مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

مشخصات محصول
قیمت:13000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M441

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی:

Relationship between management information systems and corporate performance

چکیده فارسی:

بررسی ادبیات موضوعی در حوزه موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت (IS)، شواهد تجربی را فراهم کرده که نشان می دهد سرمایه گذاری صرف در IS و ابزارهای جدید مدیریت (NMT)، دریافت نتایج بهتر در کسب و کار را تضمین نمی کنند. مقاله حاضر با هدف کمک به افزودن دانش موجود در زمینه عوامل توضیح دهنده موفقیت پیاده سازی IS، به طبقه بندی این عوامل از طریق تجزیه و تحلیل خوشه ای می پردازد و از نمونه ای از شرکت های اسپانیایی با توجه به ارزیابی مدیران مالی آنها (CFOs) از کیفیت این سیستم ها و کاربرد آنها برای اهداف استراتژیک استفاده می کند. این طبقه بندی برای پاسخ به سه سوال مفید است: آیا شرکت هایی که به سیستم های اطلاعاتی خود امتیاز بهتری می دهند، عملکرد خود را نیز بهبود می بخشند؟ چگونه کیفیت و استراتژی سیستم های اطلاعاتی، نتایج را تحت تاثیر قرار می دهد؟ آیا رابطه مثبتی بین استفاده از NMT ها و بهبود عملکرد وجود دارد؟

از طریق آزمون غیر پارامتری کروسکال والیس و حداقل مربعات جزئی (PLS) نتایج مدل به دست آمده و پرسش اول را تایید می کنند و نشان می دهند که کیفیت و استراتژی IS بر بهبود سودآوری شرکت ها تاثیر مثبتی دارد. رگرسیون منطقی نشان دهنده تعامل بین استفاده از NMT ها و رویکرد استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با اثرات مثبت بر بهبود سودآوری می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه دارای پیامدهای قابل توجه و با اهمیتی برای شرکت ها بوده و نشان می دهند که سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی و NMT ها باید با حس روشنی از استراتژی همراه شود.

واژگان کلیدی: سیستم های اطلاعاتی مدیریت، ROI، خوشه، PLS، تکنیک های جدید مدیریت

مقدمه

هدف حسابداری مدیریت ارائه اطلاعات به موقع و مرتبط با ارزش به مدیران برای کمک به آنها در راستای تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد (گوپتا و Gunasekaran، ۲۰۰۵).

امروزه، محیط بسیار رقابتی و جهانی شده است و فن آوری ها به طور مداوم در حال تحول اند. شرکت ها به سیستم های حسابداری مدیریت موثر تر و پیچیده تری به منظور مواجه شدن موفقیت آمیز با شرایط جدید و بهبود عملکرد مالی خود نیاز دارند (آل Omiri  ۲۰۰۷، گوپتا و Gunasekaran، ۲۰۰۵؛ لیبی و واترهاوس، ۱۹۹۶؛ میا و کلارک، ۱۹۹۹).

در سال های اخیر، افزایش رقابت جهانی سبب تشدید چالش هایی شده است که مدیران با آنها مواجه اند و بسیاری از کارشناسان هشدار می دهند که حسابداری مدیریت برای حفظ ارتباط خود نیاز به انطباق یافتن برای برآورده کردن نیازهای در حال تغییر مدیران دارد (Chenhall و لنگفیلد اسمیت، ۱۹۹۸a). در پاسخ به این امر، بسیاری از نوآوری ها در حسابداری مدیریت در تلاش برای بهبود مطلوبیت آن ارائه شده اند.

روش های سنتی در حسابداری مدیریت مانند هزینه های بخشی، بودجه، هزینه های استاندارد و هزینه های مستقیم با تکنیک های اخیر در بیش از سه دهه گذشته ترکیب شده اند. هیچ اجماعی در مورد اینکه کدام یک از این تکنیک ها از قوانین اساسی ابزارهای مدیریت جدید (Cadez و Guilding، ۲۰۰۸) استفاده می کنند، وجود ندارد. با این وجود بسیاری از نویسندگان، NMT ها و یا تکنیک های غیر سنتی را مورد ملاحظه قرار داده اند: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC)، مدیریت مبتنی بر فعالیت (ABM)، کارت امتیازی متوازن (BS)، تولید به هنگام (JIT)، مدیریت کیفیت جامع (TQM) ، هزینه یابی هدف (TC)، مدیریت استراتژیک حسابداری (SMA)، هزینه یابی چرخه عمر (LCC)، تعیین معیار و تئوری محدودیت ها (TOC). شیوع کاربرد این روش ها نشان می دهد که بنگاهها به طور فزاینده ای به سیستم های اطلاعاتی مدیریت (IS) دقیق و پیچیده  به منظور تطابق با نیازهای در حال تغییر مدیران، احتیاج دارند.

محققان فرض می کنند که به احتمال زیاد مدیران، مانند بنگاه های منطقی، از اتخاذ آن دسته سیستم های اطلاعاتی مدیریت که به بهبود عملکرد مالی آنها کمکی نمیکند، اجتناب می کنند (Chenhall، ۲۰۰۳). بنابراین اطلاعات مدیریت سبب بهبود تصمیم گیری و در نتیجه، عملکرد مالی خواهند شد. به همین ترتیب، بنگاههایی که امتیاز بالایی برای اطلاعات خود و مدیریت آنها قائل هستند، به اتخاذ NMT ها پرداخته و هدف نهایی آنها حفظ ویا بهبود عملکرد مالی می باشد. مقاله حاضر، رویکرد مربوط به موارد فوق الذکر را در ادبیات موضوعی حسابداری بررسی کرده و معتقد است که مدیریت سیستم های اطلاعاتی در صورتی با موفقیت مواجه خواهد شد که شرکت را قادر به تصمیم گیری بهتر و بهبود عملکرد مالی خود گرداند.

حسابداری داخلی IS بین شرکت های مختلف کاملا متفاوت است به عنوان مثال از نظر کیفیت، سطح استفاده و ارتباط استراتژیک. مطالعات موجود در حوزه حسابداری تمایل دارند تا به بررسی تاثیر تکنیک های خاص مدیریت بر عملکرد مالی شرکت ها بپردازند، در حالی که نگاه اندکی بر ارزیابی شرکت ها از سیستم های اطلاعاتی خود و تاثیر آن بر عملکرد مالی دارند. شواهد تجربی نشان می دهد که سرمایه گذاری در NMT ها صرفا تولید نتایج بهتر را تضمین نمی کند. لذا مکانیسم هایی که IS از طریق آنها بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه درصدد بررسی موارد ذکر شده بوده و به تجزیه و تحلیل این موضوع می پردازد که رویکرد کیفیت و استراتژیک IS تا چه حد سبب بهبود عملکرد شرکت می شوند و به ارزیابی اثر استفاده از NMT ها بر عملکرد نیز پرداخته شده است.

این مطالعه به بررسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر اساس نمونه ای از بنگاههای اسپانیایی و بر مبنای نمراتی که مدیران مالی آنها (CFOs) در دو حوزه مختلف در نظر گرفته اند، می پردازد: کیفیت IS و استفاده استراتژیک از IS که در اجزای اصلی تجزیه و تحلیل ها قابل شناسایی هستند. ما از این عناصر برای اجرای تجزیه و تحلیل خوشه ای استفاده کرده ایم که به شناسایی سه نوع شرکت مختلف بسته به نوع مدیریت سیستم های اطلاعاتی آنها انجامیده است. سپس این نوع شناسی از بنگاهها برای پاسخ به سوالات زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد