مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده:ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ

مشخصات محصول
قیمت:15500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h136

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده:ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ

عنوان انگلیسی:

Organizational risk in large audit firms

چکیده فارسی:

هدف اصلی تحقیق فوق تحلیل و بحث حول ریسک سازمانی در موسسات حسابرسی بزرگ است. هدف دیگر این تحقیق افزودن بر بدنه تئوریک دانش حسابرسی حول این مطلب است که درک ریسک سازمانی در موسسات بزرگ حسابرسی چگونه می‌تواند مورد تحلیل قرار گیرد. تحقیق در قالب بررسی ادبیات موجود در زمینه موسسات حسابرسی بزرگ، مدیریت ریسک و حرفه‌ای‌ها و تئوری سازمانی صورت می‌گیرد. نتایح تحقیق حاکی از آن است که موسسات حسابرسی بزرگ اغلب در قالب تضامنی با تکیه بر سلسسله مراتب و استانداردسازی فرایندها، برای کنترل کار حسابرسی هدایت می‌شوند. مقاله به این بحث می‌پردازد که این روش می‌تواند روشی مناسب برای سازماندهی کار حسابرسی در محیطی پایدار باشد. در محیطی بی ثبات، استراتژی بکار برده شده می‌تواند بسیار پر ریسک باشد. تحقیق حاضر بر سازمان موسسات حسابرسی بزرگ تمرکز داشته و نتایج حاصل از آن را نمی‌توان به موسسات حسابرسی کوچک تعمیم داد. مقاله اقدام به بررسی کلی اینکه موسسات حسابرسی بزرگ چگونه سازماندهی و کنترل می‌شوند خواهد پرداخت. ممکن است تغییراتی در سطح محلی روی دهند، اما این موارد مورد تاکید این مقاله نیستند.

این مقاله به بررسی ریسک ذاتی سازمانی، در موسسات حسابرسی رایج پرداخته و در نتیجه برای شرکا و سایر حرفه‌ای‌های درگیر در موسسه جالب توجه است و همچنین ممکن است به عنوان مثالی از اینکه چگونه سازمان‌ها ریسک سازمانی را در کار حسابرسی خود دخیل می‌کنند بکار برده شود و شایستگی‌هایی که برای اجرای چنین تحلیلی مورد نیاز است را نیز مورد توجه قرار خواهد داد. به همین منظور نتایج مقاله برای حسابرسان فعال و مدرسان دنشگاهی و دانشجویان نیز کاربرد خواهد داشت. بیشتر ادبیات موجود در زمینه ریسک سازمانی در حسابرسی قدیمی بوده و این مقاله در پی تفسیر مجدد و به روز رسانی ادبیات حاضر در این حوزه است.

واژگان کلیدی: تحلیل ریسک، مدیریت ریسک، حسابرسی

راجع به ریسک سازمانی چه نکات با اهمیتی وجود دارند که حسابرسان باید بدانند؟

اغلب ادعا می‌شود که دهه‌های اخیر شاهد گذار از دوران اجتماع سنتی صنعتی به دوران جامعه فراصنعتی[۱] با اقتصاد مبتنی بر دانش بوده است. در جامعه فرا صنعتی، بیشتر محصولات و خدمات در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند که بازارهای جهانی را رقابتی‌تر ساخته و چرخه عمر محصولات را نیز کاهش داده است. لذا دوران فرا صنعتی تولید با خصیصه‌هایی از قبیل تولید انعطاف‌پذیر در مقابل تولید انبوه در جامعه سنتی صنعتی قابل توصیف است. برای از دست ندادن فرصت‌هایی که در موقعیت‌های گذرا ایجاد می‌شوند، باید از طریق تعدیل تولید برای برآوردن تقاضای حال حاضر مصرف‌کنندگان، تولید انعطاف‌پذیر به پرسنل دارای دانش بیشتر در کنار مهارت بالاتر، به همراه تمرکز زدایی در سازمان‌ها بدون وجود مرکزی حاکم برای کنترل بر امور عمل کرد. همچنین موسسات باید از طریق جدایی افقی شرکت‌ها و برون‌سپاری[۲] وظایف، و از طریق افزایش استفاده از IT برای ماشینی کردن[۳] فرایندها وارد عمل شوند که در عوض نیاز برای استفاده از نیروی یدی را کاهش داده است. انتقال به جامعه فرا صنعتی همچنین شامل انتقال کلی از تولید کالاهای استاندارد شده به تولید علایم[۴]، برای مثال کالاهایی که تولید اولیه آنها قبل از مرحله طراحی صورت می‌گیرد و خدماتی که محتوای اولیه آن نحوه ارائه آن است، می‌شود (کلگ۱۹۹۰، لاش و اوری ۱۹۹۴، الوسون ۱۹۹۵). تنها چیزی که در این روزها با ثبات است، تغییر می‌باشد، که در نتیجه سازمان‌ها باید به نحوی سازماندهی شوند تا بتوانند در این شرایط شدیدا رقابتی بقا یابند و خود را با تغییرات تطابق دهند. ریسک سازمانی به شکل گسترده در قالب ریسکی تعریف می‌شود که تنظیمات سازمانی نتواند از دستیابی به استراتژی سازمان را ممکن سازد و در نتیجه برای مدیریت سازمان در دوران فرا صنعتی بسیار ضروری هستند.

موسسات حسابرسی بزرگ بخش جدا نشدنی از این سیستم تولید هستند و تا حدودی در مقابل ریسک سازمانی طرح شده آسیب پذیر هستند، چرا که باید ریسک سازمانی موسسات حسابرسی را در کنار ریسک سازمانی مشتریان خود درک و مدیریت کند. مورد آخر به این دلیل طرح شد که ریسک سازمانی مشتریان ممکن است از طریق بحث تداوم فعالیت به موسسات حسابسی نیز انتقال یابد. هدف اولیه این مقاله تحلیل ریسک سازمانی موجودی است که موسسات حسابرسی با آن مواجه هستند. هدف دوم مقاله این است بررسی این امر است که این تحلیل ممکن است به نتیجه‌گیری راجع به نحوه تحلیل ریسک سازمانی مشتریان نیز منتهی شود. رویکرد غیر مستقیم برای آزمودن هدف دوم به شکل غیر قابل اجتنابی در معرض محدودیت‌هایی قرار دارد، چرا که تحلیل فوق، بر موسسات حسابرسی حرفه‌ای و روشی که آنها برای سازماندهی از آن استفاده می‌کنند، تمرکز دارد، و نه بر سایر صنایع و نحوه سازماندهی مورد استفاه آنها. لذا هدف این نیست تا فهرست کنترلی (چک لیست) عمومی ارایه شود، بلکه بحث حول دانش مورد نیاز برای تحلیل ریسک سازمانی است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد