مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سازه ها در مدیریت استراتژیک

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲  صفحه word

کد محصول:M494

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سازه ها در مدیریت استراتژیک

عنوان انگلیسی:

Constructs in Strategic Management

چکیده فارسی:

اندازه گیری سازه یکی از مبانی بسیار مهم تحقیق در هر زمینه ای است. در غیاب متغیرهای عملی اندازه گیری در ضمن مطالعات، تلفیق و درهم آمیختن بخشهای مختلف تحقیق و ایجاد خطوط راهنمای مناسب برای مدیران، کار بسیار دشواری خواهد بود. هدف این موضوع، پیشبرد شیوه های اندازه گیری توسط دانشمندان مدیریت استراتژیک می باشد که شامل ۶ مقاله از چشم اندازهای مختلف است. ما به توضیح محتوای مدیریت استراتژیک و اندازه گیری خواهیم پرداخت، مقالات موضوعی در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نهایت با دادن پیشنهاداتی برای نویسندگان، به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی سازه و اندازه گیری سازه – مدیریت استراتژیک – خطای اندازه گیری – روایی

مدیریت استراتژیک یکی از جوانترین شاخه ها در سلسله مراتب مدیریت است. با توجه به جوان بودن حوزه مدیریت استراتژیک چندان تعجب آور نیست که این حوزه همواره به دلیل عدم دقت در روش ها مورد انتقاده قرار گرفته است. اندازه گیری سازه به عنوان جنبه ای از روشهای تحقیق سازمانی برجسته می شود و تا به امروز تاکیدات محدودی بر روی این سازه ها در حیطه مدیریت استراتژیک انجام گرفته است. بنابراین ما تمایل داریم تا بحثی پیرامون موضوع ” اندازه گیری سازه ها در مدیریت استراتژیک ” داشته باشیم. در ابتدا کار را با بیان خلاصه ای از زمینه مربوط به قوانین و اهمیت اندازه گیری سازه ها در مدیریت استراتژیک (که تاریخچه کاربرد آنها را نشان می دهد) آغاز می کنیم. سپس به توضیح هر یک از مقالات مربوط در این زمینه خواهیم پرداخت. مقالات شامل تفاسیر و تجزیه تحلیل های اصلی در هر دو حالت کمی و کیفی می باشند و کلیه موضوعات برجسته را پوشش می دهند. نهایتا به نتیجه گیری و بیان دستوراتی برای مطالعات آتی و همچنین پیشنهادات کاربردی برای نویسندگان، خواهیم پرداخت.

به طور کلی امیدواریم این تحقیق به تشویق محققان حوزه مدیریت استراتژیک بپردازد تا مطالعه عمیق تری در زمینه اندازه گیری سازه های بنیادی به عنوان مبنایی برای گسترش دامنه مدیریت استراتژیک داشته باشند.

روندهای اندازه گیری سازه ها در مدیریت استراتژیک

حدود سی سال پیش ونکاترامن و گرانت (۱۹۸۶) یک ارزیابی ده مرحله ای از اندازه گیری سازه ها در مدیریت استراتژیک ارائه داده اند. آنها کار خود را با در نظر گرفتن عوامل متعددی که اهمیت اندازه گیری را نشان می دادند، آغاز کردند : روند رو به رشد کاربرد مدل های تجربی با مقیاس بزرگ، خطای بالقوه اندازه گیری جهت تاثیرگذاری بر نتایج تحقیقات و خطر دادن توصیه های نادرست به دلیل اندازه گیری های ضعیف. به طور کلی، ونکاترامن و گرانت در مورد بسیاری از جنبه های اندازه گیری سازه در مدیریت استراتژیک دیدگاه انتقادی داشتند. به طور خاص، آنها به برجسته سازی چالش های زیر پرداختند: اعتماد کردن بر متغیرهای طبقه بندی شده، کاربرد شاخص های منفرد، ارزیابی نامناسب روایی و ابهام درمورد سطوح اندازه گیری.

ارزیابی های مشابهی در مطالعات و تفاسیر مرتبط دیگر به چشم می خورد. (به عنوان مثال هیت و بوید ۲۰۰۴، کچن بوید و برگ ۲۰۰۸، مونتگومری ورنافلت و بلک ریشان ۱۹۸۹، اسنو و توماس ۱۹۹۴) به موازات کارهای محققان مدیریت استراتژیک مشکلات مشابهی را می توان در دیگر حوزه های مدیریت نیز یافت. به طور مثال، تجزیه تحلیل محتوای مقالات منتضر شده در مجلات مختلف بین سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ استفاده گسترده از شاخص های منفرد و ناتوانی در گزارش داده هایی با قابلیت اطمینان را نشان داد. همچنین تحقیق کارآفرینی اخیر دارای الکوی مشابهی از شاخص های منفرد و توجه ناکافی به روایی و پایایی می باشد. (کروک، موریس و مادن ۲۰۱۰)

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد