مقاله لاتین ترجمه شده: دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن همراه و محاسبات ابری

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h182

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ترجمه شده:  دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن همراه و محاسبات ابری

عنوان انگلیسی:

Global perspectives on accounting information systems: mobile and cloud approach

چکیده فارسی:

امروزه محاسبات ابری و برنامه های کاربردی موبایل، دیگر کلمه ی ناآشنا وغریبی نیستند، بلکه منابع مهمی در استراتژی های کسب وکار شرکت ها می باشند. SMEهای بیشتر و بیشتری این موضوع را اتخاذ کرده و در حال حاضر در حال استفاده از فناوری های محاسبات ابری وتلفن همراه هستند. شرکت های بزرگ، مراکز داده های بزرگ، ابر خصوصی و ابر هیبریدی خود را به عنوان پشتیبانی برای فرآیندهایشان در معماری خدمات مشترک، توسعه داده اند.

از آنجا که سیستم های اطلاعات حسابداری(AIS)، یک سری از اطلاعات حساس و محرمانه (به طور کلی معین، پایگاه داده های حقوق و دستمزد، و پایگاه داده های مالی)، را پردازش و ذخیره کرده اند، اتخاذ تکنولوژهای ابری و تلفن همراه، نیاز به تحلیل دقیقی از اطلاعات و امنیت نرم افزاری دارد. در این مقاله، براساس تحقیقات کمی از منابع موجود و عمل تخصصی، ما تمایل به ترکیب پتانسیل فناوری های ابری و تلفن همراه در AIS داریم. ما همچنین یک تجزیه وتحلیل SWOT از این فناوری ها در زمینه ی AIS ارائه داده ایم.

کلید واژه: سیستم های اطلاعات حسابداری؛ حسابداری همراه؛ محاسبات ابری

۱- مقدمه

توسعه ی کنونی واستفاده از IT&C در درون سازمان ها، تأیید عمده ای بر سیستم های اطلاعات حسابداری دارد. شرکت های کسب وکار کوچک و متوسط بیشتر و بیشتری این موضوع را اتخاذ کرده و در حال حاضر در حال استفاده از فناوری های محاسبات ابری و تلفن همراه هستند ]۵[. شرکت های بزرگ، مراکز داده های بزرگ ، ابر خصوصی]۳ [و یا ابر هیبریدی ]۳[ خود را به عنوان پشتیبانی برای فرآیندهایشان در معماری خدمات مشترک، توسعه داده اند. این رویکرد خدمات به اشتراک گذاشته شده، تأثیر مستقیم و معنی داری بر فرآیندهای مالی و حسابداری شرکت می گذارد. به دنبال دیدگاه جهانی، توسعه کسب وکار، از طریق استفاده ی گسترده از اینترنت و فن آوری های تلفن همراه و ابری، انجام گرفته است.

از لحاظ فناوری و خدمات ابری، این رویکرد جدید، منجر به یک نمونه مدل جدید کسب وکار، یعنی نمونه مدل کسب وکار ابری شده است. این نمونه، به طور قابل توجهی بر استراتژی های کسب وکار شرکت ها اثر می گذارد، روشی که شرکت ها کسب وکار انجام می دهند و زیر ساخت های ارتباطی، سخت افزار و نرم افزار، مدیریت ریسک و مدیریت هزینه را تعریف می کنند. شناخته شده ترین و گسترده ترین استفاده از خدمات ابری در مدل های کسب وکار، به شرح زیر هستند: نرم افزار به عنوان یک خدمت (SaaS)، زیر ساخت به عنوان یک خدمت (IaaS)، بنیان به عنوان یک خدمت (PaaS) و فرآیند کسب وکار به عنوان یک خدمت (Bpaas) ]4[، ]۹[، ]۱۲[، ]۱۳[، ]۱۵[،] ۱۶[، ]۱۷[.

همچنین، یک سری از مطالعات، نقش فناوری های ابری در پردازش مالی و حسابداری درون شرکت ها را برجسته می کنند. افزایش ثابتی در ادبیات و عملکرد علمی از منظرهای زیر وجود دارد: “مالیات ابری” ]۱۱[، “مالی وحسابداری ابری” ]۱۰[. با توجه به تأثیر فناوری ها و برنامه های کاربردی تلفن همراه بر فرآیند کسب وکار شرکت ها، ما می توانیم به استفاده ی آنها در پرداخت های موبایل ]۱۳[، ورودی اتوماتیک اسناد، خدمات مشتریان موبایل و خدمات حسابداری موبایلس اشاره کنیم ]۲[. با توجه به نقش و ساختار AIS ]2[، ما می توانیم مشاهده کنیم که تکنولوژی های ابری و تلفن همراه، به طور قابل توجهی بر هردوی AIS داخل و خارج سازمان ها اثر می گذارند. با توجه به پیامدهای متعدد تکنولوژی های موبایل و ابری بر فرآیند کسب وکار امروزی، ما می خواهیم در مورد اینکه چگونه این فناوری ها می توانند در سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و به منظور بهبود در دقت، کامل بودن و بی وقفه بودن اطلاعات حسابداری، استفاده شوند، پژوهشی را انجام دهیم.

به طور همزمان، ما می خواهیم عوامل موثر بر اجرای فناوری های تلفن همراه و ابری را در AIS تجزیه وتحلیل کنیم. در این مقاله، براساس تحقیقات کمی از منابع موجود و عمل تخصصی، ما تمایل به ترکیب پتانسیل فناوری های ابری و تلفن همراه در AIS داریم. ما همچنین یک تجزیه وتحلیل Swot  از این فناوری ها در زمینه ی AIS ارائه داده ایم.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد