مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M525

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

 

عنوان انگلیسی:

A Roadmap to Green Supply Chain System through Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation

چکیده فارسی:

زنجیره ی تامین سبز یک سیستم زنجیره ی تامین است که بر روی جنبه های محیطی و بهره وری انرژی مورد استفاده تمرکز می کند. اگر یک سیستم قادر باشد همه ی اطلاعات مربوط به اثر محیطی را ردیابی کند، یک زنجیره ی تامین سبز به دست خواهد آمد. با این حال یک زنجیره ی تامین سبز بدون پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان ها محقق نخواهد شد. ERP، سیستم یک پارچه ی اطلاعات است که بر فرایندهای تولید از مواد خام تا محصولات نهایی نظارت می کند. با این وجود پیاده سازی موفق ERP به چهار عامل بحرانی بستگی دارد: تعریف موارد تجارت، آماده سازی سیستم و کاربران، پایدار ساختن برای دست یافتن به عملیات معمولی و هم چنین نگه داری و ارتقا. به علاوه یادگیری سازمان (یاد گرفتن از تجربیات خود و دیگران)، جزء کلیدی دیگری برای پیاده سازی موفق است. در آخر اما با اهمیت برابر، برنامه ریزی فرایند از مدل “آن طور که هست” به “آن طور که می خواهیم باشد” نیز یک تکنیک قوی است که با شناسایی مدل های فرایند کنونی و آتی، پیاده سازی را آسان می کند. ضمن این که کارهای برجسته ی ERP برای یک زنجیره ی تامین سبز باید شامل قابلیت نگه داشتن و ردگیری داده های محیطی از مواد خام تامین کنندگان باشد تا یک گزارش محیطی را برای هر محصول، از مواد خام تا محصول نهایی آماده کند تا داده های محیطی مربوط به لجستیک و انتقال را نگه داشته و متناسب با نرم افزار ERP استفاده شده توسط تولیدکنندگان ثالث باشد.

  1. ۱. مقدمه

برنامه ریزی منابع سازمانی  یک سیستم یک¬پارچه است که برای خودکارسازی و یک¬پارچه ساختن فرایندهای تجاری و عملیات با یکدیگر طراحی شده است. این امر یک تابع مطلوب است که راه را برای سازمان ها باز می کند تا عملکرد داشته باشند، به ویژه زنجیره ی تامین که دوستدار محیط زیست است. با این حال، پیاده سازی ERP به تلاش های سازمانی بسیار نیاز دارد و شرکت های زیادی شکست می خورند یا به سودی که قبل از پیاده سازی انتظار داشتند، دست نمی یابند. به این خاطر، کارهای پژوهشی بسیاری برای شناسایی عوامل و رویکردهای بالقوه انجام شده است که با موفقیت به هدایت شرکت به سوی پیاده سازی کمک کرده است. در این پژوهش، با کمک ERP برنامه ای به سمت زنجیره ی تامین سبز به وضوح شرح داده شده است. به عوامل بحرانی موفقیت که در موفقیت پیاده سازی مهم هستند، پرداخته شده است در حالی که رابطه ی آن با ERP نیز با دنبال کردن ترتیب منطقی پیاده سازی روشن گردیده است. به علاوه نقش نگاشت فرایند نیز مانند خصوصیات سازمانی چگونگی یادگیری از روی شکست ها، نشان داده شده است و چگونگی اثرگذاری آن ها بر روی موفقیت پیاده سازی بررسی شده است. در نهایت، خصوصیات مطلوب سیستم ERP که به زنجیره ی تامین سبز ختم می شود، فهرست شده و توضیح داده شده است در حالی که مدل یک پارچه برای پیاده سازی ERP پیشنهاد گردیده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد