مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M567

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی

عنوان انگلیسی:

Organizational Culture and Job Satisfaction of Greek Banking Institutions

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی می باشد. به طور ویژه، فرضیات پژوهشی این است که نوع فرهنگ سازمانی در یک موسسه خاص، قادر به پیش بینی سطوح رضایت شغلی در میان کارکنان می باشد. برای اندازه گیری رضایت شغلی در مطالعه حاضر، از پرسشنامه رضایت کارکنان ESI((1997,Bagiatis,Koustelios;1991,Koustelios استفاده شده است. با استفاده از کارکنان یونانی به عنوان یک نمونه، فهرستی ایجاد شده است. این مجموعه شامل ۲۴ مورد می باشد که ابعاد شش گانه از رضایت شغلی را اندازه می گیرد. ارزیابی فرهنگ سازمانی، با ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAL) توسعه یافته توسط کامرون و کوین(۲۰۰۶)، انجام گرفته است. این مجموعه شامل شش پرسش می باشد(ویژگی غالب، رهبری سازمانی، مدیریت کارمندان، ثبات سازمانی، تأکید استراتژیک، معیار های موفقیت). هر سؤال دارای ۴ گزینه می باشد(A=دسته، B=ساختار سازمانی قابل انعطاف، C=بازار، D=سلسله مراتب). با توجه به این نتایج، در میان کارمندان موسسات بانکی یونانی، تفاوت قابل توجهی بین تمامی جنبه های انواع فرهنگ سازمانی فعلی و ارجح، وجود دارد. اکثر کارمندان، ترجیح می دهند در محیطی دوستانه تر کار کنند، که در آن، اعتماد متقابل و روابط غیر رسمی در میان همکاران غالب بوده و جاه طلبی های شخصی در نظر گرفته شده و کار گروهی مورد پاداش واقع می شود. علاوه بر این، مطالعه ی حال حاضر نشان داده است که فرهنگ سازمانی تا حدی می تواند سطح رضایت شغلی کارکنان را پیش بینی کند. به طور ویژه، انواع ساختار سازمانی قابل انعطاف و بازار، بیشتر احتمال دارد که باعث نارضایتی کارکنان از حقوق و دستمزدشان شود، در حالیکه در نوع سلسله مراتب، خلاف این رخ می دهد. با این وجود، با اینکه رضایت شغلی کارکنان بانک یونانی به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و ترویج شده است، تحقیقات بیشتری مورد نیاز می باشد.

واژه های کلیدی:رضایت شغلی، فرهنگ سازمانی، کارکنان بانک، یونان

۱– مقدمه

در کشورهای غربی عمدتا مدرن، تکامل علم، پزشکی و فناوری در چند دهه گذشته، تغییرات بزرگ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به ارمغان آورده اند. بسیاری از بخش های کسب و کار افزایش یافته و بازارهای جهانی تقاضای بیشتری داشته و از همیشه رقابتی تر شده اند. به عنوان یک نتیجه، یک فرهنگ داخلی در میان کارکنان به وجود آمده است که منعکس کننده ساختار و سیاست های هر سازمان می باشد. با این حال، بحران کنونی اقتصاد جهانی، به شدت بازارها را در تمام کشورها تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، به طور چشمگیری درآمد کاهش، ساعات کاری افزایش و نیروی کار بی قوت شده اند. در نتیجه، کارکنان بیشتر در معرض ابتلا به استرس، ناامیدی و نگرش خصمانه قرار می گیرند. به طور خاص تر، کارکنان نگرش و رفتار منفی نسبت به شرایط کار، مافوق و همکاران خود داشته و تمایل به احساس اشتیاق بیشتر و تعهد کمتر به کار خود دارند و قصد آنها به ترک کار افزایش یافته و آنها سطوح بالای ناامیدی و بدبینی را نشان می دهند. بنابراین، جای تعجب نیست که علاقه دانشگاهیان و مدیران شرکت، به مطالعه و تخصیص مدیریت منابع انسانی متمایل شده باشد، به طوری که سطوح رضایت شغلی کارکنان افزایش و تجارب آنها از استرس شغلی و فرسودگی شغلی کاهش می یابد.

۲-مرور ادبیات فنی

۱-۲-فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی، زمینه ای مورد علاقه در سال های زیادی بوده است که تفاوت های متعددی بین ارزش ها و انتظارات کارکنان با زمینه های فرهنگی مختلف را نشان می دهد(۱۹۹۶,Tayeb).  Gregersen ,Black و Mendenhall (1992)، تأیید کرده اند که مشکلاتی که به احتمال زیاد در طول فعالیت های کسب و کار چند ملیتی و محیط های کار افزایش می یابند، به اشتباه به بی کفایتی حرفه ای نسبت داده شده اند، در حالی که آنها به احتمال زیاد به دلیل ضعف کارکنان در درک عقاید و رفتار افراد دیگر و انطباق با استراتژی های خارجی رخ می دهند. بنابراین، چالشی اساسی برای سازمان ها، گروه بندی دوباره جمعیت مردمی متفاوت کارکنانشان در گروه های عضویتی می باشد، به طوری که تعامل و اعتماد متقابل ترویج شده و تنوع اطلاعات، سازنده خواهد شد. با توجه به هافستر(۱۹۹۱)، یک فرهنگ داخل سازمانی باید مورد مطالعه قرار گرفته و به عنوان بخشی از فرهنگ ملی کارکنان، ویژگی های جمعیت شناختی و ویژگی های منحصر به فرد، اندازه گیری می شود. در سال ۱۹۷۰، افزایش جهانی اقتصاد و بالا رفتن رقابت میان شرکت ها، منجر به مهاجرت تعداد زیادی از کارکنان و کارمندان به کشورهای غربی شده بود که سازمان ها و موسساتی را به طور چند فرهنگی و متفرقه ایجاد کرده بودند. تحقیقات متعددی برای یافتن اینکه آیا نگرش، ارزش ها و شیوه رفتاری کارکنان شرکت ها بر عملکرد کاری آنها و موفقیت موسسه تأثیر می گذارد یا خیر، انجام شده است. (۲۰۰۹,Tharp). به تدریج، محققان معنای جدیدی از بهبود عملکرد کسب و کار را از طریق دانش، شیوه زندگی، ارزش ها و تجارب مشترک میان کارکنان، ارائه کردند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد