مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد قضاوت های افشاگری مدیران

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h208

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد قضاوت های افشاگری مدیران

عنوان انگلیسی:

The effects of a reasonable investor perspective and firm’s prior disclosure policy on managers’ disclosure judgments

چکیده فارسی:

قوانین امنیتی و استانداردهای حسابداری نشان می دهند که انتظارات سرمایه گذاران منطقی موضوع مهمی برای قضاوت های افشاگری می باشد. رگولاتورها ابراز نگرانی کرده اند که بسیاری از قضاوت های افشا بدون توجه کافی به اینکه چگونه سرمایه گذاران اطلاعات را ارزیابی می کنند انجام می شوند. با این حال، ادبیات روانشناختی نشان می دهد که ممکن است افراد با مشکلاتی با توجه به حقایق از دیدگاه دیگری روبرو شوند. ما انجام دو آزمایش برای بررسی اینکه آیا برانگیختن مدیران برای اقتباس دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی توصیه های افشای آنها در مورد یک تغییر منفی احتمالی در انتظارات درآمد شرکت خود تحت تاثیر قرار می دهد، و اینکه آیا این تاثیر از طریق سیاست افشای پیشین شرکت تحت تاثیر قرار می گیرد (شناخت اینکه اولویت گذشته به سمت هیچ افشایی در مقابل ناشناخته گرایش خواهد داشت). ما در می یابیم که مدیران با تجربه احتمالا افشا را زمانی که آنها برای اقتباس دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی تحریک می شوند در مقایسه با زمانی که آنها تحریک نمی شوند توصیه می کنند و این تاثیر زمانی استوار تر است که سیاست افشای پیشین شرکت ناشناخته باشد

  1. مقدمه
    قوانین امنیتی و استانداردهای حسابداری در سراسر جهان نشان می دهند که مدیران دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی را زمانی در نظر می گیرند که آنها این موضوع را ارزیابی می کنند اینکه شرکت ذکر شده آنها موظف به اطلاع افراد سرمایه گذار از رویدادها و شرایطی که می تواند اساسا قیمت اوراق بهادار شرکت آنها را تحت تاثیر قرار دهد می باشد. در واقع، کلمات “فرد معقول”، و سرمایه گذار معقول در قانون بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا رایج می باشد.  با این حال، تنظیم کنندگان نگران می باشند که مدیران بسیاری از قضاوت های افشا را بدون توجه کامل به موضوع افشا از معیار اینکه چگونه یک سرمایه گذار منطقی اطلاعات را ارزیابی می کند انجام می دهند( پوزن ،۲۰۰۸، ص. ۸۰). تحقیق همچنین نشان می دهد که قضاوت های افشای مدیران شرکت بوسیله اولویت ها و تجربیات شرکت آنها برای روشی که افشا مدیریت می شود تحت تاثیر قرار می گیرد( از این پس به عنوان سیاست افشای پیشین شرکت ) (به عنوان مثال، بمبر، جیانگ، و وانگ، ۲۰۱۰  ‘؛ گیبنز، ریچاردسون ، و واترهاوس، ۱۹۹۰؛ هلند، ۲۰۰۵). با توجه به نیاز اتخاذ دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی در هنگام تصمیم گیری های افشا، مطالعه ما به بررسی این می پردازد که آیا مدیران به توصیه افشای یک تغییر منفی احتمالی در انتظارات درآمد شرکت آنها زمانی که به اقتباس دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی تحریک می شوند تمایل دارند و اینکه زمانیکه مدیران متوجه شدند که سیاست افشای پیشین شرکت به سمت هیچ گونه افشایی متمایل نشده است این تاثیر افزایش یا کاهش می یابد. مطالعه ما به بررسی سوالات تحقیق در زمینه محیط افشای مستمر استرالیا (CD) می پردازد هر چند یادآوری می شود که تعهدات CD مربوط به بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کانادا، هنگ کنگ، نیوزیلند، سنگاپور و انگلستان می باشد. مقررات CD  استرالیا مستلزم آن است که شرکت اطلاعاتی را که یک شخص معقول انتظار دارد که یک تاثیر مهم بر قیمت و یا ارزش اوراق بهادار آنها داشته باشد به سرعت افشا نماید، جز اینکه استثنائات خاص از جمله که  فرد منطقی انتظار دارد که اطلاعات فاش نشوند انجام گیرد. علیرغم اهمیت مفهوم سرمایه گذار منطقی، شواهد تجربی کمی در مورد تاثیر آن بر قضاوت فراهم کنندگان، کمیته های حسابرسی یا حسابرسان وجود دارد (برای یک استثنا التریو، کانگ، و  پیچر، ۲۰۱۵ را ببینید که دیدگاه قضاوت حسابرسان را بررسی می کند).
    پژوهش در روان شناسی نشان می دهد هنگامی که افراد توانایی توجه به دیدگاه شخص دیگر را دارند (دیویس، ۱۹۸۳؛ اپلی، ۲۰۰۸؛ اپلی و کاروسو، ۲۰۰۹؛ کیسار و بار ، ۲۰۰۲)، ممکن است با مشکلاتی فراتر از دیدگاه خود برای در نظر گرفتن حقایق از دیدگاه دیگری روبرو شوند (به عنوان مثال، اپلی و کاروسو،۲۰۰۹؛ اپلی، کیسار، بوون، و گیلوویچ، ۲۰۰۴). علاوه بر این، پژوهش روانشناختی در مورد تاثیر استدلال انگیزه نشان می دهد که افراد در ارزیابی اطلاعات و قضاوت بی طرفانه زمانی که آنها در رسیدن به یک نتیجه خاص سهیم هستند با مشکلاتی روبرو می شوند (کوندا،۱۹۹۰). به عنوان مثال، افراد شواهدی را که از نتایج مورد نظر آنها برای مهم تر بودن حمایت می کند و داشتن پیامدهای استوار تر از شواهد متناقض با نتیجه مورد نظر خود قضاوت می کنند (به عنوان مثال، دیتو و لوپز، ۱۹۹۲؛ لورد، راس، و لپر، ۱۹۷۹). تحقیق حسابداری کشف می کند که، با توجه به ابهام کافی، قضاوت های حرفه ای حسابداری برای تاثیرات استدلال هیجانی دارای انگیزه آسیب پذیر می باشند (هکنبرک و نلسون، ۱۹۹۶؛ کادوس، کندی، و پیچر، ۲۰۰۳ ؛پیچر ، پییرسی، ریچ، و تابز، ۲۰۱۰) و قبل از اولویت های از قبل موجود برای رسیدن به یک نتیجه مورد نظر به طورغیر مستقیم قضاوت های افراد  باتجربه از طریق شیوه ای که در آن اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرند تحت تاثیر قرار می دهند (به عنوان مثال، ویلکس، ۲۰۰۲). زمانیکه مدیران اولویت های روشن در مورد انتخاب های گزارش گری مالی خود دارند (بمبر و همکاران، ۲۰۱۰)، ما استدلال میکنیم زمانیکه مدیران دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی را مد نظر قرار نمی دهند آنها ممکن است از عدم قطعیت در مورد یک مسئله افشا برای توصیه افشای نفی شخصی تا زمانی که خروجی افشا آنها توجیه پذیر باشد استفاده نمایند. مقاله ما گزارش نتایج حاصل از دو آزمایش راگزارش می دهد. در آزمایش اول، ما دستکاری اینکه آیا مدیران برای بررسی دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی (ترغیب در مقابل عدم ترغیب) و دانش سیاست افشای پیشین شرکت (شناخته شده، اینکه اولویت گذشته آن به سمت هیچ افشایی متمایل نمی شود، در مقابل ناشناخته) جهت بررسی تاثیر بر قضاوت های افشا برای یک موضوع جدید افشای ذهنی تحریک می شوند. مدیران ارشد با تجربه امور مالی، اساسا منشی های شرکت هستند، که یک توصیه افشا بر اینکه آیا تغییر منفی احتمالی در انتظارات درآمد شرکت باید افشا شود انجام می دهند. نتایج ما
    نشان می دهد که مدیران افشایی را توصیه  می کنند که حمایت بیشتری از افشای یک تغییر منفی در انتظارات درآمد زمانی که آنها  دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی را در مقایسه با زمانی که آنها تحریک نمی شوند اقتباس می کنند و این تاثیر زمانی استوار تر است که مدیران سیاست افشای پیشین شرکت را نمی دانند. ما آزمایش دوم برای اینکه نتایج ما برای روشی که مدیران برای در نظر گرفتن دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی هنگام توصیه افشای تحریک می شوند انجام می دهیم. ما آزمایش را طراحی می کنیم که شامل یک رویکرد غیر مستقیم برای تحریک توجه مدیران به دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی می باشد. این رویکرد به ما اجازه می دهد که به بررسی تاثیر تحریک سرمایه گذار منطقی بر توصیه های افشای مدیران در زمان کاهش تاثیرات احتمالی تقاضا پردازیم. در آزمایش ۱ × ۳ ، ما دستکاری سریع سرمایه گذار منطقی مورد استفاده در آزمایش اول را تکرار می کنیم (به عنوان مثال، مدیران تحریک می شوند که دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی را اتخاذ کنند یا خیر) و همچنین یک وضعیت ترغیب جدید را اضافه میکنند که در آن مدیران این احتمال را که موضوع افشا تصمیم سرمایه گذاری یک سرمایه گذار منطقی را پیش از توصیه افشای خود تحت تاثیر قرار می دهد را بررسی می کنند. ما متوجه می شویم که مدیران در هر دو شرایط تمایل دارند که افشای یک تغییر منفی احتمالی در انتظارات درآمد شرکت خود نسبت به مدیران در شرایط عدم ترغیب توصیه می کنند. تجزیه و تحلیل اضافی ما نشان می دهد مدیرانی که برای اقتباس دیدگاه یک سرمایه گذار منطقی تحریک می شوند تمایل دارند دلایلی را برای و در برابر افشای یک تغییر منفی احتمالی در انتظارات درآمد شرکت آنها در نظر گیرند. این نشان می دهد که اقتباس دیدگاه ممکن است یک مکانیزم موثر برای کاهش تاثیرات ناخواسته در تفسیر و ارزیابی اطلاعات باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد