دانلود مقاله isi حسابداری ترجمه شده: تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۲۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۸ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h73

عنوان فارسی:

مقاله isi حسابداری ترجمه شده فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در کره ی جنوبی

عنوان انگلیسی:

Beyond Self-Evident: Recognising the Problematic Political Context of Accrual Accounting Adoption in South Korea

چکیده فارسی:

این مقاله, به در خواست های اخیر محققان اینگونه پاسخ می دهد که ما نیاز به پا فراتر گزاشتن هم در زمینه های حمایتی و هم در بحث های فنی مربوط به ارزش حسابداری تعهدی به سمت تعیین و یا تشخیص کامل نیروهای سازمانی,عوامل تغییرات کلیدی و زمینه های سیاسی محلی , داریم .ما عناصر نظریه نهادی و نظریه ی عملی Pierre Bourdieu را به منظور بررسی جنبه های یک «مشکل ساز » نیروهای سازمانی, عوامل تغییرات کلیدی سازمانی و زمینه های سیاسی محلی در ارتباط با تصویب حسابداری تعهدی در بخش دولتی کره جنوبی , برداشت میکنیم . ما دریافتیم که حسابداری تعهدی توسط بسیاری از عوامل از جمله رسوایی های مالی محلی ,حمایت از گروه های جامعه مدنی و جاه طلبی و ایدئولوژی نقش های کلیدی , رانده شده است.این مقاله نشان میدهد که چگونه شیوه های حسابداری نمی تواند از زمینه های سیاسی و شخصی آنها جدا شود .

کلمات کلیدی: حسابداری تعهدی , زمینه های سیاسی,دولت های محلی, کره

مقدمه

از دهه ی  ۱۹۸۰ بسیاری از کشورها اصلاحات مربوط بخش عمومی  را با هدف بهبود بهره وری بخش دولتی با تصویب اینکه حسابداری تعهدی  یکی از ویژگی های برجسته  ان باشد , اغاز کردند

. (Hood, 1995; and Groot and و Budding, 2008). هم کاراموزان (McGregor, 1999) وهم  دانشگاهیان (Micallef Graham, 1979) اینگونه استدلال کرده اند که حسابداری تعهدی , سبب ایجاد بهره وری میگردد.

 

Lapsley این جنبه ی اتخاذ حسابداری تعهدی را در سازمان های بخش دولتی  به عنوان , یک امر بدیهی , شرح میدهد در حالی که Guthrie پیشنهاد کرد ه که  ارتباط ‘بدیهی’  بین حسابداری تعهدی و بازده  ,  از پذیرش حسابداری تعهدی در بسیاری از کشورهای OECD مشتق شده است . تعدادی از نویسندگان  سوالاتی را در مورد رابطه بین حسابداری و بهره وری  مطرح کردند  و استدلال کرد ند که حسابداری تعهدی به منظور ایجاد و افزایش مشروعیت سازمان به جای بهبود بهره وری , به وجود امده است . با این حال, در مقاله ی نهادی نوین تشخیص داده شده که بحث گسترده ی مشروعیت توضیح قدرتمند ی برای ایزومورفیزم فراهم میسازد و به اندازه کافی تغییرات نواوری را توضیح نمیدهد .  خطر این است که مشروعیت می تواند نوع دیگری از موقعیت های “بدیهی” باشد که ما,  به عنوان محققان,  آن را به عنوان صلاحیت  بدیهی ای  در نظر میگیریم که شیوه های حسابداری تعهدی  در حال استفاده را در جای دیگر به کار میبرد .

این نوع از تغییرات بدیهی و اجتناب ناپذیر نیستند, اما شدیدا به شرایط زمینه ای و سیاسی محلی , وابسته اند . Lapsley (2009) استدلال کرد که نیاز به فراتر رفتن از تصویر حسابداری تعهدی به عنوان امر بدیهی و شناخت تاثیر نفوذ سیاسی و زمینه های در ماهیت  و اجرای شیوه های حسابداری تعهدی , وجود دارد . ما اینگونه استدلال میکنیم که  به منظور رسیدگی به (۲۰۰۹) چالش های Lapsley نیاز به وجود یک رویکرد نظری متنوع تر که نیروهای سازمانی,عوامل کلیدی تغییر سازمانی و زمینه های سیاسی محلی را به رسمیت بشناسد  , وجود دارد . ما به دنبال فرا رفتن هم در زمینه ی ادعاهای بدیهی  در مورد مزیت و ماهیت حسابداری تعهدی وهم   شرح بخش دولتی حسابداری تعهدی به عنوان یک انتقال تقلیدی آشکار و بدیهی از دیگر حوزه های قضایی, هستیم .

سوال پژوهشی مطرح شده در این مقاله بر نحوه ی اعمال حسابداری تعهدی در یک حوزه سیاسی, تمرکز میکند .ما در این مقاله مطالعه ی مورد ی ازاتخاذهای اولیه انجام شده در زمینه ی حسابداری تعهدی در کره جنوبی  را ارائه میدهیم وبر استراتژی های اتخاذ شده توسط این بازیگران برای تاثیرگذاری و خطاب قرار دادن زمینه های سیاسی , تمرکز میکنیم. ما استدلال میکنیم  که نیاز به  پا فراتر گزاشتن هم در زمینه ی خواسته های بهره وری وهم در زمینه ی فرضبه های  ساختاری نسل مشروعیت به منظورایجاد تعامل کامل در منطق عمل منعکس شده  در مسوئلین خاص و زمینه های سیاسی و اجتماعی در ارتباط با اتخاذ حسابداری تعهدی, وجود دارد .

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد