مقاله انگلیسی ترجمه شده : چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M573

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی ترجمه شده :  چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند

عنوان انگلیسی:

How unplanned changes emerge while implementing a Project Management Information System (PMIS) in a complex multi project R&D environment

چکیده فارسی:

در زمان اجرای سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS) تجربه کردم که علیرغم یک برنامه اجرایی تصویب شده، تعاملات محلی کوچک می تواند تغییرات برنامه ریزی نشده بزرگی را ایجاد کند. در نقش من به عنوان یک مشاور اجرایی، من بخشی از سیاست، وفاداری، اضطراب، قدرت و مغایرت هستم که روند اجرا را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور درک بهتری از آنچه که اتفاق می افتد و چگونگی تحت تاثیر قرار دادن اجرا و نقش شخصی من، یک رویکرد روایی بازتابی پژوهش را به عنوان یک عمل مورد استفاده قرار دادم (خود- فرهنگ نگاری). پس از انعکاس من در کنار ادبیات از گفتمان غالب هم چنین یک دیدگاه جایگزین پیچیده به نام دیدگاه فرآیندهای پاسخگو پیچیده مربوطه را مورد مطالعه قرار دادم.

نتیجه گیری اصلی این است که دیدگاه فرآیندهای پاسخگو پیچیده درمورد آنچه که در واقع اتفاق می افتد، بینش اضافی را ارائه می دهد. این به من کمک کرد تا فرضیات خود را در مورد اجرا بی اعتبار بدانم. در این رابطه هر دو دیدگاه مکمل هستند و نیازمند تحقیقات بیشتر هستند.

واژه های کلیدی: مدیریت چند پروژه ای؛ پیاده سازی؛ تغییر قدرت؛ پیچیدگی؛ پاسخ.

  1. ۱. مقدمه

در زمان اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط R&D چندپروژه ای پیچیده، تجربه کردیم که رویدادهای کوچک بدون برنامه ریزی با بیشترین تاثیر اتفاق می افتند، معیارهای موفقیت از پیش تعریف شده تغییر می کنند، موافقت ها تحقق نمی یابند، مقاومت به سختی مورد توجه قرار می گیرد و موفقیت تنها بصورت داخلی پذیرفته می شود. در بازار رقابتی کنونی، اهمیت توسعه محصول پیوسته در حال رشد می باشد. در تلاش  روزمره برای بهبود خروجی محیط R & D یک مدیر مسئول R & D از شرکت خواسته تا یک رویکرد مدیریت چند پروژه ای را توسعه دهد و آن را اجرا نمایند. در یک محیط چند پروژه ای با توجه به اینگوالد و جربرانت  (۲۰۰۳) پیچیدگی تخصیص منابع چالش اصلی می باشد. زیکا-ویتورسن و همکاران  (۲۰۰۶) خطر اضافه بار پروژه و اثرات مخرب آن را مورد بررسی قرار می دهد. بخشR & D  بررسی شده، یک محیط پروژه معمولی است که در آن همان افراد به طور همزمان در چندین پروژه (اینگوالد و جربرانت، ۲۰۰۳)  کار می کنند.

از آنجا که تجربه در طول اجرای PMIS نقش من را به عنوان مشاور تحت تاثیر قرار داده بود برای استفاده، یک رویکرد روایی بازتابی را انتخاب کردم که آنچه را که در طول سابقه کار من به عنوان یک کارور انعکاسی اتفاق افتاد را توصیف می کند (برینگمن ، ۲۰۱۲). تجربه روزانه من به طور جدی بکار گرفته شد. بنابراین این تحقیق از یک دیدگاه “از درون” ( شوتر ، ۲۰۱۲) انجام می شود. من یک ناظر خارجی نیستم، بلکه بخشی از فرایند می باشم. روش‌شناسی فرهنگ‌شناسی خودکار، در تحقیق یک تجربه شخصی، یک بینش ناگهانی در زندگی من (دنزین ،۲۰۱۳ )، بسیار مناسب است. هدف فرهنگ شناسی خودکار برای الیس و بوچنر  (۲۰۰۰) اینست که ” با درک از خودتان به روش های عمیق تر دست پیدا کنید و با درک خود، درک دیگران را به همراه آورید” (صفحه ۷۳۸).

ساختار این مقاله به شرح زیر است. گام اول روایی می باشد، که تجربه شخصی نویسنده در طول اجرای PMIS (پاراگراف ۲) توصیف می کند. ثانیا او  بازتاب شخصی در آنچه که او در طول فرآیند تجربه کرده است و به آنچه  که او می اندیشید (پاراگراف ۳) استفاده خواهد کرد. در ادبیات موازی در مورد اجرای(پروژه) سیستم های اطلاعاتی مدیریت مورد بررسی قرار می گیرند (پاراگراف ۴). کانیل و باکن  (۲۰۱۲) ، یاگوتکار و گیل  (۲۰۱۲)  روشن ساختند که برای اجرای موفق PMIS اطلاعات با کیفیت بالا مورد نیاز است. موضوع مهم دیگر در ادبیات پذیرش سیستم های مدیریت اطلاعات است. لگریسا و همکاران ، (۲۰۰۳)  مدل پذیرش فناوری پیشنهاد شده (TAM) از دیویس  (۱۹۸۹). واگل  (۱۹۹۸) را مورد بررسی قرار دادند. فویی-هون نا  و همکاران عوامل موفقیت را برای اجرای سیستم اطلاعات مدیریت مورد مطالعه قرار دادند. که لپونت و ریوارد  یک مدل فرایند مقاومت در طول اجرا، که سلندر و هنفریدسن  (۲۰۱۱) با بدبینی توسعه وبسط داده بودند را مورد تحقیق قرار دادند.

به دنبال درک بهتر، به یک دیدگاه جایگزین، رویکرد فرآیندهای پاسخگو پیچیده دست یافتیم (استیسی، گریفین و شاو  ۲۰۰۰؛ استیسی، ۲۰۱۱).  استیسی (۲۰۱۱)  به  تعاملات محلی اشاره  می کند، که می تواند منجر به الگوهای جهانی شود که این سازمان ایجاد (پاراگراف ۵)  می کند. تئوری فرآیندهای پاسخگو پیچیده بر رفتار و تعامل انسان تمرکز دارد، به این معنی  اینست که تنها عوامل در یک فرایند، افراد هستند و از آنها به عنوان ایجاد کننده یک سیستم یاد نمی شود (گروت ، ۲۰۰۹ با اشاره به استیسی ۲۰۱۱).

در پاراگراف ۶ مقاله تغییرات کاملا غیر منتظره را نشان می دهدکه بسیار سریع اتفاق می افتد. در پایان، نتیجه گیری که برای ادبیات در درک آنچه که طی اجرای PMIS رخ می دهد، کامل کننده است، را دنبال می کند. تحقیقات بیشتر توصیه می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد