مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۵ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h196

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی

عنوان انگلیسی:

The budgetary interview: Intentional learning for students in governmental and non-profit accounting

چکیده فارسی:

مهارت‌های یادگیری برای آموختن، برای موفقیت آتی دانشجویان حسابداری ضروری است. این مقاله درباره‌ی انجام مصاحبه‌ی بودجه‌ای و کمکی که به دانشجویان در گسترش یادگیری ارادی می‌کند، مطالبی را ارائه می‌دهد. نحوه‌ی کار اینگونه است که دانشجویان، مراکز دولتی و غیرانتفاعی را برای انجام بررسی‌های خود انتخاب می‌کنند و مصاحبه‌ای را با مدیران این مراکز در رابطه با فرآیندهای بودجه‌ای انجام می‌دهند، نتایج حاصل را بر روی برگه یادداشت می‌نمایند و این آموخته‌ها را در عمل به کار می‌برند. این مصاحبه‌ها توسط دانشجویان مقطع لیسانس و در طول دوره‌ی ۴ ساله‌ی آموزش خود در مراکز دولتی و غیرانتفاعی انجام می‌شود. کارایی این مصاحبه‌ها با توجه به تجزیه و تحلیل‌های به عمل آمده از برگه‌های یادداشتی توسط دانشجویان و آنچه که در عمل انجام می‌دهند، ارزیابی می‌شود. نتایج حاکی از آن است که انجام این مصاحبه‌ها برای دانشجویان مفید بوده و در فرآیند یادگیری برای آموختن موثر هستند. علاوه بر این، دانشجویان قادر شدند که میان اهم مواردی که در کلاس می‌آموزند و آنچه که در عمل و در دنیای واقعی رخ می‌دهد، ارتباط برقرار کنند. در نتیجه‌ی این امر، بسیاری از دانشجویان مشاغلی را در مراکز دولتی و غیرانتفاعی بدست آوردند. در قسمت ضمیمه، نحوه‌ی انجام این مصاحبه‌ها و همچنین ابزار تحقیق ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها: یادگیری ارادی، یادگیری خودراهبر، حسابداری دولتی و غیرانتفاعی،‌ یادگیری برای آموختن

  1. مقدمه

متولیان آموزش دریافته‌اند که یادگیری برای آموختن هدفی مهم و ضروری است. این امر در حسابداری نیز نمود دارد: همان‌طور که قوانین و کاربست تکامل می‌یابد، فارغ‌التحصیلان به عنوان تدوین کنندگان قوانین باید قادر باشند که دانش خود را همواره به روز نمایند و مهارت‌های خود را برای کارایی لازم ارتقا بخشند. با در نظر داشتن تمامی این اهداف، سختی انجام این کار در عمل است. در این مقاله چگونگی انجام مصاحبه‌ی بودجه‌ای و کمکی که به یادگیری فرد در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی[۱] می‌نماید، بررسی می‌شود. همچنین نتایج حاصل بررسی و ارزیابی می‌شود. روش و نحوه‌ی انجام این مصاحبه شامل مدل یادگیری ارادی توسعه‌یافته توسط فرانسیس، مولدر و استارک (۱۹۹۵) است.

نویسندگان متعددی (آلبرت و سک، ۲۰۰۰؛ لاو، شوفر و استوت، ۲۰۰۹؛ کمیسیون معابر عمومی[۲]، ۲۰۱۲) عقیده دارند که متولیان آموزش حسابداری در عمل با برنامه‌های آموزشی مرتبط هستند و دانشجویان را در یادگیری جوانب غیرفنیِ حرفه کمک می‌کنند. این امر می‌تواند در بخشی از فعالیت‌های یادگیری انجام شود و به دانشجویان اجازه می‌دهد که با افراد حرفه‌ای در دنیای واقعی برخورد و تعامل داشته باشند. در انجام این مصاحبه‌های مرتبط با بودجه، دانشجویان مراکز دولتی و غیرانتفاعی را برای انجام مصاحبه‌ها انتخاب می کنند و با مدیران آن‌ها که به نحوی با فرآیند واقعی بودجه‌بندی در ارتباط هستند، صحبت می‌کنند و آن‌ها را در آموخته‌های خود منعکس می‌کنند.

مصاحبه‌ی بودجه‌ای اثر مربوط بودن را به دوره می‌افزاید، زیرا دانشجویان فرصت دارند آنچه را که در نوشته‌های مربوط به کتب درسی درباره‌ی فرآیند بودجه‌ای آموخته‌اند و آنچه را که در عمل می‌بینند، با یکدیگر مقایسه و در برابر هم قرار دهند. علاوه بر این، سبب می‌شود که دانشجویان روابط حرفه‌ای خود را توسعه دهند و  در پی نقش‌های حرفه‌ای مطابق با استعدادها، علایق و ارزش‌هایشان باشند. حدود ۲۲% از پرداختی‌های کارکنان در ایالت متحده مربوط به بخش دولتی و غیرانتفاعی است (گرانوف و خوماوالا، ۲۰۱۱) و با انجام این مصاحبه‌ها، دانشجویان می‌توانند از فرصت‌های بوجود آمده‌ی شغلی در این بخش‌ها استفاده نمایند.

سایر قسمت‌های مقاله به شرح زیر است:

بخش دوم خلاصه‌ای از ادبیاتیست که انگیزه‌ها و رهنمودهای مربوط به انجام این آزمایش را بیان می‌کند. بخش سوم به صورت جزئی‌تر درباره‌ی چگونگی انجام مصاحبه‌ها در بخش دولتی و غیرانتفاعی تشریح شده است. در بخش چهارم روش انجام کار بیان می‌شود و در بخش پنجم خلاصه‌ای از ارزیابی نتایج ارائه‌ می‌شود. بخش شش نیز شامل نتیجه‌گیری و توصیه‌های مربوط است. در بخش ضمیمه، اهم مواردی که می‌تواند توسط دانشگاهیان در انجام این آزمایش به کار گرفته شود، آورده شده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد