مقاله انگلیس مدیریت ترجمه شده چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و مهندسی سراسر چرخه طول عمر

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M501

عنوان فارسی:

مقاله انگلیس مدیریت ترجمه شده چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و مهندسی سراسر چرخه طول عمر

عنوان انگلیسی:

Information systems challenges for through-life engineering

چکیده فارسی:

فناوری های اطلاعاتی دارای تعهدات چشمگیری در زمینه کاهش هزینه های حمایتی در سراسر زندگی می باشند و به منظور ادامه حیات بلند مدت علوم و فنون پیچیده ای مانند هوانوردی و کشتیرانی به کار می روند و بیشتر سبب بهبود تشکیلاتی جهت ارزیابی شرایط مذکور می گردند؛ اما برای دستیابی به چنین مواردی، باید بر شمار زیادی از چالش های فنی و فنی اجتماعی غلبه کرد. بر اساس چشم اندازهای موجود در زمینه دانش EPSRC و مدیریت اطلاعات پروژه های مربوط به چالشهای بزرگ در طول زندگی، این مقاله به مروری بر این چالش ها می پردازد و همچنین یافته های سایر تحقیقات موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و نهایتا به برشماری زمینه هایی می پردازد که لازم است تحقیقات بیشتری بر روی آنها صورت گیرد. به طور خاص، این مقاله بیان می کند که شناسایی نوع اطلاعات مورد نیاز در طول زندگی علوم و فنون مختلف، از اهمیت زیادی برخوردار است و همچنین به بررسی چگونگی سازماندهی و نگهداری این اطلاعات در مقیاس های زمانی بلند مدت، می پردازد. در ادامه مقاله به مرور و بررسی استاندارهای با اهمیت در این زمینه پرداخته شده است؛ این استانداردها سبب آشکار سازی توسعه های زیادی می شوند مانند سیستم های طبقه بندی، هستی شناسی سازمان ها و کاربرد تمثیلهای سبک وزن و حاشیه های مربوطه به آنها. نهایتا، مروری بر چالش های فنی اجتماعیشامل دقت داده ها و موضوعات کیفی، ایمنی و حریم خصوصی و پوشیدگی سیستم های اطلاعاتی چند عاملی، صورت خواهد گرفت.

واژگان کلیدی : مهندسی در سراسر زندگی، سیستم های اطلاعاتی، مدیریت دانش، استانداردهای اطلاعاتی

۱٫مقدمه

تقاضای چرخه های زندگی در دنیای پیچیده امروز و علوم و فنون دارای عمر طولانی مانند هوانوردی، کشتیرانی، ساختمان سازی و ابزار تولید انرژی، اذعان می دارند که برخورداری از اطلاعات خوب درمورد موقعیت های عملیاتی و شرایط ، برای عاملین و کاربران این علوم و فنون، از همیشه مهم تر است. همچنین برخورداری از چنین اطلاعاتی برای طراحان در راستای یادگیری از تجربیات علوم و فنون کاربردی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر مخصوصا زمانی اهمیت می یابد که افراد مختلفی از سازمان های متفاوت که اغلب از نظر جغرافیایی پراکنده هستند، ممکن است در سراسر چرخه زندگی مشارکت داشته باشند. برخورداری از اطلاعات مناسب درمورد موقعیت علوم و فنون، سبب کنترل هزینه های نگهداری،مد نظر قرار دادن گستره زندگی و قابل قبول گشتن میزان ریسک تشکیلات محصولات خدماتی، خواهد شد.

در این زمینه کسب اطلاعات در مواردی مانند موقعیت دارایی ها، محیطی که دارایی ها در آن استفاده می شوند، تصمیماتی که در مرحله طراحی اتخاذ می گردند، پیکربندی هایی که هنگام تولید به آنها دست یافته می شود، عملیاتی که هنگام تعدیل خدمات و تعمیرات انجام می گیرند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. فناوری های اطلاعاتی به ارائه پتانسیل های چشمگیری در این زمینه می پردازند و بنابراین به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزارهای افزایش بهره وری آتی در نظر گرفته می شوند؛ اما همواره باید در نظر داشت که قبل از اینکه این پتانسیل ها آزاد شوند، باید به چالشهای عمده ای غلبه کرد. هدف این مقاله ارائه مروری بر این چالش ها و همچنین بررسی محیط هایی که لازم است این تحقیق در آنها انجام شود، می باشد.

بیشترین مباحثی که در این مقاله مطرح می شوند، از پروژه چالش بزرگ EPSRC/ESRC در مدیریت دانش و اطلاعات ، برخواسته اند. به طور خاص، نتایج از دو بسته کاری استنتاج شده اند و به ارائه تمثیل هایی از اطلاعات محصولات و مدیریت آن برای تمام چرخه زندگی محصول و همچنین یادگیری در سراسر چرخه عمو خدمات مربوط به محصولات، می پردازند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد