مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFID: یک مطالعه موردی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M497

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی  ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFID: یک مطالعه موردی

عنوان انگلیسی:

Supply chain management with lean production and RFID application: A case study

چکیده فارسی:

این مطالعه شامل تولید ناب و تکنولوژی های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) برای بهتر کردن کارایی و اثربخشی مدیریت زنجیره تامین است. در این مطالعه، یک زنجیره تامین سه لایه ای مربوط به قطعات یدکی با حمل و نقل ناکارا، عملیات های ذخیره سازی و بازیابی مورد بررسی قرار گرفته است. ترسیم جریان ارزش (VSM) برای ترسیم مسیردهی وضعیت فعلی و مسیردهی وضعیت آینده (با تولید ناب و RFID) با گردش مواد، اطلاعات، و زمان مورد استفاده قرار گرفته است. آزمایشات ابتدایی نشان داد که زمان کلی عملیات      می تواند تا ۸۱% از مراحل فعلی تا آتی با استفاده از یکپارچه کردن RFID و ناب بودن ذخیره شود. بعلاوه، ذخیره سازی در زمان عملیات کلی، می تواند تا ۸۹% بوسیله انبارهای متقاطع افزایش یابد. بعلاوه، با استفاده از تکنولوژی RFID، هزینه نیروی کار مادامی که ظرفیت خدمت دهی فعلی در بین اعضا در زنجیره ارزش مورد مطالعه ما باقی است، می تواند بطور معنی داری کاهش یابد. تحلیل برگشت سرمایه نشان داد که روش پیشنهادشده هم اثربخش است و هم امکان پذیر.

واژگان کلیدی:RFID، تولید ناب، مدیریت زنجیره تامین

مقدمه

رقابت ذاتی شرکت ها را مجبور می کند که مطمئن شوند که تقاضای مشتری تا حد ممکن با پایین ترین هزینه جواب داده می شود. بنابراین، شرکت ها تلاش می کنند تا راه حل های جدید را برای بهبود کیفیت زنجیره ارزششان و همزمان کاهش هزینه های عملیاتیشان ایجاد کنند. در دهه های اخیر، تکنولوژی های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) توجهات زیادی را بخود جلب کرده اند (ساراک، ابسی، و داوزر- پیرز، ۲۰۰۸). همین طورف RFID بعنوان یک تکنولوژی مهم برای انقلابی کردن یک حیطه وسیع از کاربردهای مدیریت زنجیره تامین پدیدار شده است. سازمانهای زیادی در حال برنامه ریزی هستند، یا در حال حاضر RFID را در عملیاتهایشان به منظور بدست آوردن منفعت از کسب و کارهای اتوماسیون شده تر و کاراتر پذیرفته اند (شنگ، زیدالی، میتروکوتسا، و مامار، ۲۰۱۱).

تولید ناب بوسیله تویوتا تحت نامهای “سیستم تولید تویوتا (TPS)”، یا “تولید بهنگام (JIT)” در سالهای دهه ۱۹۶۰ معرفی شد (برون و میفورد، ۲۰۰۴؛ ریچهارت و هولوگ، ۲۰۰۷؛ تاج، ۲۰۰۸؛ وو، ۲۰۰۳). تولید بهنگام قصد دارد که ضایعات را حذف کند و تولیدشان را بوسیله استفاده از یک رویکرد بهبود مداوم بهتر کند، که شامل نگهداری فقط موجودی های لازم و نیز کاهش زمان های راه اندازی برای کاهش زمان های تاخیر، کاهش طول صف ها، و اندازه دسته ها برای رسیدن به کمترین میزان هزینه ها می باشد. تولید ناب به یکپارچه سازی ابزارهای متنوع در سیستم تولید و زنجیره تامین کمک می کند و روی حذف ضایعات تمرکز می کند تا هزینه ها کاهش یابند، کیفیت بهبود یابد، و زمان انتظار  کم شود، موجودی کم شود، و ازکارافتادگی تجهیزات هم کم شود. شرکت های متعددی تولید ناب را برای بهبود بهره وری و رقابت در طی قرن های اخیر بکار گرفته اند.

این مطالعه، کاربرد تولید ناب و تکنوژی RFID را برای بهبود کارایی پشتیبانی در یک زنجیره تامین سه لایه ای قطعات یدکی نشان می دهد. این زنجیره تامین شامل یک HQ (بخش مرکزی )، یک CDC (بخش توزیع مرکزی)، ۱۰ مرکز توزیع محلی (LDCs)، و کارگاه های تعمیر (RSs) می باشد. بخش مرکزی  و بخش توزیع مرکزی مسئول ارائه قطعات یدکی در ده مرکز توزیع محلی بر اساس یک مبنای روزانه هستند، و این مرکز توزیع محلی ها بطور منظم قطعات یدکی را برای بیش از ۴۰۰ کارگاه تعمیر محلی ارائه می کنند. بخش مرکزی  یک سیستم اطلاعاتی دارد (IS) و هر بخش توزیع مرکزی، مرکز توزیع محلی، و کارگاه تعمیر یک سیستم مدیریت انبارداری دارد (WMS). فضای بهبود در عملیات های جاری با گردش اطلاعات و گردش مواد در بین اعضا در مطالعات زنجیره تامین وجود دارد، و بنابراین این تحقیق روی تولید ناب و RFID برای افزایش اثربخشی و کارایی تمرکز می کند.

آزمایشات اولیه نشان داد که حدود ۹۹٫۵% میانگین سرعت خواندن بوسیله یک فرکانس خیلی بالای ثابت RFID خوان (UHF) و چهار آنتن نصب شده در بخش توزیع مرکزی و مرکز توزیع محلی در نقاط دریافت کالا/ ارسال کالا و برچسب های نامحسوس UHF چسبیده شده بر روی کارتنها یا پالتهاست. مزایا و هزینه استفاده از RFID در مدیریت زنجیره تامین تحلیل و توسعه داده شده اند، برای مثال، افزایش اثربخشی کل زنجیره تامین و کاهش هزینه نیروی کار. بعلاوه، این مطالعه تحلیل های برگشت سرمایه را (نرخ برگشت سرمایه) برای نشان دادن اینکه کاربرد RFID اثربخش و ممکن است، استفاده کرده است.

بقیه این مقاله به شکل زیر ارائه شده است. بخش ۲ یک مرور بر ادبیات های انجام شده دارد، و بخش ۳ عملیات های زنجیره تامین بدون RFID را مرور می کند. بخش ۴ یک فرایند زنجیره تامین جدید را با مفاهیم ناب بودن و RFID دوباره طرح ریزی می کند، و بخش ۵ توسعه کارایی را ارزیابی می کند و تحلیل نرخ برگشت سرمایه را ارائه می کند. بالاخره، بخش ۶ نتیجه ها را ارائه کرده و پیشنهاداتی را برای تحقیقات آتی می دهد.

 

  1. مرور ادبیات

در این بخش، ادبیات مرتبط با تکنولوژی RFID در کاربردهای زنجیره تامین، تولید ناب و ترسیم جریان ارزش (VSM)، و نرخ برگشت سرمایه مرور شده است.

 

۲٫۱٫ کاربرد RFID در زنجیره تامین

تکنولوژی های RFID چندین راه کمک به زنجیره تامین را از طریق ویژگی های پیشرفته شان مانند شناسایی منحصر بفرد محصولات، سهولت ارتباطات و اطلاعات بموقع و بروز مهیا می کنند (میشل و مک کاتی، ۲۰۰۵؛ سایگین، سارانگاپانی، و گراسمن، ۲۰۰۷). پیشرفت از طریق RFID می تواند به انواع متفاوتی از زنجیره های تامین دیده شود مانند مدیریت انبارداری، مدیریت حمل و نقل، زمان بندی تولید، مدیریت سفارش، مدیریت موجودی و سیستم های مدیریت دارایی (بانکز، هانی، پاچانو، و تامپسون، ۲۰۰۷).

RFID می تواند رهگیری محصولات و مشاهده آنها را در سرتاسر زنجیره تامین کلی بهبود بخشد، و همچنین می تواند فرایندهای عملیاتی را قابل اطمینان تر کند و آنها را تسریع کند مانند رهگیری، حمل، فرایندهای بازرسی و شمارش، که منجر به گردش موجودی پیشرفته و اطلاعات دقیق تر می شود (چاو، چویی، لی، و لاو، ۲۰۰۶؛ ساراک، ابسی، و داوزر- پیرز، ۲۰۱۰؛ تاجیما، ۲۰۰۷). شرکت ها می توانند به یک برنامه ریزی و مدیریت بهتر در زنجیره تامین بوسیله یکپارچه سازی و ذخیره داده های دقیقتری که از راه تکنولوژی های RFID بدست آمده است در سیستم های تکنولوژی اطلاعاتشان برسند (وایتاکر، میتاس، و کریشنان، ۲۰۰۷). بنابراین یک رابطه قوی بین کاربردهای IT و تکنولوژی های RFID وجود دارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد