب

عنوان انگلیسی:

Discussion of Behavioral Decision Theory: Processes of Judgment and Choice

چکیده فارسی:

سوال: شما چه کار می کنید؟

جواب: دارم سخت کار میکنم.

سوال: چه کاری باید انجام بدهید؟

جواب: بهترین چیزی را که بتوانم انجام می دهم.

سوال: چرا پس آن را انجام نمی دهید؟

جواب: اما من انجام میدهم! من سخت کار میکنم تا بهترین چیز ممکن را انجام دهم.

هدف ما اینجا اظهار نظر در مورد مفهوم تعدادی از استنتاجهای ان هورن و هوگارت (EH) برای تحقیقات حسابداری می باشد. ما اظهار نظر خودمان را به سه مسئله نشات گرفته از استنتاجهای آنها محدود می کنیم. اولین مساله معمول “عاقلانه بودن” مدلهای هنجاری تصمیم گیری می باشد. آیا پرسیدن این سوال منطقی است “چه کار باید انجام دهید؟”. دومین مساله عاقلانه بودن تئوری مطلوبیت مورد انتظار به عنوان یک مدل توصیفی انتخاب است. آیا استفاده از این مدل برای توصیف “کار سخت” منطقی و عاقلانه است؟ سومین مساله این است که چگونه افراد تمایل به بیان و ایجاد تصمیم دارند. آیا روش ما در مورد نحوه پرسیدن در جوابها تاثیر می گذارد؟ ما در مورد مفاهیم و نتایج ممکن تحقیقات حسابداری با مقداری حدس و گمانه زنی ها نتیجه گیری می کنیم

عاقلانه و منطقی بودن مدلهای هنجاری

تمایز معمول بین مدلهای هنجاری و توصیفی در مراحل پرسش و پاسخ بالا منعکس شده است. “چه کاری انجام می دهید” گرایش توصیفی را منعکس می کند و تلاش برای پیش بینی آنچه انجام می شود در “کار سخت” منعکس شده است. “چه کاری باید انجام دهید” گرایش هنجاری را منعکس می کند، و تلاش برای توصیف یا تعیین آنچه انجام می شود باید در “انجام بهترین چیزی که بتوانم” منعکس شده باشد. EH عاقلانه و منطقی بودن مدلهای هنجاری را مورد بررسی قرار دادند. چنین مدلهایی دستورالعمل مشروط ، با قضاوت موجودیت یک منبع بدیهی از خصوصیات شایسته سازی پیشنهاد می دهند. بنابراین، زمانی که ما یک بی ثباتی بین رفتار واقعی و تجویز شده مشاهده می کنیم، واضح نیست که دومی باید در خطا یا غیر منطقی بودن برچسب بخورد. آنها بیان می کنند که این ما را در وضعیت دشواری قرار می دهد. در پیچیدگی محیط اینکه آیا پاسخ انسان یا مدلهای بهینه مناسبتر هستند نامشخص است. مدلهای بهینه برای فایق آمدن بر نواقص شهودی پیشنهاد شده اند. به هر حال، در تجزیه و تحلیل نهایی نتایج مدلهای بهینه به وسیله قضاوت ارزیابی می شوند.

ما به طور کامل در مورد اینکه مدلهای هنجاری و بهینه مشروط به اعمال قضاوت هستند نظر موافق داشتیم. به هر حال در همان زمان، ما تمایز شدیدی میان (مدلهای) هنجاری و توصیفی مشاهده نکردیم. دو مدل بیان شده احتمالاً عنوان رویکردهای تکمیلی برای مطالعه و طرز انتخاب به صورت بهتری در نظر گرفته شوند. برای موشکافی بیشتر، کشف بدیهیات و آزمون آنها یک وظیفه مهم در دنیای توصیفی است همانطور که مستندسازی، بیان و مغایرت ریسک در دنیای هنجاری است. مارچ(۱۹۷۸ صفحه ۵۸۸) به صورت مفصل روی این نکته سخن وری کرده است:

تئوریهای هنجاری و رفتاری به عنوان یک روش مناظره ای علاوه بر قلمروهای جداگانه توسعه یافته است. اغلب تئوریهای رفتاری انتخاب مدرن نقطه شروع خودشان را تعدادی عقیده ساده درباره رفتار منطقی انسان در نظر می گیرند. به عنوان یک نتیجه، پیشرفتهای جدید در تئوری هنجاری انتخاب به سرعت تئوریهای رفتاری را تحت تاثیر قرار داده است… به طور یکسان واضح است که تئوریهای تجویزی انتخاب به وسیله تلاشها برای فهم رفتار انتخاب واقعی تحت تاثیر قرار گرفته است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد