دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۳ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h80

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی

عنوان انگلیسی:

Accounting Earnings And Gross Domestic Product

چکیده فارسی:

مشخص نمودیم که مجموع رشد درآمدهای حسابداری شاخصی تدریجی پیشرو قابل توجه از رشد تولید داخلی اسمی (GDP) است. با این حال، پیش بینی کنندگان حرفه ای بزرگ، به طور کامل محتوای پیش بینی شده تعبیه شده در اطلاعات درآمدهای حسابداری را در دسترس عموم نمی گنجانند. در نتیجه، خطاهای پیش بینی شده آینده رشد تولید ناخالص داخلی اسمی بر اساس اطلاعات درآمدهای حسابداری که در دسترس پیش بینی کنندگان بزرگ حرفه ای هستند در زمان واقعی قابل پیش بینی می باشند.

کلید واژه ها:  درآمدهای حسابداری  ، سود شرکت ها  ، تولید ناخالص داخلی (GDP)

  1. مقدمه

در حالی که مجموعه ای بزرگ از تحقیقات حسابداری شواهد و مدارکی را در نقش اطلاعاتی از اطلاعات حسابداری در سطح شرکت ها فراهم می کند (نگاه کنید به مثال، Beaver، ۱۹۹۸، کوثری، ۲۰۰۱، برای بررسی متون مربوطه)، ارتباط بین درآمدهای حسابداری و اقتصاد کلان نسبتا ناشناخته باقی مانده است. این مطالعه به بررسی اطلاعات درآمدهای حسابداری برای رشد در تولید ناخالص داخلی (GDP) می پردازد. GDP خلاصه آمار کلیدی از فعالیت های اقتصادی است (به عنوان مثال، ureau تجزیه و تحلیل اقتصادی، ۲۰۰۷) و مهمترین متغیر تحلیل رشد اقتصادی (به عنوان مثال، هندرسون و همکاران، ۲۰۱۲). که توسط کاخ سفید و کنگره ها برای آماده سازی بودجه فدرال، توسط بانک فدرال برای تدوین و فرموله کردن سیاست های پولی، توسط وال استریت به عنوان شاخص فعالیت اقتصادی، و با جامعه تجارت به عنوان یک کلیدی ورودی برای تولید، سرمایه گذاری و تصمیم گیری های اشتغال استفاده می شود.

در پژوهش بر پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ، یافته اصلی این است که پیش بینی کنندگان کلان حرفه ای بهتر از مدل های سری زمانی هستند (به عنوان مثال، Zarnowitz و براون، ۱۹۹۳؛ استارک، ۲۰۱۰).  با این حال، پژوهش های اقتصادی زیادی به طور مستقل از تحقیقات حسابداری انجام شده، که به طور معمول در سطح شرکت تکامل یافته،          و در نتیجه کمبود شواهد و مدارک در اطلاع رسانی درآمدهای حسابداری برای رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد.

یک راه برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی استفاده از روش درآمد، که سود شرکت ها، پرداخت غرامت کارکنان، و مالیات بر تولید و واردات را جمع آوری می کند، می باشد. وقتی دفتر ایالات متحده تجزیه و تحلیل اقتصادی (BEA)           با استفاده از این روش GDPرا اندازه گیری کرد، بر جدول بندی سالانه مالیات بر درآمد تهیه شده توسط شرکت های خدمات درآمد داخلی (IRS) به عنوان منبع اصلی اطلاعات در مورد سود شرکت ها بود. راه دیگری برای اندازه گیری سود شرکت ها استفاده از اطلاعات سود حسابداری تهیه شده با توجه به اصول حسابداری پذیرفته شده (GAAP) و جمع داده ها در سراسر شرکت ها را ذکر کرد. اگر چه سودهای حسابداری متفاوت از درآمد مشمول مالیات هستند و شامل سود حاصل از شرکت های خصوصی نمی شود ، مجموع سودهای حسابداری ، مسائلی از قبیل پروکسی قبلی برای سود شرکت برای حداقل دو دلیل می باشند.

اول، اطلاعات اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت های بزرگ به موقع نیستند، در حالی که اطلاعات درآمدهای حسابداری در مدت کوتاهی پس از سه ماهه پایانی گزارش می شوند. دوم، متون قبلی نشان می دهند که درآمدهای حسابداری        پیش بینی جریان های نقدی آینده را بهتر از جریان های نقدی فعلی مشخص می کنند (به عنوان مثال، Dechow و همکاران، ۱۹۹۸)، و در نتیجه درآمدهای حسابداری به احتمال زیاد پیش بینی درآمدهای آینده مشمول مالیات را می کنند، که مبتنی بر پول نقد، بیشتر از درآمد مشمول مالیات حاضر است. اولین پیش بینی ما این است که مجموع رشد درآمدهای حسابداری در مورد رشد تولید ناخالص داخلی در آینده حاوی اطلاعات مفید هستند. این پیش بینی توسط مشاهدات زیر ایجاد انگیزه می کند. اول، سود شرکت ها جزئی از تولید ناخالص داخلی و به احتمال زیاد با دیگر اجزای GDP ارتباط دارند (به عنوان مثال، فیشر و مرتون، ۱۹۸۴، BEA، ۲۰۰۴).

دوم، جمع رشد پراکسی های درآمدهای حسابداری برای رشد سود شرکت های بزرگ ، که منجر به رشد اقتصادی می شود (به عنوان مثال، BEA، ۲۰۰۴). علاوه بر این، شرکت های ذکر شده نیاز به گزارش درآمدهای حسابداری هر سه ماه دارند و در نتیجه اطلاعات درآمدهای حسابداری به موقع می باشند. ما جمع رشد سود حسابداری را با استفاده از یک نمونه جامع از گزارش های سه ماهه در طول Q1: 1988 تا Q2:: 2011 اندازه گیری کردیم. نمونه ما با Q1: 1988 شروع         می شود به این دلیل که این اولین دوره سه ماهه است که ما زمان واقعی اطلاعات درآمد حسابداری را در آن داریم.

طرح تحقیقاتی ما با دقت بر گیرنده گزارش درآمدهای حسابداری شرکت های فردی با انتشار برنامه گزارش BEA’GDP  است. به خصوص، ما شاخصی از مجموع رشد درآمدهای حسابداری را ساختیم که تنها بر اساس گزارش های سه ماهه برای پیش بینی های کلان در زمان واقعی است. یافتیم که مجموع رشد درآمدهای حسابداری یک شاخص پیشرو در اقتصاد ایالات متحده است. مخصوصأ، در یافتیم که مجموع رشد درآمدهای حسابداری، پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی را می کند، به ویژه برای یک چهارم جلوتر از افق پیش بینی شده.

یافته های ما همچنین نشان می دهند که محتوای پیش بینی شده از مجموع رشد درآمدهای حسابداری برای رشد تولید ناخالص داخلی در آینده از لحاظ اقتصادی مهم و هم زمان با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی است. حداقل، شواهد ما نشان می دهند که مجموع رشد درآمدهای حسابداری مرتبط با اطلاعاتی است که همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی بدست نیامده و برای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی مفید است.

پیش بینی دوم ما این است که پیش بینی های کلان حرفه ای به طور کامل با محتوای پیش بینی از مجموع رشد درآمدهای حسابداری در زمان پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی مرتبط نیستند. اگر پیش بینی های کلان حرفه ای به طور کامل اطلاعات درآمدهای حسابداری را در زمان پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی نگه نمی داشتند، پس از آن خطاهای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی آینده باید بر اساس مجموع رشد درآمدهای حسابداری قابل پیش بینی باشد.

برای آزمایش این پیش بینی، ما پیش بینی های توافق رشد GDP را از بررسی پیش بینی های حرفه ای (SPF) که در بانک فدرال فیلادلفیا در دسترس هستند را جمع آوری می کنیم. SPF طولانی ترین و در دسترین نظر سنجی در دسترس عموم از پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه در ایالات متحده است. ما خطاهای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی را به عنوان تفاوت بین رشد تولید ناخالص داخلی و پیش بینی رشد توافقی SPF از رشد GDP را ، برای افق پیش بینی های مختلف از یک تا یک چهارم جلوتر اندازه گیری کردیم.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد