مقاله انگلیس حسابداری ترجمه شده خطر دعوی قضایی ، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری

مشخصات محصول
قیمت:17500تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۲ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: h146

عنوان فارسی:

مقاله انگلیس حسابداری ترجمه شده  خطر دعوی قضایی ، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی:

Litigation risk, accounting quality, and investment efficiency

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی اثر واسطه گرانه خطر دعوی قضایی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری می پردازد. ما از بیمه مسئولیت مدیران و افسران به عنوان یک پراکسی برای خطر دعوی قضایی استفاده می کنیم. با استفاده از داده های کانادایی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸، نشان می دهیم که با پوشش بیشتر بیمه مسئولیت مدیران و افسران کیفیت اقلام تعهدی نمایش داده می شود.علاوه براین، رابطه منفی قبلی بین کیفیت اقلام تعهدی و حساسیت گردش نقدی سرمایه زمانی که پوشش غیرعادی بیمه مسئولیت مدیران و افسران کم( زیاد) است، قوی تر ( ضعیف تر) است و بیانگر این می باشد که نقش کیفیت حساب داری در تسهیل بازده حساب داری با خطر دعوی قضایی قابل نظارت شرطی می شود.

واژگان کلیدی: بیمه مسئولیت مدیران و افسران؛ خطر دعوی قضایی ؛ کیفیت اقلام تعهدی؛ حساسیت گردش نقدی سرمایه

  1. مقدمه

این مقاله به بررسی اثر عامل تعیین کننده خطر دعوی قضایی  بر رابطه بین کیفیت حساب داری و بازده سرمایه می پردازد. خطر دعوی قضایی  مشکلات سازمان را کاهش می دهد و کیفیت حساب داری را ارتقا می بخشد و کیفیت بالاتر حساب داری به نوبه خود بازده تخصیص سرمایه را تقویت می کند. از این رو، عواملی که باعث کاهش خطر دعوی قضایی  می شود اثر زیان بار خطر دعوی قضایی  را از بین می برند، رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را تحریک می کند، کیفیت حساب داری را کاهش می دهند و بازده سرمایه را کاهش می دهد. ما اعلام می داریم که بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان خطر دعوی قضایی  را کاهش می دهد و رابطه بین بیمه مسئولیت مدیران و افسران، کیفیت حساب داری و بازده سرمایه را بررسی می کنیم.

ما از یک بافت سازمانی منحصر به فرد در کانادا بهره می بریم که در ان شرکت ها باید اطلاعات بیمه مسئولیت مدیران و افسران را آشکار کنند. ما از محدودیت های پوششی  بیمه مسئولیت مدیران و افسران استفاده می کنیم واین فرضیه را مطرح می کنیم که مدیران و روسایی که محدودیت های پوششی غیرطبیعی زیادی دارند با خطر دعوی قضایی  کمتری مواجه می شوند. تحت این شرایط قابل نظارت، ما این فرضیه را مطرح می کنیم که رابطه بین کیفیت حساب داری و بازده سرمایه تغییر می کند.

ما سازگار با شواهد گسترده ای که وجود دارد تایید می کنیم که یک رابطه منفی بین محدودیت های پوششی بیمه مسئولیت مدیران و افسران و کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد. علاوه براین، ما درمی یابیم که رابطه منفی بین کیفیت حساب داری و حساسیت گردش نقدی سرمایه وقتی محدودیت پوشش بیمه مسئولیت مدیران و افسران بالا باشد، ضعیف تر است. روی هم رفته، یافته های ما بیانگر این است که خطر دعوی قضایی  یک مکانیسم مدیریت مهم است که با تقویت نقش اقلام تعهدی در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاری،  تضمین کننده کیفیت اطلاعات حساب داری است و  بازده تخصیص سرمایه را بهبود می بخشد. یافته های ما برای سنجش های جایگزین کیفیت حساب داری و بازده سرمایه قوی هستند.

تحقیق ما به شیوه های زیر در متون علمی نقش ایفا می کند. در ابتدا، ما تحقیقات قبلی در مورد کیفیت اقلام تعهدی و بازده سرمایه را با مستند کردن این مساله که قرار گرفتن در معرض خطر قابل نظارت واسطه رابطه بین کیفیت حساب داری و بازده سرمایه می شود. نتایح ما با تضمین کیفیت اطلاعات حساب داری و ارتقای  بازده سرمایه بر اهمیت خطر دعوی قضایی  تاکید می کند. دوما، ما شواهدی در مورد اثرات خطر دعوی قضایی  بر کیفیت اقلام تعهدی عرضه می کنیم. مطالعات قبلی از اظهارنامه های حساب داری یا محافظه کاری درآمد به عنوان یک پراکسی برای کیفیت اطلاعات حساب داری استفاده می کنند یا از اختلافات بین کشوری در نهادهای قانونی بهره می گیرند. شواهد سطح شرکتی ما اهمیت خطر دعوی قضایی  را حتی در محیطی با سطح بالایی از محافظت از سرمایه دار مثل کانادا مورد تاکید قرار می دهد.

بخش های دیگر این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. در بخش ۲، بررسی متون علمی و توسعه فرضیه را ارائه می کنیم. در بخش سه انتخاب نمونه را عرضه می کنیم و طرح تحقیق را توضیح می دهیم. در بخش ۴ در مورد یافته های علمی صحبت می کنیم و در بخش  ۵ نتایج بررسی های قدرت عرضه می شود. در نهایت در بخش ۶ نتیجه گیری ارائه می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد