مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : ملاحظات در مورد حسابرسی عمومی خارجی وجوه بازپرداختی

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h181

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  ملاحظات در مورد حسابرسی عمومی خارجی وجوه بازپرداختی

عنوان انگلیسی:

Considerations regarding the external public audit of reimbursable funds

چکیده فارسی:

با توجه به این واقعیت که شیوه ی کسب، یادگیری و انتشار دانش، فعالیت پژوهش علمی می باشد، ما پژوهشی و مطالعه ای را در چارچوب زمینه ای پیشنهاد می دهیم که در آن فعالیت های حسابرسی دولتی خارجی ، به خصوص حسابرسی عملیاتی وجوه غیر قابل پرداختی خارجی به دست می اید.

به طور مشابه می توان گفت که حسابرسی نقشی اجتماعی دارد، استدلال به شرح زیر است: هدف از حسابرسی صورتهای مالی قادر ساختن حسابرس به اظهار نظر در مورد صورتهای مالی به شرطی کهجمع آوری شده باشند، در تمام جنبه های قابل توجه مطابق با چارچوب گزارشگری مالی و قابل اجرا می باشد. نظرات حسابرس به کاربران کمک می کند تا اهمین اطلاعات بیان شده در بیانیه های مالی را درک کنند که بر مبنای آنها تصمیماتی اخذ می کنند که ارزش اقتصادی چیزها، گروه ها و افراد اجتماعی را تغییر دهند درک کنند.

کلمات کلیدی: حسابرسی عملیاتی؛ کنترل. وجوه ساختاری، استانداردهای حسابرسی، موسسات حسابرسی برتر

  1. مقدمه

ما به دنبال این هستیم تا در این مطالعه مواردی که در بالا مطرح شد را از دیدگاه معرفت شناختی نیز بررسی کنیم و فقط به دنبال گسترش نظریه ها و کاربستها نیستیم.

در این پژوهش، علاوه بر تحلیل نظری، ما به دنبال نگرش انتقادی درباره ی پژوهش های قبلی و تعریف و گسترش ایده های نوآورانه ی مرتبط با موضوع پیشنهاد شده می باشیم.

ممکن است بگوییم که به منظور تدوین قوانین فعالیت خوب،مطالعه ی کار نظریه پردازان که به اخبار مرتبط هستند،  یک موضوع مهم معرفت شناسی می باشد.

از نقطه نظر معرفت شناسی ، در حسابرسی، ما با قضاوت های ارزشمند کار می کنیم، یعنی ارزیابی ها یا برآورد های عملی از پدیده ای که کار ما می تواند با اتخاذ یک نگرش موافق یا مخالفت تحت تاثیر قرار دهد.قضاوت های ارزشمند، محصولات ذهن افراد هستند و در زمینه پژوهش ما ، آنها نشان دهنده قضاوت حرفه ای حسابرس در ارزیابی نتایج حسابرسی می باشند که پایه ای برای نظر حسابرسی در صورتهای مالی تشکیل می دهند.

برای حمایت از مفاهیم بررسی شده و به منظور درک و مورد تاکید قرار دادن واقعیت برای استخراج نتایج و راه حل ها، اساسا من به  این رجوع خواهم کرد: مطالعه منابع کتابشناختی شناسایی شده در ادبیات حرفه ای برای شناخت خطوط جدید پژوهش، تجربه عملی که من در موسسه عالی حسابرسی (SAI) به دست آوردم؛پژوهش مستند علمی در مورد وضعیت فعلی این سازمان و عملکرد حسابرسی عمومی در رومانی و راه هایی بهبود آن ؛ پژوهش مستند در مورد انواع حسابرسی خارجی توسط موسسات عالی حسابرسی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، مطالعات موردی مربوط به فعالیت های حسابرسی خارجی، مطالعات موردی در مورد قانونی بودن قابلیت استفاده ی ذینفعان از وجوه،پژوهش های انتخابی علمی برای افراد حرفه ای و خبره در این حوزه.

در حال حاضر انطباق و هماهنگی با مجموعه ای از اصول کلی ، اهداف اصلی قانون گذاران و نهادهای حرفه ای در این زمینه می باشد، که هر SAI تحت آن، استانداردهای متاثر  از زمینه فرهنگی که در آن فعالیت می کنند توسعه می بخشد، در زمانی که جهانی شدن و اثرات آن، حضور خود را در سطح بین المللی و ملی در تمام زمینه های جامعه و بنابراین در منطقه اقتصادی نیز احساس می کند.
انجمن بین المللی حسابرسی و استانداردهای بیمه (IAASB) فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، سازمان بین المللی استانداردسازی در زمینه حسابرسی است.

به نظر ما، نظریه ها، روش ها و استانداردهای صادر شده توسط سازمان ذکر شده، هنوز هم پارادایم های با بیشترین تاثیر قابل توجه بر قوانین و فعالیت های حسابرسی می باشد.

۲٫حسابرسی و کنترل – جنبه های سیستم مدیریت مالی

روش موضوع ذکر شده ، یک رویکرد طبیعی اما پیچیده است   با توجه به این واقعیت که در ادبیات حرفه ای نمی توانیم یک روش کامل و دقیق برای این مسائل پیدا کنیم. حسابداری به عنوان یک گفتمان علمی از پارادایم های متعدد، به این منظور طراحی شده تا توضیحاتی را درباره ی تولید و نشر اطلاعات در تصمیم گیری در سازمانها ارائه کند

به عنوان یک روش و فعالیت علمی ، حسابداری  توسط بافت فرهنگی که در آن فعالیت می کند تحت تاثیر قرار می گیرد ، مفهوم میراث در حسابداری به عنوان دنباله  ارزش  معرفت شناسی در تاریخ نظم اجتماعی ناشی از نیازهای عملی ظاهر می شود.

حسابداری به عنوان یک رشته علمی، تشکیل شده از تئوری های زیادی یک پایه نظری دارد ، زیرا هیچ نظریه ای نمی تواند به تمام سوالات پاسخ دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد