مقاله انگلیسی ترجمه شده : دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M158

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی  ترجمه شده :  دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن

عنوان انگلیسی:

Business schools in an age of globalization

چکیده فارسی:

هدف- هدف از این مقاله این است که نقش دانشکده های بازرگانی را در حال و آینده بررسی نماید.

طرح/ روش/ رویکرد- این مقاله به شکل یک سرمقاله برای مرور و بحث است.

یافته ها- این مقاله تاَثیر جهانی شدن و بازاری شدن را بر دانشکده های بازرگانی تبیین می کند.

محدودیتها / نشانه های تحقیق- این سرمقاله حوزه ای برای دانشگاههای حسابداری فراهم می کند که با دانشگاهها همکاری نموده و در برابر شرکتی شدن دانشکده های بازرگانی و یا خصوصی سازی محافظت نمایند. این در آموزش عالی نه تنها در استرالیا بلکه در تمام جهان مسئله مهمی است.

اصالت/ ارزش- این مقاله داده های تجربی مهم و اطلاعات تحقیقات را به محققان زمینه حسابداری میان رشته ای برای تحقیق درباره آینده دانشکده های بازرگانی فراهم می نماید.

واژگان کلیدی- تحقیقات حسابداری، مکاتب تجاری، جهانی شدن، دانشگاهها، آموزش عالی

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد