مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M586

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران: آیا کارآفرینان موفق و ناموفق دیدگاه های مختلف داشته اند ؟

عنوان انگلیسی:

Business failure factors in Iranian SMEs: Do successful and unsuccessful entrepreneurs have different viewpoints?

چکیده فارسی:

شرکت های کوچک و متوسط ​​(SMEs) نقش کلیدی در نوآوری، اشتغال، و مزیت رقابتی بازی می کنند. یکی از الزامات مورد نیاز برای رشد، خلاقیت و همچنین کارآفرینی در جوامع ، مطالعه روند شکست شرکت های کوچک و متوسط است. هدف از این مطالعه ، بررسی عوامل مؤثر بر شکست کسب و کار از رویکرد کارآفرینان موفق در مقابل کارآفرینان ناموفق می باشد. نمونه ما شامل ۱۲۰ کارآفرین در کسب و کارهای کوچک تازه تاسیس می باشد که در بخش صنعت ایران کار می کنند. داده ها از طریق پرسشنامه در اطراف تم کلی «محیط فوری»، «محیط عمومی»، «مدیر / کارآفرین»، و «سیاست شرکت های بزرگ» جمع آوری شد. یافته های ما نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه های کارآفرینانان موفق و ناموفق وجود دارد و عوامل شکست کسب و کار نیز اولویت بندی می گردد.

کلمات کلیدی: کارآفرینی؛ عوامل شکست کسب و کار؛ کارآفرینان موفق در مقابل ناموفق؛ ایران

زمینه (پیشینه)

از آنجا که شرکت های جدید مشاغل جدید ایجاد می کنند ، فرصت هایی را برای تحرک اجتماعی به سمت بالا باز می کنند، انعطاف پذیری اقتصادی را پرورش می دهند و رقابت و بهره وری اقتصادی را تقویت می نمایند (لیائو و همکاران. ۲۰۰۸)، آنها برای رشد اقتصادی مورد توجه قرار دارند. ادبیات کارآفرینی توجه زیادی به عوامل مؤثر بر عملکرد کسب و کار پرداخته است. عملکرد توسط لایتینن  (۲۰۰۲، p.66) به عنوان «توانایی یک جسم برای تولید نتایج در یک بعد مشخص پیشینی، در رابطه با هدف» تعریف شده است. عوامل عملکرد مبتنی بر ادبیات به شرح زیر هستند: شخصیت کارآفرین (بوچیکی ۱۹۹۳)، نوآوری، برنامه ریزی، و فرهنگ کارآفرینی (گئورگیلیس و همکاران، ۲۰۰۰).

قطع کسب و کار یک عنصر مهم از اقتصاد پویا است. از سوی دیگر، ورود و خروج از کسب و کار دقیقا همبسته هستند. این موضوع به طور گسترده تایید شده است که رشد کسب و کار و همچنین بقا بستگی به هر دو به عوامل خارجی و داخلی دارد.

در حالی که اکثر چالش های کسب و کار ممکن است قابل پیش بینی باشد، برخی از آنها به طور کامل غیر قابل پیش بینی خواهد بود. به منظور موفقیت در کسب و کار ، یک تیم مدیریت باید توجه دقیق به تمام جنبه هایی که ممکن است تاثیر قابل توجهی در بقا کسب و کار داشته باشند کنند و همچنین مهارت ها هم در بهره برداری از فرصت ها و همچنین کاهش تهدیدات را نشان دهند (FEE 2004). امروزه چالش های مدیریت یک کسب و کار موفق پیچیده تر و دشوار تر از هر زمان دیگر در تاریخ اخیر می باشد.

نوآوری فن آوری، محصول، و ساخت، تغییرات در مقررات کسب و کار و افزایش رقابت بین المللی، فشارهای شدیدی بر مدیریت شرکت ها تحمیل می کند. به عنوان یک نتیجه، نرخ شکست جدید شرکت های تازه تاسیس، و حتی شرکت های جوانتر فراتر از مرحله شروع رفته، و در تمام زمان ها بالا می باشد (برونو و همکاران. ۱۹۸۷).

هنگامی که قبادیان و گالیار (۱۹۹۶) به شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان «خون زندگی اقتصاد مدرن» اشاره کردند، آنها یک نقش غالب در پرورش ثبات درآمد، رشد، و اشتغال بازی می کردند. علاوه بر این، اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط برای توسعه اقتصادی ، به طور گسترده ای در اقتصادهای بزرگ جهان شناخته شده است. شرکت های کوچک و متوسط بیشتر از شرکت های بزرگ پاسخگوی تقاضای بازار هستند و به طور خاص آنها به طور گسترده به ایجاد شغل در اقتصادهای توسعه یافته کمک می کنند.

با این حال، صرف نظر از کشوری که در آن وجود دارد، شرکت های کوچک و متوسط با موانع مشترک روبرو هستند که عملکرد آنها و میزان بقا آنها را تضعیف می نماید. علاوه بر این، با وجود نقاط قوت خاص مانند انعطاف پذیری و سازگاری، آنها به مقابله با یک سری از مشکلات و معایب نسبت به شرکت های بزرگ می پردازند.

این نقاط ضعف ، پاسخ های سیاست خاص را تقاضا می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان شکست کسب و کارهای کوچک در پنج سال اول بیش از ۵۰٪ است (ریس ۲۰۰۶). تیمونز و اسپینلی (۱۹۹۴) همچنین تایید می کند که بیش از ۲۰٪ از سرمایه گذاری های جدید در عرض یک سال شکست، و ۶۶٪ در شش سال اول شکست می خورند.

همانطور که ادبیات درصد بسیار بالایی از نرخ شکست را برای شرکتهای کوچک و متوسط برجسته می نماید ، بررسی علل عملکرد ضعیف و شکست این شرکت ها معنی دار است. با توجه به استاری (۱۹۹۴)، شکست شرکتهای کوچک و متوسط ، یک منطقه حیاتی برای انجام تحقیقات است، و هیچ سیاستی نمی تواند برای شرکتهای کوچک و متوسط بدون درک درست علل برای شکست کسب و کار فرموله شود. این درک منجر به شناسایی مشکلات عمده می شود که عملکرد شرکت های کوچک و متوسط را تضعیف می نماید. مجموعه قوی از تحقیقات در مورد موفقیت و رشد عوامل شرکت های جدید انجام شده است . در مقابل، تحقیقات کمی برای بررسی عوامل عملکرد پایین SME های تازه تاسیس انجام شده است.

با وجود اهمیت زیاد درک عوامل شکست کسب و کار، دانش محدود اما رو به رشد ، به ویژه در دامنه کسب و کار کوچک، را می توان در ادبیات یافت. علاوه بر این، مقالات موجود در این دامنه ها در سراسر زمینه های مختلف مانند کسب و کار، مدیریت، امور مالی، روانشناسی، و کارآفرینی پراکنده شده اند و هیچ مدرکی نمی تواند یافت که این تحقیقات تاکنون به طور جامع بررسی کرده اند. اکثر مطالعات بر پیش بینی شکست از طریق استفاده از مدل های مالی متمرکز هستند. اما تمرکز این مقاله بر علل شکست کسب و کار است. بنابراین، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا کارآفرینان موفق و ناموفق دیدگاه های مختلفی در عوامل شکست کسب و کار دارند؟

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد