دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده سهامداران عمده و تحقیقات حسابداری

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۳۹ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h60

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده سهامداران عمده و تحقیقات حسابداری

عنوان انگلیسی:

Large shareholders and accounting research

چکیده فارسی:

سهامداران بزرگ، به طور بالقوه، عنصر بسیار مهمی از سیستم حاکمیت شرکتی می باشند. در حالی که پژوهش تحلیلی به طور معمول در بزرگی سهامداران مبهم می باشد، در عمل تغییرات مهمی در نوع مالکان بزرگ وجود دارد (و در انواع مختلف مالکان بزرگ، می تواند نقش حکومتی بسیار متفاوتی ایفا کند). پس از بررسی خلاصه و از استدلال استاندارد هزینه های سازمانی، در این مقاله، من بر ناهمگونی مالکیت متمرکز تأکید کرده و به طور ویژه، بر نقش خانواده ها، نهادها، دولت ها و مالکیت کارمندان توجه داشته ام. همچنین نقش سهامداران بزرگ در شرکت های خصوصی که در آنها مالکیت، گرایش به متمرکزتر شدن نسبت به شرکت های تجاری عمومی دارند، را توضیح داده ام. در نهایت، به طور خلاصه، تغییرات ساختار مالکیت در سراسر کشور منتخب را شرح داده ام.

کلید واژه ها: سهامداران بزرگ، هزینه های سازمانی، مالکان کنترل کننده، مالکان اقلیت، شرکت های خصوصی، بین الملی

مقدمه

این مقاله براساس سخنرانی اصلی من در همایش ویژه  CJAR2012 در CEIBS شانگهای می باشد. موضوع این کنفرانس، “سهامداران بزرگ” بود و من مفتخر بودم به فرصت ارائه شده برای ایجاد برخی نظرات در مورد اینکه چگونه سهامداران بزرگ برای تحقیق حسابداری مهم می باشند. من باید به سرعت بگویم که چندین مطالعه بررسی به خوبی ذکر شده در اداره امور شرکت ها در حسابداری، اقتصاد، امور مالی و مدیریت وجود دارد.

بنابراین، در این مقاله من در تلاش برای یک بررسی کامل در مطالعات سهامداران بزرگ نخواهم بود. در عوض، تصمیم گرفته ام تا بریکی از جنبه های خاص- عدم هماهنگی سهامداران بزرگ- تمرکز داشته باشم. ما به دانشجویان دکترای خود می گوییم که آنها باید مبنای تحقیق خود را بر نظریه حد امکان قرار دهند. حداقل در حسابداری مالی  “نظریه” که به آن اشاره شده است، اغلب تحقیقات تحلیلی مبتنی بر اقتصاد می باشد. در دانشگاه Rotman، ما تأکید مشابهی بر نظریه داشتیم و من شخصا به مهار کار خود در تئوری، به شدت معتقد هستم.

با این حال، بسیاری از مدل های تحلیلی، هنگامی که توصیف می کنند که دقیقا چه کسانی سهامداران بزرگ هستند و چگونه عمل می کنند، مبهم می باشند همانطورکه این مقاله مشخص خواهد کرد، در واقع تنوع قابل توجهی در نوع سهامداران عمده ای که ما مشاهده می کنیم، وجود دارد و احتمال آن بسیار زیاد است که اینها اثرات متفاوتی بر نتایج علاقه مندی محققین حسابداری داشته باشند. از این رو، خواننده می تواند این مقاله را همچنین با نام “توجه به زمینه” که مطالعه در آن انجام شده است، مورد توجه قرار دهد.

به عنوان مثال، من مطالعات نوع “مبنی بر مورد” را تشویق خواهم کرد، که به یک شکل خاص ، سهامداران عمده را عمیق تر کاوش می کنند، مانند شرکت های دولتی در چین. می خواهم سه نکته کوتاه پیشنهاد دهم. نخست، همانطورکه قبلا ذکر شده است، بررسی های جامع تر دیگری در مورد مسائل حاکمیت شرکتی وجود دارد و توصیه می کنم که خوانندگان، در صورت مرتبط بودن، اینها را کنکاش کنند. سپس، اگرچه من چندین نوع مختلف از سهامداران عمده را در نظر گرفته ام، صراحتا می توانم انواع دیگری را مشمول سازم (مثلا اثر سهامداران خارجی).

در نهایت، مسائل اقدامات مهمی در تعریف سهامداران عمده وجود دارد (با استفاده از برش ها، مالکیت های بزرگ متعدد؛ نسبت های تمرکز؛ درصدهای مالکیت در مقابل حق رأی، توجه غیرخطی بالقوه؛ شکل سازمانی وغیره). بخش۲، بررسی مختصری از استدلال های جنسن کلاسیک و مکلینگ (۱۹۷۶) را ارائه می دهد و هردوی هزینه های سازمانی عمودی و افقی را مورد بحث قرار می دهد. همچنین نقش دومین سهامداران عمده را توضیح داده و بررسی می کند که چگونه سهامداران عمده، مشاهدات خود را عملی می کنند. بخش۳، براینکه سهامداران عمده چه کسانی هستند، متمرکز می شود. این فصل، نقش خانواده ها، نهادها، دولت ها و مالکیت کارمندان را در نظر می گیرد. سهامداران عمده مخصوصا در شرکت های خصوصی برجسته می شوند و بخش۴، پژوهش های مربوط به این شرکت های بسیار مهم از نظر اقتصادی، را خلاصه می کند. بخش۵ شامل بررسی متغیرها در تمامی کشورهای انتخاب شده در انواع مالکیت حاکم می باشد و بخش۶ نتیجه گیری می کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد