مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M560

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

عنوان انگلیسی:

The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence

چکیده فارسی:

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تجربی اثر ابعاد سکوت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی است. این مطالعه، سکوت سازمانی را به عنوان یک مفهوم چندبعدی لحاظ می‌کند و اثرات این ابعاد بر رفتارهای شهروندی سازمانی را مقایسه می‌کند. نمونه تحقیق شامل ۴۶۲ نیروی کار تمام وقت یک شرکت خصوصی چندملیتی است که دفتر اصلی آن در استانبول واقع است. داده تحقیق توسط یک پرسشنامه تهیه شد که ساختار آن هماهنگ با سوالات تحقیق بود. رگرسیون به منظور آزمودن مدل پیشنهادی انجام شد. بر اساس رگرسیون مشاهده شد که: ۱- سکوت سازمانی و سکوت تدافعی، تاثیر منفی بر رفتار شهروندی سازمانی دارند و ۲- سکوت جامعه‌پسند تاثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

۱-مقدمه

مطالعات بسیاری به بررسی کارکرد اجتماعی و نقش رفتارهای کمکی، داوطلبانه و از خودگذشتگی نسبت به افراد، گروهها یا نهادها پرداخته‌اند. در دهه های اخیر، این زمینه توجه بسیاری را در مطالعات مدیریتی برانگیخته و شناخت تازه‌ای نسبت به سازمانها و محیط کار در جوامع مدرن فراهم کرده است. به طوری که مشاهده شده گذشته از رابطه اجتماعی عمومی این زمینه از تحقیق، این رفتارهای از خودگذشتگی و کمکی، شامل معانی میان‌رشته‌ای می‌باشند.

رفتارهای شهروندی سازمانی (OCBها) رفتارهای اختیاری یک نیروی کار هستند که مستقیما عملکرد موثر یک سازمان را تقویت می‌کنند، بدون آنکه لزوما بر بهره‌وری یک نیروی کار اثر بگذارند. اورگان (۱۹۹۷) اعلام داشته که با وجود توصیفات متنوعِ بعد معین نهفته در مفهوم OCB، مفهوم کلی که عموما از آن مد نظر است، مجموعه رفتارهای فردی می‌باشد که در زمینه اجتماعی و روان‌شناسی عملکرد وظیفه‌ای یک شغل، ایفای نقش می‌کند.

از زمان طرح این مفهوم، اکثر تحقیقات متمرکز بر بررسی نمونه های قبلی OCB بوده‌اند. اکثر تحقیقات پیرامون OCB با پیشایندهای فردی OCB (Bateman and Organ, 1983, Organ and Lingl,

۱۹۹۵; O’Reilly and Chatman, 1986; Moorman, et al., 1993; Williams and Anderson, 1991; Paille, 2011) و پیشایندهای زمینه‌ای OCB (Podsakoff & McKenzei, 1995; Randall, et all, 1999; Chu, Lee, Hsu, 2006; Padsokoff, et al.,

۱۹۹۰, Truckenbrodt, 2000; Zellars, et al, 2002; Somech, Drach-Zahavy, 2004; Feather and Rauter, 2004) ارتباط داشته‌اند. از آنجا که OCB یکی از سوژه‌های اصلی تحقیق در دهه اخیر بوده است، نبود مطالعه در خصوص ارتباط سکوت سازمانی و OCB تعجب‌انگیز است. اخیرا بولینو و ترنلی (۲۰۰۵) اعلام نموده‌اند که امروزه “نیروی کار ایده‌آل نیروی کاری است که نه تنها سطح بالای عملکرد شغلی را نشان می‌دهد، بلکه در سطوح بالای عملکرد زمینه‌ای  یا OCB نیز فعال است. مطابق با تحقیقات، OCB کارآیی سازمانی را به واسطه‌ی افزایش تولید، بهبود کیفیت سرویس ارائه شده، ارتقای رضایتمندی مشتری یا کاهش شکایات مشتری افزایش می‌دهد.

سکوت سازمانی مفهوم جدیدی در منابع نوشتاری است که اولین بار در سال ۲۰۰۰ توسط موریسون و میلیکن استفاده شد. در حالی که موریسون و میلیکن سکوت سازمانی را به عنوان “یک پدیده جمعی مانع گسترش ریسک و یک سازمان کثرت‌گرای  مانع تغییر و توسعه سازمانی” معرفی می‌کنند، تانگیرالا و رامانوجام (۲۰۰۸) آن را “عدم به اشتراک گذاری و تبادل نظر پیرامون مسائل یا رویدادهای کسب و کار یا سازمانها توسط کارکنان” ‌می‌دانند. در زمینه نظریه مبادله اجتماعی، سکوت سازمانی یک مساله مهم رفتار سازمانی است که در نبود تغییر اجتماعی منصفانه  بروز می‌یابد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد