مقاله انگلیسی رشته حسابداری ترجمه شده آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۸ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h78

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی رشته حسابداری ترجمه شده آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند

عنوان انگلیسی:

Is the activity based costing system a viable instrument for smalland medium enterprises? The case of Mexico

چکیده فارسی:

شرکت های کوچک و متوسط (SME ها) با چالش های جدی در مورد رقابت مواجه هستند، آنها نیاز به توسعه استراتژی هایی دارند که آنها را قادر به کنترل هزینه هایشان کند. هدفهای این کار تجزیه و تحلیل و ارزیابی تاثیر، نفوذ و ویژگی های مبتنی بر فعالیت هزینه ها (ABC) می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع کمی، با یک نمونه ۱۸۰ تایی کوچک و متوسط می باشد. نتایج نشان دهنده نفوذ کم از ABC در SME ها با استفاده از سیستم های سنتی، به دلیل عدم آگاهی، می باشند و اینکه شرکت هایی وجود دارند که به طور کلی از هیچ سیستم هزینه ای استفاده نمی کنند.

در نهایت SME ها مکزیکی متوجه سازگاری و سودمندی ABC شدند، و این که مهم ترین واقعیت درک برنامه های ممکن از روش هزینه های مختلف برای مقاصد مختلف است.

کلمات کلیدی: شرکت های کوچک و متوسط، هزینه های بر مبنای فعالیت، سیستم های هزینه سنتی، مکزیک

مقدمه

سیستمی که براساس هزینه یابی است در پاسخ به فقدان اطلاعات در مورد نیازهای شرکت ها برای دستیابی به هزینه های قابل رقابت و عدم توانایی آنان برای انجام این کار با سیستم های سنتی می باشد. این سیستم جدید، توسط کاپلان و کوپر از اواسط ۱۹۸۰  ایجاد شده و گسترش یافته (کاپلان و کوپر، ۱۹۸۸، ۱۹۹۱)، شیوه تفکر در مورد سودمندی، سیستم هزینه برای تصمیم گیری را تغییر داده است.

از نقطه نظر علمی، یک پیشرفت در دانش نشان داده شده است. به این ترتیب، توسط نویسندگان مختلف در آثار پژوهشی آنان به رسمیت شناخته شده و در کارهای منتشر شده آنها شواهدی از مزایای استفاده از این نظام برای مدیریت هزینه های آورده شده است (Baykaso˘glu & Kaplano˘glu, 2008; Camale˜no,1997; Cárdenas, 2006; Carmona, 1993; Castellanos, 2003; Cavero& Trigueros, 2001; Cuevas, Chávez, Castillo, Caicedo & Solarte,2004; Garbey, 2003; Granof, Platt & Vaysman, 2000; Hansen &Mowen, 2003; Hernández, Alfaro & Zamudio, 2006; Horngren,Sundem & Selto, 1994; Ittner, 1999; Mu˜noz & Cano, 2004; Ríos,2011; Shank & Govindarajan, 1995; Stapleton, Sanghamitra, Beach& Poomipak, 2004; Stefano, 2011, etc.). به همین ترتیب، مدیران شرکت علاقه مند به این فلسفه شده اند و به دنبال پیاده سازی روش آن به عنوان یک کمک موثر در افزایش رقابت و توسعه استراتژی های آن برای قادر ساختنشان به کنترل هزینه ها شده اند.

با این حال، اجرای آن به یک موفقیت بسیار محدود تر از حد انتظار منجر شده، با شکست های بسیار در تلاش به علت مقابله در برابر مشکلات داخلی و خارجی که می تواند از این جمله باشند:

(الف) سیستم به درستی با ساختار سازمانی سازگار نیست. (ب) مدیریت شرکت شک و تردید دارد که آیا سیستم می تواند اطلاعات را برای تصمیم گیری فراهم کند. (ج) مشکلات سازگاری بین حسابداری مالی، حسابداری تجزیه و تحلیل و کنترل اداری. (د) مشکلات افزایش هزینه های غیر مستقیم؛ و (ه) مشکلات از ماهیت مالی یا حسابرسی، و غیره.          این وضعیت حتی در شرکت های کوچک و متوسط (SME ها) نیز رخ داده است چرا که آنها منابع کمتری نسبت به شرکت های بزرگ دارند، در حالی که مواجهه با چالش های رقابتی مشابه در دنیای تجارت جهانی است. به همین دلیل، نویسندگان این کار می خواستند معلوم کنند که آیا، یک چهارم از قرن پس از اینکه ABC در سراسر جهان منتشر شد، این روش در عمل تجارت و به خصوص در شرکتهای متوسط تثبیت شده یا نه.

در این صورت می شود مطمئن شد که ABC در تراز وسط با این چارچوب اجتماعی قرار دارد و واکنش های اجتماعی دارد. بنابراین، هدف از این کار تجزیه و تحلیل این است که تا چه حد سیستم هزینه با توجه به فعالیت ها SME ها بکار رفته و چه چیزی را به ارمغان آورده است. به این منظور شرکت های کوچک و متوسط مکزیک برای مطالعه جایی که این شرکت ها بیش از ۹۰٪ از مواد تجارت را دارا هستند انتخاب شده اند، درصدی که قابل مقایسه با بسیاری از کشورها است.

علاوه بر این، مطالعات موجود قبلا این مورد را در این کشور منتشر کرده اند، و این ما را به این فکرد می اندازد که موضوع مربوط به یکی است و می تواند به عنوان یک نقطه مرجع برای مقایسه نتایج به دست آمده  در نظر گرفته شود.

تحلیل ها با یک نمونه از ۱۸۰ شرکت انجام شده اند ، که از میان آنان بیشترین تعداد پاسخ از بخش صنعت است (۴۶٪) و پس از آن بخش خدمات (۳۶٪) و تجاری (۱۸٪). مشارکت تعدادی از شرکت های کوچک همان درصدی بود که شرکت های متوسط (۵۰٪) داشتند، و بررسی ها برای مدیران فرستاده شدند، هر دو مدیران و مدیران عامل و همچنین آنهایی  که مسئول هزینه و فرآیند حسابداری بودند.

بررسی هایی از ویژگی های سیستم های تولید شده توسط  SME های مکزیکی از نظر حجم تولید آنان و نوع محصول مورد استفاده، سیستم های هزینه ای که آنها به تصویب رساندند و آنچه که مورد استفاده قرار می دادند انجام شده بود.

همچنین تجزیه و تحلیل ها در مورد استفاده از فن آوری اطلاعات در محاسبه هزینه ، دلایل اجرای ABC و مشکلات در اتخاذ آن بود. یافته های بدست آمده از کار نشان می دهد که تنها ۷٫۲۲ درصد از SME ها مکزیکی این روش را اجرا کرده اند و ۵۴٪ از آنها شرکت های کوچک می باشند، بر خلاف آنچه که می توان با توجه به در دسترس بودن منابع تجاری در مورد شرکت های متوسط در نظر گرفت.

جنبه مهم دیگر این است که ۶۶٪ از SME ها که از سیستم های سنتی استفاده می کردند از روش ABC آگاه نبودند، حتی اگر از کسانی که سئوال شد در مورد دانش حسابداری و هزینه اطلاعات داشته باشند. این نشان می دهد که دانش فنی به روز نشده  تا آنجا که اتخاذ روش به بهبود تجارت مربوط می شود. وقتی پرسیده شد که چرا آنها از ABC استفاده نمی کنند، پاسخ های بسیار متفاوتی وجود داشت، در میان مهم ترین آن از دست دادن اهمیت ساختار هزینه،                    مشکلات موجود متناسب با فعالیت و مدیریت مبتنی بر فعالیت هزینه یابی (ABC / ABM) در ساختار سازمانی خود، هزینه های بالا درگیر در اجرای ABC، مشکلات در تطبیق با سیستم اطالعات شرکت و مشکلات حسابداری با سیستم حسابداری عمومی می باشند.در میان این مشکلات مواجه شدن با عمل نمودن به آن، ذکر مشکلات در انتخاب فعالیت ها و تفسیر نتایج مهم است؛ و پیچیدگی در دستیابی به داده ها و مسائل مربوط به حسابرسی و جنبه های مالی. با این حال، به رغم این مشکلات SME ها مکزیکی در نظر گرفتند که استفاده از ABC در ترکیب با روش مبتنی بر مراکز آلی سازگار و مفید است. این به ما نشان می دهد که در روش هزینه، سودمندی نه در روش های جایگزین، بلکه در درک اینکه اعمال روش های مختلف هزینه برای مقاصد مختلف ممکن است نهفته است.

این پژوهش در پاسخ به طراحی توصیفی و کمی است، و هدف اصلی آن تعیین این است که آیا سیستم ABC در شرکت ها پذیرفته شده است، و نسبت استفاده از آن در مقایسه با سیستم های سنتی به چه میزان است. به همین ترتیب با هدف مطمئن شدن از اینکه آیا عدم اطلاع از سیستم ACB / ABM در میان SME های مکزیکی وجود دارد یا نه ، و اینکه آیا تصویب آن به افزایش هزینه های غیر مستقیم مرتبط است. ساختار این کار به شرح زیر است: بخش ۲ بررسی نظرات در سیستم ABC / ABM در زمینه دانشگاهی و سیستم نشریات در سیستم ABC در SME های مکزیک . بخش ۳ اختصاص داده شده به روش اعمال شده در تجزیه و تحلیل های داده ها و یافته های بخش ۴ ، در پایان نتیجه گیری.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد