دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه : مالیات بر ارزش افزوده و رقابت های تجاری ایالات متحده

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

پیوست بعد مراجع ترجمه نشده است

کد محصول: h114

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه : مالیات بر ارزش افزوده و رقابت های تجاری ایالات متحده

عنوان انگلیسی:

Value-Added Taxes and U.S. Trade Competitiveness

چکیده فارسی:

این مقاله به بحث راجع به مفاهیم تجاری راجع به مالیات بر ارزش افزوده می پردازد که باعث بازپرداخت مالیاتهای داخلی بوسیله تولیدکنندگان داخلی به عنوان پرداخت کننده در زمان اعمال مالیاتها بر واردات یا تولیدات اجناس خارجی می شود.مالیات بر ارزش افزوده بوسیله ۱۴۰ کشور دنیا  در حال اعمال است که شامل تمامی اعضای OECD کوچکتر ایالات متحده نیز می شود.بررسی ما راجع به مفهوم تطابق دادن مالیاتهای برون مرزی در تراز تجارت ایالات متحده است که پیشنهاد کننده کاهش سطح مالیات بر ارزش افزوده چه در واردات و صادرات است و اینکه این اثرها به صورت اخص در بخش های مراکز قدرت بیشتر است.ما از طرح داده ها در طول ۱۲ سال استفاده می کنیم ۲۹ مورد از صنایع و ۱۴۶ کشور که برای هدایت تحلیل هاست

مقدمه :

این مقاله به بحث در رابطه با مفاهیم تجاری مالیات بر ارزش افزوده می پردازد که باعث بازگشت مالیات داخلی بوسیله صادر کنندگان محصولات داخلی در زمان اعمال مالیات بر تولیدات داخلی و خارجی می شود.سازمان تجارت جهانی مجوز اینگونه تطبیقات خارجی را راجع به مالیاتهای غیر مستقیم از قبیل مالیات بر مصرف یا ارزش افزوده را داده است.اگرچه در آمریکا عموما بکارگیری مالیاتهای مستقیم مثل مالیات بر افراد و درآمد شرکت ها نمی تواند شامل تعهدات تعدیلات خارجی سازمان تجارت جهانی شود.متعاقبا شرکت های آمریکائی احتمالا به صورت اسمی یک تعدیل مالیات داخلی بدون تعدیلات خارجی را متحمل می شوند که این کار باعث زیان رساندن به رقابتهای تجاری می شود.ما به تحلیل مفهوم تجاری مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری آمریکا می پردازیم.اگرچه برخی از شواهد اقتصادی نشانگر این است که آمریکا قادر به بهبود وضعیت رقابتهای تجاری خود می باشد اگر بتواند برخی از اجزای خاص ساختار مالیاتی خود را کنار بگذارد خصوصا در مورد مالیات بر درآمد شرکت ها با تعدیلات خارجی مالیات و همچنین این مقاله درصدد نشان دادن مفهوم فرض مالیات بر ارزش افزوده در آمریکا نیست.تنها هدف ما شواهد مربوط به اثر وضعیت مالیاتی موجود در آمریکا و طرح های  تجاری شامل مالیات بر ارزش افزوده و رقابتهای تجاری در آمریکا که تعریف شده به عنوان بهبود مربوط در صادرات و واردات است.خصوصا بحث ما این است که می خواهیم بدانیم آیا مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورهای جهان تجارت آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد و ایا مالیات بر درآمد شرکت های آمریکائی تجارت آمریکا را تحت تاثیر خود قرار می دهد.و در نهایت هدفمان پیدا کردن این است که آیا مالیات بر ارزش افزوده میل به کاهش در سطح تجارت در هر دو مورد واردات و صاردات دارد اما این آثار می تواند اساسا در سایر بخشها متفاوت باشد.اثرات بر صادرات می تواند بشتر و قوی تر باشد در مختصات و گنجایش خودش اما اثرات بر واردات ظاهرا می تواند بوسیله نفت یا گاز و بنزین و واردات معدنی از کشورهای عضو اوپک تحت تاثیر قرار گیرد.بخش دوم به ارائه پیشینه مالیات بر ارزش افزوده به همان صورتی که دنیا را متاثر کرده است می پردازد.بخش سوم به ارائه یک مدل تجربی برای بررسی می پردازد.و در بخش چهارم نتایج ارائه می شوند و بخش پنجم راجع به مفهوم شرکت های عضو اوپک در قالب نتایج می پردازد و بخش ششم سعی در نتیجه گیری دارد.

پیشینه نظری مالیات بر ارزش افزوده :

موضوع مالیات بر ارزش افزوده در بیان عمومی در ماههای اخیر در بسیاری از مقالات ظاهر شد که مثلا شامل مراقبتهای بهداشتی و کاهش تغییرات آب و هوائی و فشار مالیاتهای عمومی می باشد.بسیاری از مفسرین در امریکا موضوع مالیات بر ارزش افزوده را مرتبط با مالیات در کشورهای اروپائی می دانند با توجه به سرمنشاء آن در فرانسه و در نهایت استفاده آن در تمامی اتحادیه اروپاست اگرچه مالیات بر ارزش افزوده اخیرا دارای استاندارد های جهانی شده است.در حال حاضر ۱۴۳ کشور دارای سیستم مالیات بر ارزش افزوده هستند.از زمانی که استرالیا در سال ۲۰۰۰ مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفته است امریکا تنها کشور  OECD است که شرایط آنرا ندارد. تحلیل گران اقتصادی تغییرات کم صورت گرفته در تعدیلات مالیات بر ارزش افزوده تا دهه ۹۰ میلادی را برای برآورد اثر بر تجارت آمریکا از بین ۳۲ کشور از ۱۴۶ کشور که در آن زمان تعدیلات را انجام دادند در نظر گرفته است. OECD در سال ۲۰۰۸ برآرود کرد که ۹۴% صادرات آمریکا در حال حاضر موضوع مالیات بر ارزش افزوده است در کشورهای مقصد این صادارات.مفاهیم تجاری در زمینه خط مش مالیات به صورت جداگانه بوجود آمده است و این به خاطر مسئولیت های و تعهدات بین المللی است علاوه بر این قرارداد های دوطرفه آمریکا مثل موضوع مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد موضوعات بسیار متفاوتی هستند.برخلاف مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر درآمد قابل تطبیق به صورت بین المللی نیست.سازمان تجارت جهانی این امکان را فراهم آورده است که بازیافت غیر مستقیم مالیات بر مصرف صورت گیرد اما نه برای مالیاتهای مستقیم مثل مالیات بر درآمد شرکت ها.مالیاتهای بر مصرف که در حال حاضر در آمریکا اعمال می شوند مثل مالیات بر فروش ایالتی شامل ضوابط تخفیف صادراتی نمی شوند بخاطر اینکه آنها تنها یک بار اعمال می شوند و آن در فروش نهائی است.خرید یک کالای آمریکائی که در اروپا صورت می گیرد مشمول مالیات برمصرف در اروپا نخواهد شد (مالیات بر ارزش افزوده در زمان فروش اخذ می شود و در خارج از کشور بازپرداخت می شود) اما خرید یک کالا در اروپا در آمریکا مشمول مالیات فروش محلی است یعنی باید مالیات بر فروش پرداخت شود حتی اگر کالا در اروپا مصرف شود.نه آمریکائی ها و نه اروپائی ها لازم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای خریداری شده و مصرف شده در آمریکا نیستند بخاطر اینکه این موضوع عینیت ندارد و همینطور هر دوی آنها باید مالیات بر مصرف کالاهای خریداری شده و مصرف شده را در اروپا پرداخت کنند.ظاهر شده مالیات بر مصرف به عنوان انتخاب یک خط مش مالیاتی در اعتراض به افزایش اجماع و یکپارچگی است و تصمیمات اقتصادی اخیر تمرکزش در رابطه بین جهانی سازی و آزادی و خط مش مالیاتی است. هاینز و سامرز در سال ۲۰۰۹ اشاره به موضوع نیروهای وخیم کننده انحراف اقتصادی حاصل شده  بوسیله مالیاتهای مستقیم کردند از قبیل مالیات بر افراد و مالیات بر درآمد شرکت ها و تا آنجائی که اندازه اقتصاد آمریکا که در گذشته بوده است و مربوط به این موضوع بوده است تحت تاثیر تحرکات اقتصادی مربوط به فعالیت های اقتصادی قرار نگرفته است در حال حاضر بخشی از جهانی سازی به صورت گسترده ای تحت تاثیر مبنای مالیاتی آمریکاست.اگرچه مالیات بر ارزش افزوده ثابت کرده است که یک روش جذاب مالیاتی برای سایر کشورهاست  و شاید این موضوع یک سیستم ایده آل برای آمریکا نباشد و این به علت فاکتورهایی مشخص است مثلا الزامات سیاسی در داخل کشور و نقش پیوسته آمریکا در بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا.بحث در رابطه با جهانی سازی عموما از انجا شورع می شود که چگونه شرایط تعریف می شوند.تحقیقات در زمینه خط مش مالیاتی و تجارت در این اواخر تمرکزشان بر روی موضوع آزادی است و اندازه گیری انها بوسیله نرخ کلی تجارت است (صادرات + واردات) برای برآیند کلی (رشد تولید داخلی).بیانی که از رشد اقتصادی داریم نشان دهنده این است که این اندازه گیری به اندازه کافی بیانگر رابطه بین آزادی اقتصادی نیست از آن طرف انها اشاره می کنند که حجم تجاری و نه موضوع گرایش به سمت لیبرال یعنی خط مش تجارت آزاد قرار دارد.بوسیله این استاندارد آمریکا به صورت خاص و ویژه  اقتصاد آزاد در حد کمی ندارد به صورت میانگین کشورهای مرکزی OECD دارای رشد آزادی بیشتری در طول زمان هستند. بن لوکس اشاره کرده است که طبق میانگین حسابی در بلژیک و هلند و لوکزامبورگ تمامی این سه کشور یاد شده دارای ترکیب صادرات و واردات بر طبق مازاد رشد تولید داخلی خود هستند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد