مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده روندهای دانش و نوآوری از طریق استانداردسازی کاربردهای فناوری اطلاعات

مشخصات محصول
قیمت:13000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۸  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M433

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده روندهای دانش و نوآوری از طریق استانداردسازی کاربردهای فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی:

Innovation and knowledge trends through standardisation of IT applications

چکیده فارسی:

این مقاله بخشی از یک مطالعه است که در مورد نوآوری ها و دانش جامع در حوزه فناوری اطلاعات بعنوان یک بخش گسترده از تحلیل آماری تفصیلی بحث می کند که راجع به روندهای استانداردسازی جهانی- محلی مسیر دانش و نوآوری های فناوری اطلاعات در  بحث از کاربردهای فناوری اطلاعات صحبت می کند. هدف از این مقاله ایجاد و ارتقای منابع آموزشی و مالی برای کیفیت دانش جهت کاربرد در فناوری اطلاعات می باشد. مستندات ایزو (جهانی) و SRPS (محلی) در زمینه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن از این نمونه آماری استخراج شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.

نتایج اصلی این تحقیق با مراحل روش PDCA ارائه شده اند.

واژه های کلیدی: نوآوری ها، دانش، روندها، استانداردها، کاربردهای فناوری اطلاعات

۱٫مقدمه

این مقاله با مسیرهای استانداردشده دانش و فناوری در فناوری اطلاعات (IT) سرو کار دارد، بویژه در زیرمجموعه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت.  با بهبود مداوم دانش فردی، یک مسئله رو به رشد در ارتباط با دانش استانداردسازی شده فناوری های جدید ایجاد شده است (تاحدی عمومی و جمعی). یک جنبه از این مسئله بهبود مداوم کیفیت محصول است (خدمات آموزش)، دیگری به بهای دانش بر می گردد، و سومی به ارائه دانش ربط دارد [۱]. تحلیل استانداردسازی دانش جمعی یا جهانی در زیرمجموعه های نوآوری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات ابتدائا بر مبنای استانداردسازی ایزو می باشد [۲]، که بواسطه مستنداتی برای عملیاتی کردن فرایندها بوسیله خاصیت دانش فردی انجام می شود. این مطالعه همچنین در برگیرنده مسیر دانش محلی در SRPS هم هست (SRPS واژه اختصاری استانداردها در صربستان می باشد) [۳]. در خلال ۵ سال گذشته SRPS بوسیله استفاده از قوانین اروپا (EN) در حوزه داخلی اتحادیه اروپا (EU) خلق شده است، و این یک مفهوم جدید است.

گسترش نوآوری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات همیشه شکاف بین دانش فردی و جمعی را پر کرده است. با کاربردها و نوآوری های فناوری اطلاعات، فاصله بین فرد و جمع یک مسئله آشکار می شود، و گرایش به هر گونه رشد فزاینده ای آشکار می گردد. با جهانی کردن کسب و کار و محلی کردن نقاط عطف مالی، مفروضات وضعیت پدیدآمده مستقیما بر آموزش اثر می گذارد.

با ورود نوآوری های فناوری اطلاعات، راه حل های مناسبی بر ای این مفروضات پیدا می شود. این مقاله مهارتها، نوآوری ها و تجربیاتی را که بویژه برای کاربردهای استاندارد فناوری اطلاعات اهمیت دارند و در چند سال تجربه شده اند، ارائه می کند. کیفیت خدمات و نوآوری های فناوری اطلاعات نیاز به یک رویکرد بین رشته ای همچون کار تیمی بوسیله متخصصان رشته های علمی مختلف دارد.

همانگونه که [۴] بیان شده، این مقاله این حقیقت را که استانداردها یک نقش کلیدی را در توسعه زیرساختهای اقتصاد نوظهور دارند و تاکید بیشتری را بر معنادار بودن نوآوری استاندارد فناوری اطلاعات دارند بیان می کند. مسئله در خیلی از محیطها این است که چگونه اطلاعات بدست بیاوریم و سپس اشکال جدیدی از دانش را از اطلاعات موجود خلق کنیم. راه حل این مسئله نیاز به استفاده از قانون از بالا به پایین دارد که اطلاعات را قادر به تغییر شکل به اطلاعات اجتماعی و استانداردسازی ارائه دانش می کند [۱]، که دراین مقاله نیز آمده است.

رده بندی جهانی زیرمجموعه های نوآوری فناوری اطلاعات، کاربردهای فناوری اطلاعات و توام بودن با دانش برای نوآوری های سازمانی، بکار گرفته شده است. این رده بندی ازز اهمیت استراتژیک و ملی برای مدیریت دانش برخوردار است. بر طبق رده بندی بین المللی استانداردها (ICS)، فناوری های اطلاعات در ۳۵ حوزه طبقه بندی شده اند که شامل ۱۲ بخش می شوند. این مقاله روی نوآوری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات تمرکز می کند (زمینه ۳۵٫۲۴۰، که شامل ۲۵٫۰۴۰ است) که در ۱۱ زیرمجموعه طبقه بندی شده اند، ICS=35.240.xy [2,3]:

۳۵٫۲۴۰٫۰۱- کاربرد فناوری اطلاعات به طور عام

۳۵٫۲۴۰٫۱۰- طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)

۳۵٫۲۴۰٫۱۵- شناسایی کارتها و ابزارهای مرتبط، شامل کاربرد کارتها جهت بانکداری، تجارت، ارتباطات از راه دور، حمل و نقل.

۳۵٫۲۴۰٫۲۰- کاربردهای فناوری اطلاعات در دفتر کاری، شامل سیستمهای پردازش متن، ارتباط متن، ارائه متن، معماری مدرک دفتری (ODA)

۳۵٫۲۴۰٫۳۰- کاربردهای فناوری اطلاعات در اطلاعات، مستندسازی و ماشین های ترجمه خودکار

۳۵٫۲۴۰٫۴۰- کاربردهای فناوری اطلاعات در بانکداری، شامل تسهیلات خودکار بانکداری، کارتهای شناسایی برای اهداف بانکداری

۳۵٫۲۴۰٫۵۰- کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت، شامل سیستم های خودکار طراحی و سیستم های اتوماسیون صنعتی

۳۵٫۲۴۰٫۶۰- کاربردهای فناوری اطلاعات در حمل و نقل و تجارت، شامل تجارت الکترونیکی و تبادل الکترونیکی داده های برای امور اداری، تجاری و حمل و نقل.

۳۵٫۲۴۰٫۷۰- کاربردهای فناوری اطلاعات در علوم، شامل اطلاعات جغرافیایی دیجیتال

۳۵٫۲۴۰٫۸۰- کاربردهای فناوری اطلاعات در فناوری بهداشت، شامل پرتونگاری

۳۵٫۲۴۰٫۹۹- کاربردهای فناوری اطلاعات در زمینه های دیگر شامل یادگیری الکترونیک؛ کاربردهای فناوری اطلاعات تنها یکی از ۱۲ بعد فناوری اطلاعات را نمایان می کنند (یا نوآوری های فناوری اطلاعات)، اما با اینحال برای سیستم های مدیریت آموزشی در ابعاد چندگانه معنی دار هستند: استراتژیک، پویا، نهادی، منابع و یادگیری الکترونیک. همه این ابعاد تابعی از رویکرد هدف کاربردهای فناوری اطلاعات و نوآوری های آن هستند. توضیح فرضیه منجر به بحث از اجزای کلیدی نتیجه تحقیق می شود که اهداف نهایی را محقق می سازد.

 

۱٫۱٫ فرضیات ابتدایی، اهداف و (معنی دار بودن تحقیق) ارزش این تحقیق

فرضیات ابتدایی، نیاز به جواب های روشن را برای فراگیری دانش جمعی با هدف بهبود محصول نهایی- خدمات فناوری اطلاعات و محصولات آن شرح می دهد. اهداف ما، در مقاله بواسطه مسیر روندهای جذاب و مهم در کاربردهای فناوری اطلاعات بیان شده اند، که از طریق نتایج کلیدی مدیریت دانش برای کاربردهای فناوری  اطلاعات و نیز پاسخ به سوالات برای برخی مفروضات مربوطه (در چرخه PDCA)، اهداف نیز روشن می شوند، از قبیل:

فرضیه ۱٫ مرحله برنامه ریزی

برنامه ریزی (در سطح کلی) منابع برای نوآوری و کاربردهای فناوری اطلاعات در مسیرهای دانش لازم است (دانش جمعی و استاندارد، بعنوان بخشی از دانش اجتماعی برای نتایج فردی).

فرضیه ۲٫ مرحله عمل

برای ایجاد یک سازمان تجاری مناسب، لازم است که میزان دانش در دسترس و میزان نوآوری های فناوری اطلاعات موجود تعیین شود، یا بهمچنین اندازه شاخص های: نشر (Iqp)، پروژه های جدیدی که تحت توسعه هستند (Iqu)، جمعی بودن/ جهانی بودن- محلی بودن، برای بهبود کیفیت خدمات کاربردهای فناوری اطلاعات و برای حل کردن مسائل کاربردی (برای مثال، مسائل موجود در بحث مسیرهای آموزش).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد