مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP)

مشخصات محصول
قیمت:14000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M524

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP)

عنوان انگلیسی:

Understanding the link between organizational learning capability and ERP system usage: An empirical examination

چکیده فارسی:

اگرچه ملاحظات پژوهشی قابل توجهی بر روی درک و توسعه ی سیستم ERP صورت گرفته است، ولی توجه بسیار کمی بر روی درک کاربرد این سیستم در بین شرکت هایی که از آن استفاده می­کنند وجود دارد. در این مقاله، به دنبال حل این ابهام هستیم. از این رو سعی داریم تا به بررسی مفهوم قابلیت فراگیری سازمانی (OLC) بپردازیم که توسط ابعادی از کمیته ی مدیریتی اعم از دیدگاه های سیستمی ، تست و آزمایشی و ادغام با درک این موضوع که شرکت ها چطور میتوانند از این سیستم برای اتخاذ مزایای خود استفاده کنند تعریف شده است. به طور خاص، ما به بررسی تأثیر OLC بر روی کاربرد سیستم های ERP خواهیم پرداخت. همچنین، از مفهوم رضایتمندی کاربر به منظور نشان دادن تأثیر غیر مستقیم OLC  بر روی رضایتمندی کاربر و همچنین تأثیر مستقیم آن بر روی کاربرد سیستم ERP استفاده میکنیم. نتایج تجربی نیز نشان داده است که OLC دارای یک تأثیر مثبتی بر روی رضایتمندی کاربر میباشد. علاوه بر این، یافته شده است که  تعهد مدیریتی نیز دارای یک تأثیر مثبتی بر روی هم رضایتمندی کاربر و هم کاربرد سیستم ERP میباشد. در نهایت، رضایتمندی کاربر را نیز میتوان پیش گویی قوی از کاربرد سیستم ERP دانست.

واژگان کلیدی:کاربرد سیستم ERP، قابلیت فراگیری سازمانی، رضایتمندی کاربر

۱٫مقدمه

در محیط تجاری و رقابتی امروزی، شرکت ها باید بتوانند به صورت کارآمد از زیر ساختار IT خود به خوبی استفاده کنند. از آنجایی که سازمان ها به سرمایه گذاری خود بر روی سیستم های ERP ادامه میدهند، انتظاراتی اعم از اینکه سیستم منجر به افزایش کارائی و ایجاد ارزش در محیط شغلی رقابتی شدید میشود، نیز وجود دارد. بسیاری از شرکت ها، موفقیت خوبی را در پیاده سازی ERP بدست آورده اند، اعم از کاهش هزینه ها، بهبود بهره وری عملیاتی و  تغییرات سازمانی(Herbert 2004,Jones ,Zmud 2008,Nwankpa 2013).

موفقیت یک سیستم ERP تا حدی بسته به ماهیت کاربرد آن توسط کاربر نهایی در داخل سازمان می¬باشد. هرچه که این کاربرد توسط کاربران در سطوح متفاوتی از شرکت بیشتر باشد، احتمال بیشتری میرود که یک چنین شرکتی به مزایای رقابتی دست یابد که این خود یکی از اهداف کلیدی در توسعه ی سیستم ERP میباشد. در اینجا مسئله ای که مطرح میباشد این بوده که در صورتی که کاربران نیاز به دانش و مهارت بوده و یا حداقل ساختار سازمانی به گونه ای باشد که نیاز به آموزش و درک سیستم ERP باشد، کاربران چطور میتوانند از این سیستم استفاده کنند.

مطالعات نشان داده است که دلیل عمده ی کاربرد محدود در این سیستم، بدین دلیل بوده که کاربر نهایی درک کاملی از این سیستم ندارد(Soh ,kein 2000). درک ضعیف سیستم های ERP ممکن است منجر به این شده که کاربران زمینه ای کاری را ایجاد کنند(Markus 2000). این زمینه های کاری میتواند به قطع ادامه داشته و از این رو، استفاده ی کارآمد از ERP را محدود سازد. برای مثال، Boudreau و Robey در سال ۲۰۰۱ خاطر نشان کردند که چطور یک دانشگاه ایالتی به اتخاذ سیستم سایه ی موازی ادامه داده و اینکه کاربران چطور فهمیدند که مهاجرت از سیستم مرسوم دانشگاه پس از پیاده سازی ERP مشکل است. با توجه به اینکه ماهیت چنین سیستم هایی پیچیده میباشد، بنابراین ضروری است تا سازمان ها چارچوبی را ایجاد کرده تا آموزش را در زمانی که کاربران با سیستم تعامل دارند و از آن استفاده میکنند آسان سازد.

بسیاری از مقالات مرتبط با ERP تصدیق کرده اند که مسائلی با استفاده از سیستم ERP وجود دارد که اهمیت یادگیری را در پیاده سازی موفق تکنولوژی های جدیدی مطرح میسازد.

 

Elberstenو Benders در سال ۲۰۰۶ یافتند که کاربران سیستم ERP تمایل داشته تا استفاده از ERP را محدود ساخته و از سایر سیستم های اطلاعاتی برای روتین های بصیرتی استفاده کنند، در حالی که Kwahk(2010) خاطر نشان کرده است که عدم توانایی بسته های جهانی ERP برای حل نیاز های تابعی خاصی، باعث ایجاد منحنی های آموزش جدیدی شده و نیاز به مجموعه ی جدیدی از مهارت ها دارد. ترفیع یادگیری برای سازمان ها بسیار ضروری است. اگرچه درک اینکه چطور قابلیت های یادگیری سازمانی بر روی کاربرد ERP تأثیر میگذارد، در سطح زیادی نادیده گرفته شده است. از آنجایی که بررسی فاکتور های سطح منفرد مرتبط با اتخاذ ERP بسیار ضروری است، چیزی که با فقدان آن در این زمینه روبرو هستیم، تشریح قابلیت یادگیری سازمانی بر روی کاربرد سیستم ERP میباشد. یادگیری سازمانی، ارزش IT را بهبود میدهد، زیرا چنین پروسه ای به شرکت ها اجازه داده تا به صورت کارآمد دانش را اتخاذ و آنرا منتشر سازند. با بکار گیری این قابلیت، شرکت ها میتوانند به صورت مثبت بر روی کارائی تأثیر بگذارند. از آنجایی که پیکربندی سیستم جنریک میباشد، پروسه ی مناسب سازی دانش و مهارت های مورد نیاز برای بکار گیری کارآمد این سیستم، انحصاری بوده و در سطح سازمانی قرار دارد. این پروسه ای است که استفاده از این سیستم را تقویت کرده و این برای شرکت ها ضروری است زیرا آنها تلاش کرده تا نقاط قوت این سیستم را بدست آورند. بنابراین با داشتن قابلیت فراگیری سازمانی مؤثر، شرکت ها میتوانند استفاده ی کارآمد از سیستم های ERP خود را تسهیل بخشند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد