مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشخصات محصول
قیمت:17000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H221

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان انگلیسی:

The relationship between institutional ownership and independent audit opinion in the listed companies in Tehran Stock Exchange

چکیده فارسی:

در این تحقیق تاثیر درصد مالکیت نهادی بر نوع اظهار نظر حسابرسان مستقل در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل ۶۱ شرکت طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، میان درصد مالکیت نهادی و اظهار نظر مقبول حسابرسان مستقل رابطه معناداری مشاهده نشده است. رابطه اندازه شرکت، بازده دارایی ها و نسبت اهرم با اظهار نظر حسابرس معنادار است. میان نوع مالکیت موسسه حسابرسی و اظهار نظر حسابرسان مستقل رابطه‌ معناداری مشاهده نشده است.

  1.  مقدمه

مهم ترین هدف گزارشگری مالی تهیه اطلاعات سودمند مالی برای تصمیم گیرندگان در ارتباط با سرمایه‌گذاران، بستانکاران، و سایر نیازهای مرتبط با تخصیص منابع است (IASB, 2011). به عنوان یک پیامد، کیفیت اطلاعات حسابداری یک پیش نیاز برای کارکرد درست بازارهای سرمایه و اقتصاد است و می‌تواند به معنی کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی در نظر گرفته شود. از زمان رسوایی‌های مالی اوایل سال ۲۰۰۰، محققان، تدوین گران و قانون گذاران دقت قابل توجهی به کیفیت اطلاعات مالی برای عموم کردند، و این نقش به طور ویژه توسط حسابرسان ایفا شد (دیوید اباد و همکاران ، ۲۰۱۵). به دلیل اینکه مدیریت مسئول تهیه گزارش مالی است، استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مانند مشارکت‌کنندگان بازار، انتظار دارند یک شخص ثالث به آنها اطمینان دهد که اطلاعات گزارش شده، دقیق است. گزارش حسابرسی، نظر حسابرس در مورد اینکه آیا صورتهای مالی یک واحد تجاری مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP) است یا خیر، را بیان می‌کند. به عبارت دیگر، حسابرس مستقل اعتبار و قابلیت اطمینان اطلاعات مالی ارائه شده به عموم را ارزیابی می‌کند. به این معنی که، حسابرسان از طریق یک گزارش حسابرسی مقبول، بیان می‌کنند که همه استانداردهای حسابداری به درستی توسط شرکت رعایت شده است؛ در نتیجه اعتبار صورتهای مالی افزایش می‌یابد. در مقابل، اظهار نظر مشروط حسابرس، راه حسابرس برای ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی درباره نگرانی یا تردید حسابرس نسبت به کیفیت صورتهای مالی واحد تجاری یا بیان عدم توانایی در جمع‌آوری اطلاعات کافی و مناسب است (چوی و جتر، ۱۹۹۲). بنابراین افزایش کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاری، حسابرسان اظهارنظر خود را به صورت مقبول ارائه می نمایند.

در این تحقیق ارتباط بین درصد مالکیت نهادی و اظهارنظر حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است. وجود سهامدارن نهادی در ساختار مالکیت شرکتها می‌تواند با نظارت فعال به عنوان یک مکانیسم نظارتی برای محدود کردن فرصت طلبی مدیریت عمل کرده و از این طریق کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. تحقیقات نقش نظارت فعال نهادها و بلوکداران را تایید می‌کند (کویال و سو،۲۰۰۲).

  1. ادیبات تحقیق

نتایج حاصل از تحقیق شین (۲۰۰۴) در کانادا، نشان داد که حضور نماینده‌ای از سرمایه‌گذاران نهادی فعال، هموارسازی سود را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. یافته ها نشان داد، مدت زمان مدیریت اعضای غیرموظف نیز تاثیر چندانی بر کاهش مدیریت سود نداشته است. نتایج حاصل از بررسی پری یرا (۲۰۰۹) نشان داد که ویژگی های غالب برای شرکت هایی که حسابرسان از اظهارنظر مشروط برای بیان مطلوبیت صورت های مالی آنها استفاده کرده بودند، عبارت بودند از: هیات مدیره آنها فاقد اعضایی با تخصص مالی بودند، آنها از خدمات حسابرسان مستقلی غیر از چهار موسسه بزرگ حسابرسی بهره گرفته بودند، آنها طبق گزارشات خود دارای ارزش ویژه منفی بودند و عموماً به صورت خصوصی کنترل می شدند و فاقد سهامداران نهادی بودند و اکثر آنها درگیر دعاوی حقوقی بودند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد