مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h88

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی

عنوان انگلیسی:

:Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems—An empirical study

چکیده فارسی:

این مقاله بر رضایت مشتری از سیستم ثبت مالیات آنلاین که به منظور ثبت اظهارنامه های مالیات بر درامد شخصی است مطالعه میکند. کیفیت سیستم ثبت مالیات آنلاین در برگیرنده کیفیتهای خدمات، سیستم و اطلاعات است که سوابق رضایت کاربر از هر سیستمی است . برای سنجش کیفیت سیستم ثبت مالیات آنلاین یک مدل سنجش درجه دوم با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه بالاتر امتحان شد. تحلیل عامل سلسله مراتبی ، کیفیت سیستم اطلاعاتی مدل مورد سنجش را در زمینه تحقیق پشتیبانی کرد . تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادلات ساختاری تایید شد که در نتیجه سوابق کیفی به شدت بر رضایت مالیات دهنده از سیستم ثبت مالیات آنلاین اثر گذاشتند . عوامل کیفیت سیستم و کیفیت اطلاعات در سنجش رضایت مالیات دهنده مهمتر از کیفیت خدمات بودند که نشاندهنده این است که خروجی های سیستم و توانایی پردازش برای مالیات دهنده از اهمیت بیشتری برخوردار است . براساس یافته ها ، مفاهیم مربوط به سیستم ثبت مالیات آنلاین مورد بحث قرار گرفت . در نهایت محدودیتها هم ارائه شدند .

کلمات کلیدی : سیستم ثبت مالیات آنلاین ، رضایت مالیات دهنده ، کیفیت اطلاعات ، کیفیت سیستم ، تحلیل عامل درجه دوم

۱- مقدمه:

با ظهور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ( ICTs ) رقابت شدید و رشد سریعی در بسیاری از وظایف و فرایندهای سازمانی به وجود آمده است . بسیاری ازسازمانها و نمایندگان دولتی استفاده بالقوه از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات را برای تحویل خدمات کاوش میکنند . امروزه دولت الکترونیک از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای ارتقا مشارکت شهروندی، انتشار اطلاعات، فراهم کردن خدمات و اداره کردن سیستمهای دولتی استفاده میکند . قابلیتهای دولت به شهروند ( G2C ) دولت به تجارت ( G2B ) و دولت به دولت ( G2G ) دارند تبدیل به قابلیتهای معمولی میشوند .

تایوان اخیرا چندین نوع از قابلیتهای الکترونیکی را در نمایندگیهای دولتی اش توسعه داده است . به منظور اینکه برای شهروندانش دسترسی مستقیم به سیستمهای پشتیبانی خدمات ( خدمات آنلاین ) را فراهم کند ، خدماتی چون ثبت مالیات ، قابلیت راننده و موتور الکترونیکی ، امنیت عمومی ، مراقبتهای بهداشتی و تسهیلات الکترونیکی را ارائه نموده است . از آنجایی که تایوان تلاش قابل ملاحظه ای را صرف کرده برای اینکه خدمات را برای شهروندانش ارتقا دهد این بسیار مهم است که بداند آیا قابلیتهای الکترونیکی نیاز های شهروندان را پاسخگو هست یا خیر ؟ مخصوصا ما باور داریم کهاز زمانیکه این سیستمها هدف داشته اند تا خدمات اجتماعی را بهبود ببخشد رضایت کاربر از سیستم خدمات آنلاین باید یک رابطه کلیدی با نمایندگان دولتی و مسئولان اداری داشته باشد. ما بنابراین برروی رضایت مالیات دهنده از یک سیستم آنلاین ثبت مالیاتی مطالعه کردیم .

۱-۱)سیستم ثبت مالیات بر درآمد شخصی الکترونیکی در تایوان :

اداره مالیات ملی ( NTA ) ، نماینده مالیاتی دولت تایوان، مسئول جمع آوری مالیات از هر دوی اشخاص و شرکتهاست و به اشخاص ۳ روش اصلی را برای ثبت مالیات بر درآمد شخصی کنونی شان پیشنهاد میکند : دستی ، اینترنت و بارکد دوبعدی ( ۲D ) . ثبت دستی یک روش سنتی است در طی فصل ثبت مالیات در ماه می ، شهروندان مالیات دهنده یک فرم چاپ شده دولتی استاندارد را با دست پر میکنند و آنرا به نماینده مالیاتی شخصا یا به وسیله پست تحویل میدهند . نماینده مالیات سپس اطلاعات اظهارنامه مالیاتی را از طریق دستی یا فرایند تصویری وارد کامپیوتر میکنند . ثبت داده ها کسل کننده است و هفته ها و ماهها طول میکشد تا این وظیفه به درستی و به دقت انجام شود . شهروندان عادت کرده اند که به طور دستی اظهارنامه های مالیاتی را پر کنند .

NTA ثبت بارکد دوبعدی را راه انداخته است همانند ثبت ۱۰۴۰PCکه همزمان با ثبت اینترنتی بوسیله خدمات دولتی داخلی آمریکا فراهم شده است. یک بارکد مجموعه ای از نوارهای ( معمولا سیاه ) روی یک زمینه روشن است که مستقیما بوسیله کامپیوتر بررسی و خوانده میشود . بارکدها به سرعت و بدون اشتباه بصورت مجازی به وسیله سیستم بارکدخوان تفسیر میشوند . نشانه های دو بعدی داده ها را از هر دو جهت کثرت و وسعت رمزگذاری میکنند . بنابراین یک نشانه تک میتواند به طور قابل ملاحظه ای داده های بیشتری را ذخیره کند تا یک نشانه تک بعدی . برای مثال یک نشانه میتواند حجم وسیعی از تمبرهای پستی را دارا باشد که به طور بالقوه ای قادر است هزاران حروف الفبایی را ذخیره کند . مالیات دهنده میتواند از یک نرم افزار مالیاتی استفاده کند برای اینکه داده های مربوطه را وارد کند و سپس به آسانی از برنامه ها برای انجام دادن محاسبات مورد نیاز استفاده کند . پس از اتمام کار دو ، سه صفحه اظهارنامه مالیاتی و نشانه بار کد دوبعدی با پرینتر جوهرافشان یا لیزری چاپ میشود . و به اداره مالیات فرستاده میشود . در طی عملیات ثبت سیستم بارکد دوبعدی مانند یک دیسک کاغذی یا داده های الکترونیکی کاغذی قابل مبادله عمل میکند که داده ها را ذخیره و انتقال میدهد . همچنین یک اسکنر بارکدی ، بارکد دوبعدی را پس از رسیدن اظهارنامه مالیاتی به مسئولین دولتی مالیات به سیستم نماینده انتقال میدهد. این سیتم مزایای روشنی را ارائه میدهد . این فرایند بررسی بدون اشتباه است ، داده ها به سرعت گرفته میشود به علاوه ثبت مستقیم و هزینه غیر مستقیم برای مالیات دهنده و دولت حذف شده اند همچنین برای آندسته از مالیات دهندگانی که به گواهی کلیدی عمومی صادر شده توسط دولت دست پیدا نکرده اند سیستم یک گزینه ای را برای ثبت الکترونیکی فراهم میکند .

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد