مقاله ترجمه شده حسابداری، اخلاق و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۴۱  صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h151

عنوان فارسی:

مقاله حسابداری ترجمه شده  حسابداری، اخلاق  و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش

عنوان انگلیسی:

Accounting, ethics and human existence: Lightly unbearable, heavily kitsch

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی نقادانه روابط بین حسابداری، اخلاق و   مفهوم وجود بشر می پردازد. با استفاده از یک روش نقادانه، داده ها و روش های اورت و ترمبلی ۲۰۱۴، به این موضوع پرداخته می شود که نقش اخلاقیات در بازار های سرمایه گذاری چیست. با استاند با کار های میلات کاندرا، و ارایه دیدگاه هایی در هصوص تقلب ورلد کام، می توان به این قضیه پی برد که موضوعات سبکی، وزن و باسمه چه نشانه ای از رویکرد های اخلاقی در حسابداری می باشند.

لغات کلیدی: نقادانه، اخلاقیات،   حرفه حسابداری، وجود، حسابرسی داخلی،باسمه ای، سبکی،   میلان کاندورا، افشا گری تقلب

مقدمه

موضوعات تحقیق در  مقاله اورت و ترمبلی (۲۰۱۴)، مهارت و اراده اخلاقی در زمینه  اخلاق قانون مدارانه در منابع حسابداری نادیده گرفته شده  اند و باعث شدند تا این مقاله با اقبال عمومی مواجه شود. به طور کلی E&T به دنبال ارایه پاسخی به این بودند که  اخلاق در زمینه حسابرسی داخلی به چه معنی است و اثرات عوامل  داخلی/شخصی و فشار های زمینه ای بر  اخلاقیات در این حوزه چیست؟ آن ها از رویکرد پیچیده تری برای  تحلیل اخلاقی  استفاده کردند که از بسیاری از منابع علمی حسابداری با در نظر گرفتن و ترکیب ابعاد  کمال، وظیفه و گفتار قابل  استناد است.

E&T از  سه مجموعه منابع جالب برای تحلیل و درک اخلاقیات در  زمینه حسابرسی داخلی از سه دیدگاه حرفه ای استفاده کردند. به طور کلی، اگرچه ابعاد تجربی مقاله جالب است،  بنده  معتقدم که    ابعاد گفتاری، هنجاری و جدلی مهم ترین هستند. در این زمینه،E&T با استاناد به کار های میلان کاندورا به خصوص در یکی از موفق ترین کار های او موسووم به سبکی قابل تحمل  موجودات، تحلیل خود را کامل کردند. E&T در بخش مقدمه عنوان می کند که آن ها    از نتایج کاندورا برای منعکس کردن اخلاقیات حسابرس داخلی و اخلاقیات لاینفک در این زمینه استفاده کردند. استفاده از کار کاندورا به عنوان یک پایه و اساس بسیار نواورانه و خوب است  با این حال مطالعه دقیق و نقادانه کاندورا می توان این اطلاعات را بیشتر و غنی تر کند.

در این مقاله بنده، استفاده  E&T’ از منابع فوق را در زمینه تحلیل حسابرسی داخلی و   تفصیل  تجزیه تحلیل آن ها استفاده می کنم. بنده از مقاله ایشان در این کار  الهام گرفته ام و باید بگویم که بسیاری از ابعاد تحلیل مربوط به گزینه های سازمانی و فردی در مقیاس وسیع تر است.  تجزیه تحلیل من عمدتا  با استناد بر منابع حسابداری است ضمن این که شیوه های  و مسائل ایجاد شده در زمینه حسابرسی داخلی را نیز در نظر گرفته ام. این مقاله به شکل زیر سازمان دهی شده  است.  در بخش دوم ملاحظات نقد از روش E&T، داده ها و روش ارایه شده است.اگرچه یک سری از مسائل شناسایی می شوند، با این حال از ارزش مقاله نمی کاهند. تجزیه تحلیل اخلاقیات کمالی، گفتاری و کرداری اهمیت زیادی دارد و این موضوع در بخش ۳ در نظر گرفته شده است که به طور نقادانه به بررسی  روش E&T  در رسیدن به اخلاق بازاری  از دیدگاه اخلاق می پردازد. در بخش چهارم کار های میلان کاندورا بررسی می شود و  برای درک بهتر نقش آثار او به عنوان یک حوزه بشری به توسعه  و بسط E&T پرداخته می شود. این کار با احتیاط صورت می گیرد زیرا خطر ابتذال هنگام استفاده از موضوعات کاندورا  به دنیای مادی حسابداری وجود دارد. در این بخش، به بحث سیانیتا کوپر بر می گردیم که بر  اهمیت آنالیز افشای تقلب بر می گردد. بخش ۵ برخی از  دیدگاه ها را در خصوص اهمیت ایده های در نظر گرفته شده در مقاله برای اخلاق حسابداری و رابطه آن با ماهیت انسانی ارایه می کند.

۲- رویکرد، داده و روش

علی رغم مطلوبیت بالای مقاله E&T، عناصر کاری او  کاملا متقاعد کننده نیست. اصولا، یک سری مسائل در خصوص استفاده از داده های تجربی وجود دارد که کم و بیش از  شیوه های یک منظوره برای پشتیبانی از  موضوعات اصلی ایجاد شده از طیف وسیعی از منابع قبلی بهره می  برد. E&T به بررسی سه منبع داده پرداخته که از بسیار ی منقولات حسابرسان داخلی بهره می برند: مصاحبه های با  تعداد کمی از متخصصان:  اتوبیوگرافی یک  نمونه اخلاقی،  سیانتیا کوپر افشاگر تقلب ورلد کام و  ایتم های خاصی از وب سایت  یک  اتحادیه حرفه ای نشان دهنده اهمیت این موضوعات است. همه داده ها بسیار جالب بوده با این حال استفاده از آن ها در مقاله حامل یک سری مزیت ها نسبت به تحقیقات سیستماتیک است. E&T به این نکته توجه کرده و استدلال می کند که سه بعد به عنوان ابزار های راهنما جهت رسیدن به حساب های واقعی  کثرت گرا، چند منظوره و مفهومی استفاده می شوند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد