مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده؛ طراحی یک سیستم پایگاه دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: نگرش کارت امتیازی متوازن

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M89

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده؛ طراحی یک سیستم پایگاه دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: نگرش کارت امتیازی متوازن

 عنوان انگلیسی:

Designing a knowledge-based system for strategic planning: A balanced scorecard perspective

مقدمه فارسی:

محققانی که با مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت سروکار دارند در دهه اخیر به اثرات کارت امتباری متوازن در عملکرد سازمان و برنامه های استراتژیک خیلی توجه کرده اند . BSC   که بوسیله کاپلان و نورتون طراحی شده چهار بعد از ابعاد ارزشمند فعالیت های شرکت را نشان می دهند .

ترتیب این ابعاد به این صورت می باشد : بعد یادگیری و رشد ، بعد داخلی ، بعد مشتری  و در نهایت دید مالی .

از زمان معرفی آن از سال ۱۹۹۰ BSC یک وسیله برای ارزیابی مدیریت استراتژیک محسوب می شود . متودلوژی BSC زیر ساختهایی برای فعالیت مدیریت استراتژیک بوجود می آورد  . BSC چهار روش مدیریتی جدیدی را معرفی می کند که به صورت جداگانه و ترکیب ، هم اهداف استراتژیک بلند مدت و فعالیتهای کوتاه مدت را شکل می دهد . BSC با ترکیب بعد مالی ، مشتری ، امور داخلی ، و رشد و یادگیری به مدیران کمک می کند تا روابط متقابل و علت اثرا ت را درک کنند .

این ادراک به مدیران کمک می کند تا از فکرهای سنتی سبقت بگیرند و به مسائل مالی توجه نمایند و در نهایت قدرت تصمیم گیری و حل مسئله خود را بالا ببند .

برنامه ریزی استراتژیک در تجارت بسیار ضروری  می باشد . برنامه استراتژیک با برنامه عملیاتی متفاوت می باشد ، برنامه ریزی استراتژیک  ادراکی ، تصوری و هدایتی می باشد  .

با توجه به پیچیده بودن و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک سیستم بنیاد دانش  (KBS) ( Knowledge Based System، غالبا برای پشتیبانی از تصمیمات مورد استفاده قرار می گیرد  .

KBS یک ابزار با اساس کامپیوتری می باشد که به که به تصمیم گیری مدیریت با فراهم کردن جایگزین های متعدد کمک می نماید.

در دهه ۱۹۹۰ پایگاه هوشمند سیستم دانش نقش مهمی را در ابزار پشتیبانی تصمیم گیری ایفا کرد  . امام مطالعات کمی KBS را با BSC مدیریت استراتژیک یا برنامه ریزی بررسی کرده اند .

بنابراین این مطالعه سیستم هوشمند پایگاه دانش  برای برنامه ریزی استراتژیک بر اساس ابعاد BSC بررسی می کند  . KBSمی تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی استراتژیک یا پایگاه اطلاعاتی تصمیم گیری مورد استفاده قرار بگیرد  . KBS برای پیشنهاد مرجع های قطعی مورد استفاده فرار

می گیرد تا به تصمیم گیرنگان کمک نماید  در مواجه شدن با موقعیت های پیچیده و حجم وسیع اطلاعات ، تصمیمات صحیحی بگیرند  .

سیستم پای ه دانش کارت امتیاز متورازن ((BSC KBS برای توسعه سیستم برنامه ریزی استراتژیک  طراحی شده است تا سیستم تجاری را برای تامین نیازها جایگزین کند

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد