مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M611

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه

عنوان انگلیسی:

Assessment of the Supply Chain Factors and Classification of Inventory Management in Suppliers’ Level of Fresh Vegetables

چکیده فارسی:

تصمیمات سیاست های موجودی در هر سطح در زنجیره ی تامین سبزیجات تازه در رابطه با دوره ی کوتاه مدت آنها (یعنی قابلیت استهلاک) با اهمیت به نظر می رسد و باید به کارآمدی هزینه از توزیع محصول نیز توجه شود. هدف این مطالعه، بررسی تامین کنندگان سبزیجات تازه و زنجیره ی تامین آن در ایالت یوگی کارتا در اندونزی می باشد. ارزشیابی عوامل با اهمیت از عملکرد زنجیره ی تامین بر اساس ترکیب روش ها فرایند سلسله مراتب تحلیلی[۱] APH و منبع عملیات زنجیره تامین[۲] SCOR تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که بیشتر عوامل تاثیرگذار بر عملکرد زنجیره تامین، عامل هزینه های نسبی (۳۱٫۰۴%) با هزینه ی تضمین تولید خرده ویژگی (۴۸٫۹۰%) می باشد. با این حال، مرجح ترین جایگزین ها، بازار مدرن می باشد و وزنش ۳۴٫۶% ، می باشد که بعد از آن عامل رستورانهای معمول (۳۲٫۵%) و رستوران های فرانشیزی (۱۸٫۴%) و بازارهای سنتی (۱۵٫۴%) از همه کمتر ترجیح داده شده است. در مورد مدیریت موجودی، دو گونه ی از موجودی وجود دارد: بررسی موجودی برای تولیدات غیرانحصاری و تعویق موجودی برای تولیدات منحصر به فرد از سبزیجات تازه.

واژگان کلیدی: سبزیجات تازه، مدیریت موجودی، زنجیره تامین، عوامل مهم

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد